a+ 24:1 Nebucadnețar ( Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) ( 604-561 î.Cr. )
b+ 24:2 babilonieni
c+ 24:7 Modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar brațul răsăritean al Deltei Nilului
d+ 24:7 În urma bătăliei decisive de la Carchemiș ( 605 î.Cr. ), armatele asiriene și egiptene au fost înfrânte definitiv, egiptenii fiind obligați să se retragă în Egipt

2 Kings 24

1În timpul domniei lui Iehoiachim, Nebucadnețar a, împăratul Babilonului, a pornit la război împotrivalui și Iehoiachim i-a fost supus timp de trei ani. Dar apoi s-a răzgândit și s-a răsculat împotriva lui.

2Domnul a trimis împotriva lui Iehoiachim cete de caldeeni b, de aramei, de moabiți și de amoniți. El le-a trimis împotriva lui Iuda, pentru a o distruge, după Cuvântul Domnului pe care-l rostise prin robii Săi, profeții.

3Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului și pentru a îndepărta pe Iuda din prezența Lui, din cauza tuturor păcatelor săvârșite de Manase

4și din cauza sângelui nevinovat pe care-l vărsase. El a umplut Ierusalimul de sânge nevinovat și de aceea Domnul n-a vrut să-l ierte.

5Celelalte fapte ale lui Iehoiachim și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

6Iehoiachim s-a culcat alături de părinții săi, iar în locul lui a domnit fiul său Iehoiachin.

7Monarhul Egiptului n-a mai ieșit din țara lui, căci împăratul Babilonului luase tot ce aparținea monarhului Egiptului, de la Râul Egiptului c până la râul Eufrat. d

Domnia lui Iehoiachin peste Iuda

8Iehoiachin era în vârstă de optsprezece ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de trei luni. Mama sa se numea Nehușta și era fiica lui Elnatan din Ierusalim.

9El a făcut ce este rău înaintea Domnului , tot așa cum făcuse și tatăl său.

10În vremea aceea, slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, au înaintat împotriva Ierusalimului și au asediat cetatea.

11Nebucadnețar însuși, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetății în timp ce slujitorii lui o asediau.

12Iehoiachin, regele lui Iuda, s-a predat împăratului Babilonului împreună cu mama sa, slujitorii săi, conducătorii săi și demnitarii săi. Împăratul Babilonului l-a luat prizonier în al optulea an al domniei lui.

13Nebucadnețar a luat de acolo toate comorile Templului Domnului și toate comorile palatului regelui; a sfărâmat toate obiectele de aur, pe care le făcuse Solomon, regele lui Israel, în Casa Domnului , întocmai cum a spus Domnul.

14I-a dus în captivitate pe toți locuitorii Ierusalimului: pe toți conducătorii și pe toți războinicii viteji, în număr de zece mii de prizonieri, pe toți tâmplarii și pe toți fierarii, lăsând în țară doar poporul sărac.

15L-a dus pe Iehoiachin în captivitate la Babilon și a mai dus în captivitate, din Ierusalim la Babilon, pe mama regelui, soțiile regelui, pe demnitarii săi, pe nobilii țării,

16precum și șapte mii de oameni viteji, toți numai oameni puternici și potriviți pentru război, și o mie de tâmplari și fierari. Împăratul Babilonului i-a dus în captivitate la Babilon.

17În locul lui Iehoiachin, împăratul Babilonului l-a pus rege pe Matania, unchiul acestuia, și i-a schimbat numele în Zedechia.

Domnia lui Zedechia peste Iuda

18Zedechia era în vârstă de douăzeci și unu de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de unsprezece ani. Mama sa se numea Hamutal și era fiica lui Ieremia din Libna.

19El a făcut ce este rău înaintea Domnului , tot așa cum făcuse și Iehoiachim.

20Din pricina mâniei Domnului s-au întâmplat aceste lucruri în Ierusalim și în Iuda, pe care, în cele din urmă, le-a izgonit din prezența Sa. Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.

Copyright information for NTLR