a+ 10:1 TM; Câteva mss LXX, VUL: cetății
b+ 10:18 Zeul canaanit al fertilității; peste tot în carte
c+ 10:25 Lit.: alergătorilor
d+ 10:33 Vale din ținuturile aride care acumulează apele de pe versanți în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar

2 Kings 10

Familia lui Ahab ucisă de Iehu

1În Samaria erau șaptezeci dintre urmașii lui Ahab. Iehu a scris scrisori și le-a trimis în Samaria, conducătorilor lui Izreel a, celor din sfatul bătrânilor și îngrijitorilor urmașilor lui Ahab, zicându-le:

2„De îndată ce va ajunge scrisoarea aceasta la voi pentru că urmașii stăpânului vostru sunt la voi și aveți care și cai, o cetate fortificată și arme

3alegeți-l pe cel mai bun și mai vrednic dintre urmașii stăpânului vostru, puneți-l pe tronul tatălui său și luptați pentru dinastia stăpânului vostru.“

4Ei însă s-au temut foarte tare și au zis: „Dacă doi regi n-au putut să-i stea împotrivă, cum vom putea să-i stăm noi împotrivă?“

5Administratorul palatului împreună cu mai marele cetății, cei din sfatul bătrânilor și îngrijitorii i-au trimis lui Iehu următorul mesaj: „Noi suntem slujitorii tăi și vom face tot ce ne vei spune. Nu vom pune pe nimeni rege. Prin urmare, fă ce crezi de cuviință.“

6Iehu le-a scris o a doua scrisoare, spunându-le: „Dacă sunteți de partea mea și dacă vreți să mă ascultați, luați capetele urmașilor stăpânului vostru și veniți la mine în Izreel mâine, pe vremea aceasta.“ Cei șaptezeci de urmași ai regelui erau în grija mai marilor cetății, care-i crescuseră.

7Când a ajuns scrisoarea la ei, i-au luat pe cei șaptezeci de urmași ai regelui, i-au înjunghiat, le-au pus capetele în coșuri și i le-au trimis lui Iehu, la Izreel.

8Mesagerul a venit și l-a înștiințat pe Iehu, spunându-i: Au adus capetele fiilor regelui. Faceți cu ele două grămezi la intrarea porții și lăsați-le acolo până dimineață, le-a zis Iehu.

9Dimineața, el a ieșit, a stat înaintea întregului popor și a zis: „Voi sunteți fără vină! Iată că eu am uneltit împotriva stăpânului meu și l-am ucis, dar pe toți aceștia cine i-a omorât?

10Să știți acum că nimic din Cuvântul Domnului , pe care Domnul l-a rostit împotriva familiei lui Ahab, nu va rămâne neîmplinit. Domnul a făcut ce a spus prin robul Său Ilie.“

11Iehu a ucis tot ce a rămas din familia lui Ahab în Izreel, pe toți demnitarii lui, pe prietenii și pe preoții lui, astfel încât n-a mai rămas nici un supraviețuitor.

12Apoi s-a ridicat, a ieșit și a plecat spre Samaria. Pe drum, când a ajuns la Bet-Ekedul Păstorilor,

13Iehu a întâlnit niște rude ale lui Ahazia, regele lui Iuda. El a întrebat: Cine sunteți voi? Noi suntem rudele lui Ahazia și ne ducem să-i salutăm pe urmașii regelui și pe urmașii reginei, i-au răspuns ei.

14Prindeți-i vii! a poruncit Iehu. Ei i-au prins vii și i-au înjunghiat lângă fântâna Bet-Ekedului. Erau în număr de patruzeci și doi și n-a cruțat pe nici unul.

15După ce a plecat de acolo, s-a întâlnit cu Iehonadab, fiul lui Recab, care venea să-l întâlnească. Iehu l-a binecuvântat și i-a zis: Inima ta este tot atât de sinceră cum este și inima mea față de tine? Este! i-a răspuns Iehonadab. Dacă este așa, a zis Iehu, dă-mi mâna. Iehonadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit în car.

16În timp ce îl urca în carul lui, Iehu i-a zis: Vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul.

17Când a ajuns Iehu în Samaria, i-a ucis pe toți aceia care îi rămăseseră lui Ahab în Samaria, nimicindu-i după cuvântul pe care-l profețise Domnul prin Ilie.

Slujitorii lui Baal uciși de Iehu

18Apoi Iehu a strâns tot poporul și le-a zis: „Ahab i-a slujit puțin lui Baal b. Iehu însă îi va sluji mult!

19Chemați-i la mine pe toți profeții lui Baal , pe toți cei ce-l slujesc și pe toți preoții lui. Aveți grijă să nu lipsească nici unul, pentru că doresc să aduc o mare jertfă lui Baal. Toți cei ce vor lipsi vor muri.“ Însă Iehu lucra cu viclenie, cu scopul de a-i ucide pe toți slujitorii lui Baal.

20„Așadar, vestiți o adunare în cinstea lui Baal!“ a continuat Iehu. Și ei au vestit-o.

21Iehu a trimis veste prin tot Israelul și au venit toți slujitorii lui Baal , așa încât n-a rămas nici unul care să nu fi venit. Au intrat în templul lui Baal , până când templul lui Baal s-a umplut de la un capăt la celălalt.

22Apoi Iehu i-a zis celui ce păzea veșmintele: „Adu veșminte pentru toți slujitorii lui Baal!“ Și el a adus veșminte tuturor.

23Iehu și Iehonadab, fiul lui Recab, au intrat în templul lui Baal. Ei au spus slujitorilor lui Baal : „Uitați-vă împrejur și vedeți ca nu cumva să fie printre voi vreun slujitor al Domnului , ci doar slujitorii lui Baal.“

24Așadar, ei au intrat în templu ca să aducă jertfe și arderi de tot. Însă Iehu pusese afară optzeci de oameni cărora le spusese: „Cine va lăsa să scape pe vreunul dintre aceia pe care îi dau în mâinile voastre, va plăti cu propria viață pentru viața omului aceluia.“

25De îndată ce a isprăvit de adus arderile de tot, Iehu a poruncit gărzilor c și ofițerilor: „Intrați și ucideți-i fără să lăsați să vă scape vreunul!“ După ce i-au omorât cu sabia, gărzile și ofițerii i-au aruncat afară din templu.“ Apoi s-au dus până în sanctuarul templului lui Baal ,

26au scos afară stâlpul sacru din templul lui Baal și l-au ars.

27Au dărâmat atât stâlpul lui Baal , cât și templul lui Baal , folosindu-l apoi ca latrină până în ziua de azi.

28Astfel a nimicit Iehu închinarea la Baal din Israel.

29Dar Iehu nu a renunțat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască, și anume la închinarea înaintea vițeilor de aur din Betel și Dan.

30Domnul i-a zis lui Iehu: „Pentru că ai făcut bine, îndeplinind ce este drept înaintea Mea, și ai făcut familiei lui Ahab tot ce era după voia Mea, urmașii tăi vor domni peste Israel până la a patra generație.“

31Totuși Iehu nu a vegheat să păzească Legea Domnului , Dumnezeul lui Israel, din toată inima lui. El nu a renunțat la păcatele lui Ieroboam, care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

32În acele zile Domnul a început să reducă teritoriul Israelului. Hazael i-a învins pe israeliți prin toate teritoriile din țară:

33de la Iordan, spre răsărit, toată țara Ghiladului, și anume teritoriul lui Gad, al lui Ruben și al lui Manase; apoi de la Aroer, care este lângă uedul d Arnon, până la Ghilad și Bașan.

34Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el și toate isprăvile lui, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

35Iehu s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat în Samaria, iar în locul său a domnit fiul său, Iehoahaz.

36Iehu a domnit peste Israel, în Samaria, timp de douăzeci și opt de ani.

Copyright information for NTLR