a+ 11:2 Ebr.: Ioram, o variantă a lui Iehoram
b+ 11:2 Lit.: în odaia paturilor; expresia ebraică se poate referi la odaia unde erau ținute lenjeriile de pat, nu neapărat la un dormitor
c+ 11:4 Mercenari din Caria (SV Asiei Mici), gărzi personale ale regelui; peste tot în capitol
d+ 11:4 Lit.: alergători; peste tot în acest capitol
e+ 11:12 Copia Legii
f+ 11:21 Ebr.: Iehoaș, o variantă a lui Ioaș

2 Kings 11

Domnia Ataliei peste Iuda

Când Atalia, mama lui Ahazia, a văzut că fiul ei a murit, a uneltit să-i omoare pe toți urmașii familiei regale.

Dar Iehoșeba, fiica regelui Iehoram a  și sora lui Ahazia, l-a luat pe ascuns pe Ioaș, fiul lui Ahazia, din mijlocul fiilor regelui, înainte ca ei să fi fost uciși și l-a pus împreună cu doica lui într-un dormitor b . Astfel ea l-a ascuns de Atalia și el n-a fost omorât.

Vreme de șase ani,Ioaș a rămas ascuns împreună cu doica lui în Casa Domnului , timp în care Atalia a domnit peste țară.

În cel de-al șaptelea an, Iehoiada a trimis după căpeteniile peste sute, după cariți c  și după gărzi d . După ce i-a adus la el, în Casa Domnului , regele a încheiat un legământ cu ei, punându-i să jure în Casa Domnului. Apoi le-a arătat pe fiul regelui și

le-a poruncit astfel: „Iată care este lucrul pe care trebuie să-l faceți: o treime din voi – adică cei ce intrați în slujbă în ziua de Sabat și care păziți palatul regelui –

împreună cu o altă treime din voi – adică cei ce sunteți la Poarta Sur – și cu încă o treime din voi, – adică cei ce sunteți la poartă, înapoia gărzilor, și care păziți Casa cu schimbul, –

precum și cele două cete ale voastre – adică toți cei care ieșiți de la slujbă în ziua de Sabat – veți păzi Casa Domnului , unde este regele.

Va trebui să stați împrejurul regelui, fiecare om cu arma în mână. Oricine se va apropia de șirurile voastre trebuie ucis. Stați aproape de rege când va ieși și când va intra!“

Căpeteniile peste sute au făcut întocmai cum le-a poruncit preotul Iehoiada. Și-au luat fiecare oamenii, atât pe cei care intrau în slujbă în ziua de Sabat, cât și pe cei care ieșeau de la slujbă în ziua de Sabat, și au venit la preotul Iehoiada.

10 Apoi preotul le-a dat căpeteniilor peste sute sulițele și scuturile care aparținuseră regelui David și care erau în Casa Domnului.

11 Gărzile, fiecare cu arma în mână, s-au așezat de jur împrejurul regelui, din partea dreaptă a Casei până în partea stângă a Casei, aproape de altar și de Casă.

12 Atunci Iehoiada l-a adus pe fiul regelui, i-a pus coroana pe cap și i-a înmânat Mărturia e . L-au numit rege și l-au uns bătând din palme și strigând: „Trăiască regele!“

13 Când a auzit Atalia vuietul gărzilor și al poporului, a venit spre mulțimea de la Casa Domnului.

14 S-a uitat și iată că regele stătea lângă stâlp, așa cum era obiceiul. Căpeteniile și trâmbițașii erau lângă rege și tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe. Atunci Atalia și-a sfâșiat hainele și a strigat: „Trădare! Trădare!“

15 Preotul Iehoiada le-a poruncit căpeteniilor peste sute, cei care conduceau oștirea, astfel: „Scoateți-o afară dintre rânduri și oricine o va urma să fie omorât cu sabia!“ Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!“

16 Au pus mâna pe ea în momentul în care trecea prin locul pe unde intră caii în incinta palatului regelui și au omorât-o acolo.

Domnia lui Ioaș peste Iuda

17 Iehoiada a încheiat un legământ între Domnul , pe de o parte, și rege și popor, pe de altă parte, potrivit căruia ei vor fi poporul Domnului. De asemenea, a încheiat un legământ între rege și popor.

18 Tot poporul țării s-a dus la templul lui Baal și l-a dărâmat. Ei au sfărâmat altarele și chipurile, iar pe Matan, preotul lui Baal , l-au omorât în fața altarelor. Apoi preotul a pus supraveghetori la Casa Domnului.

19 După aceea, Iehoiada a luat cu el pe căpeteniile peste sute, pe cariți, gărzile și tot poporul țării. Aceștia l-au coborât împreună pe rege de la Casa Domnului și au venit la palatul regelui pe drumul care duce prin poarta gărzilor. Regele s-a așezat pe tronul regal.

20 Și tot poporul țării s-a bucurat, iar cetatea s-a liniștit pentru că Atalia fusese omorâtă cu sabia la palatul regelui.

21 Ioaș f  era în vârstă de șapte ani când a devenit rege.

Copyright information for NTLR