a+ 15:1 Numit și Uzia; peste tot în capitol
b+ 15:5 Vezi nota de la 5:1
c+ 15:5 Sau: într-o locuință, eliberat de orice responsabilitate
d+ 15:10 TM; câteva mss LXX: în Ibleam
e+ 15:12 Vezi 2 Regi 10:30
f+ 15:16 TM; O variantă a LXX: Tapuah, cel mai probabil
g+ 15:19 Tiglat-Pileser III (745-727 î.Cr.)
h+ 15:19 Aproximativ 30 t
i+ 15:20 Aproximativ 0,6 kg
j+ 15:29 Tiglat-Pileser III (745-727 î.Cr.)

2 Kings 15

Domnia lui Azaria peste Iuda

Azaria a , fiul lui Amația, regele lui Iuda, a început să domnească în al douăzeci și șaptelea an al domniei lui Ieroboam, regele lui Israel.

Azaria era în vârstă de șaisprezece ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de cincizeci și doi de ani. Mama lui se numea Iecolia și era din Ierusalim.

El a făcut ce este drept înaintea Domnului , tot așa cum făcuse tatăl său, Amația.

Totuși, înălțimile nu le-a îndepărtat și poporul încă mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi.

Domnul l-a lovit pe rege cu lepră b  și a rămas lepros până la moarte. El a locuit într-o casă izolată c . Cel care supraveghea palatul și judeca poporul țării era Iotam, fiul regelui.

Celelalte fapte ale lui Azaria, tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

Azaria s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat alături de părinții săi, în Cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Iotam.

Domnia lui Zaharia peste Israel

Zaharia, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al treizeci și optulea an al domniei lui Azaria, regele lui Iuda, și a domnit timp de șase luni.

El a făcut ce este rău înaintea Domnului , la fel cum au făcut strămoșii săi. El nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

10 Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit înaintea poporului d  și l-a omorât, după care a domnit în locul lui.

11 Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

12 Așa s-a împlinit Cuvântul Domnului cu privire la Iehu, care zicea astfel: „Urmașii tăi vor domni peste Israel până la a patra generație.“ e 

Domnia lui Șalum peste Israel

13 Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al treizeci și nouălea an al domniei lui Uzia, regele lui Iuda. El a domnit la Samaria timp de o lună.

14 Atunci Menahem, fiul lui Gadi, a plecat din Tirța și a venit în Samaria. El l-a ucis pe Șalum, fiul lui Iabeș, în Samaria, după care a domnit în locul lui.

15 Celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care el a făcut-o sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

16 În acea perioadă, Menahem a pustiit Tifsa f  cu tot ce era în ea, precum și ținuturile ei dinspre Tirța, fiindcă cei de acolo nu au vrut să-și deschidă porțile. El a pustiit Tifsa și a spintecat pântecele tuturor femeilor însărcinate.

Domnia lui Menahem peste Israel

17 Menahem, fiul lui Gadi, a început să domnească peste Israel în al treizeci și nouălea an al lui Azaria, regele lui Iuda și a domnit la Samaria timp de zece ani.

18 Toată viața el a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

19 Când Pul g , împăratul Asiriei, a invadat țara, Menahem i-a dat lui Pul o mie de talanți h  de argint pentru ca acesta să-l ajute să-și întărească stăpânirea.

20 Menahem a cerut argintul acesta de la toți oamenii înstăriți din Israel, fiecare dându-i împăratului Asiriei câte cincizeci de șecheli i  de argint. Așa că împăratul Asiriei s-a întors și nu a mai zăbovit în țară.

21 Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

22 Menahem s-a culcat alături de părinții săi și în locul lui a domnit fiul său, Pekahia.

Domnia lui Pekahia peste Israel

23 Pekahia, fiul lui Menahem, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al cincizecilea an al domniei lui Azaria, regele lui Iuda. El a domnit timp de doi ani.

24 El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

25 Unul dintre ofițerii lui Pekahia, și anume Pekah, fiul lui Remalia, a uneltit împotriva lui și, împreună cu cincizeci de ghiladiți, l-a omorât pe rege, precum și pe Argob și pe Arieh, în Samaria, în fortăreața palatului regelui. Așadar, Pekah l-a ucis pe Pekahia și a domnit în locul lui.

26 Celelalte fapte ale lui Pekahia și tot ce a făcut el sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

Domnia lui Pekah peste Israel

27 Pekah, fiul lui Remalia, a început să domnească peste Israel, în Samaria, în al cincizeci și doilea an al domniei lui Azaria, regele lui Iuda, și a domnit timp de douăzeci de ani.

28 El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care l-a făcut pe Israel să păcătuiască.

29 În timpul domniei lui Pekah, regele lui Israel, Tiglat-Pileser j , împăratul Asiriei, a capturat cetățile: Iyon, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Kedeș, Hațor, Ghilad și Galileea, precum și toată țara lui Neftali și i-a dus pe locuitorii lor în captivitate în Asiria.

30 Apoi Osea, fiul lui Ela, a uneltit împotriva lui Pekah, fiul lui Remalia, și l-a omorât. Osea a început să domnească în locul lui, în al douăzecilea an al domniei lui Iotam, fiul lui Uzia.

31 Celelalte fapte ale lui Pekah și tot ce a făcut el sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“.

Domnia lui Iotam peste Iuda

32 Iotam, fiul lui Uzia, a început să domnească peste Iuda în al doilea an al domniei lui Pekah, fiul lui Remalia, regele lui Israel.

33 El era în vârstă de douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit la Ierusalim timp de șaisprezece ani. Mama lui se numea Ierușa și era fiica lui Țadok.

34 El a făcut ce este drept înaintea Domnului , tot așa cum făcuse și tatăl său, Uzia.

35 Totuși înălțimile nu le-a îndepărtat și poporul încă mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. El a zidit Poarta de Sus a Casei Domnului.

36 Celelalte fapte ale lui Iotam, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

37 În acele zile Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Rețin, regele Aramului, și pe Pekah, fiul lui Remalia.

38 Iotam s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat alături de părinții săi, în cetatea strămoșului său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.

Copyright information for NTLR