a+ 16:3 Sau: l-a sacrificat în foc; peste tot în carte
b+ 16:6 LXX, Tg, VUL (vezi și 2 Cron. 28:17 ); TM: arameii
c+ 16:12 Sau: s-a suit la el
d+ 16:13 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri
e+ 16:18 Sensul expresiei în ebraică este nesigur; LXX: platforma tronului
f+ 16:18 Sau: palatului
g+ 16:18 Fiind acum vasal al împăratului Asiriei, regele lui Iuda este obligat să renunțe la simbolurile suveranității sale: arcada Sabatului (vezi nota precedentă) și intrarea de afară a regelui; este posibil ca Ahaz să fi făcut aceste modificări pentru a trimite din materiale ca tribut împăratului Asiriei

2 Kings 16

Domnia lui Ahaz peste Iuda

1Ahaz, fiul lui Iotam, regele lui Iuda, a devenit rege în al șaptesprezecelea an al domniei lui Pekah, fiul lui Remalia.

2Ahaz era în vârstă de douăzeci de ani când a început să domnească și a domnit la Ierusalim timp de șaisprezece ani. El nu a făcut ce este drept înaintea Domnului , Dumnezeul lui, cum făcuse strămoșul său David,

3ci a umblat în căile regilor lui Israel. El l-a trecut chiar și pe fiul său prin foc a  , potrivit obiceiurilor idolatre ale popoarelor pe care le izgonise Domnul dinaintea israeliților.

4De asemenea, el a adus jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde.

5Atunci Rețin, regele Aramului, și Pekah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, au pornit război împotriva Ierusalimului. L-au asediat pe Ahaz, dar nu l-au putut învinge.

6În vremea aceea, Rețin, regele Aramului, a readus Elatul sub stăpânirea Aramului, izgonindu-i pe iudei. Astfel edomiții b  s-au întors la Elat și au locuit acolo până în ziua de azi.

7Ahaz a trimis niște soli la Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, ca să-i spună: „Eu sunt slujitorul și fiul tău! Vino și salvează-mă de regele Aramului și de regele lui Israel, care s-au ridicat împotriva mea.“

8Ahaz a luat argintul și aurul care se aflau în Casa Domnului și în vistieriile palatului regelui și le-a trimis ca dar împăratului Asiriei.

9Împăratul Asiriei l-a ascultat. Și astfel împăratul Asiriei a înaintat împotriva Damascului și l-a capturat. Apoi i-a dus pe locuitori în captivitate la Chir și l-a ucis pe Rețin.

10Regele Ahaz a plecat la Damasc pentru a-l întâlni pe Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Când a văzut altarul care era în Damasc, regele Ahaz a trimis preotului Urie copia și modelul altarului împreună cu toate măsurile lui.

11Preotul Urie a zidit un altar întocmai după modelul trimis din Damasc de regele Ahaz; și preotul Urie l-a terminat înainte de întoarcerea regelui din Damasc.

12Când s-a întors regele din Damasc și a văzut altarul, s-a apropiat de el și a adus jertfe pe el c  .

13A adus pe altar arderile de tot și darurile de mâncare, a turnat darurile de băutură și a vărsat sângele jertfelor pentru pace d  .

14A îndepărtat dinaintea Casei altarul de bronz care era înaintea Domnului , pentru a nu fi între noul altar și Casa Domnului și l-a așezat la nord de noul altar.

15Regele Ahaz i-a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să aduci pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arderea de tot a regelui și darul lui de mâncare, arderea de tot a întregului popor din țară, darul lor de mâncare și darurile lor de băutură; să torni pe el tot sângele arderilor de tot și tot sângele jertfelor. Iar altarul de bronz îl voi folosi pentru a căuta călăuzire!“

16Și preotul Urie a făcut totul așa cum i-a poruncit regele Ahaz.

17Regele Ahaz a sfărâmat panelele piedestalelor și a îndepărtat bazinele de pe ele. A dat jos și „marea“ de pe boii de bronz care erau sub ea și a așezat-o pe o pardoseală de piatră.

18La dorința împăratului Asiriei a îndepărtat din Casa Domnului atât arcada Sabatului e  , care fusese construită în interiorul Casei f  , cât și intrarea de afară a regelui g  .

19Celelalte fapte pe care le-a făcut Ahaz, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

20Ahaz s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat alături de părinții săi, în Cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ezechia.

Copyright information for NTLR