a+ 18:4 Vezi nota de la 13:6
b+ 18:4 Nehuștan sună asemănător cu termenii ebraici pentru bronz, șarpe și lucru pângărit
c+ 18:13 Împărat al Asiriei ( 705-681 î.Cr. )
d+ 18:14 Aproximativ 10 t
e+ 18:14 Aproximativ 1 t
f+ 18:16 Ebr.: hehal, termen ebraic diferit de cel care a fost tradus cu Casă ( bait )
g+ 18:17 Sau: comandantul suprem, comandantul expediției și reprezentantul personal, trei funcții militare și administrative
h+ 18:26 Limba de circulație internațională folosită în mod special în diplomație și comerț. Era cunoscută la început doar de elite, ajungând ceva mai târziu să fie folosită la scară largă în Canaan
i+ 18:26 Sau: ebraică; și în v. 28

2 Kings 18

Domnia lui Ezechia peste Iuda

1Ezechia, fiul lui Ahaz, regele lui Iuda, a început să domnească în al treilea an al domniei lui Osea, fiul lui Ela, regele lui Israel.

2El era în vârstă de douăzeci și cinci de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de douăzeci și nouă de ani. Mama lui se numea Abia și era fiica lui Zaharia.

3El a făcut ce este drept înaintea Domnului , tot așa cum făcuse strămoșul său David.

4A îndepărtat înălțimile și a zdrobit stâlpii sacri, a tăiat stâlpul Așerei a  și a zdrobit în bucăți șarpele de bronz pe care îl făcuse Moise, deoarece israeliții obișnuiau să ardă tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan b  .

5Ezechia a crezut în Domnul , Dumnezeul lui Israel. Nici unul dintre regii lui Iuda dinaintea lui sau care au urmat după el nu a fost ca el.

6El s-a alipit de Domnul , nu s-a depărtat de El și a păzit poruncile pe care Domnul i le-a dat lui Moise.

7Domnul a fost cu Ezechia și oriunde mergea avea izbândă. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus.

8Ezechia i-a învins pe filisteni până la Gaza și le-a distrus teritoriile, de la turnurile de pază până la cetățile fortificate.

9În al patrulea an al domniei lui Ezechia, care era și al șaptelea an al domniei lui Osea, fiul lui Ela, regele lui Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, a mărșăluit împotriva Samariei și a asediat-o,

10iar după trei ani de asediu asirienii au cucerit-o. Așadar, Samaria a fost cucerită în al șaselea an al domniei lui Ezechia, care era și al nouălea an al domniei lui Osea, regele lui Israel.

11Împăratul Asiriei i-a dus pe israeliți în captivitate în Asiria și i-a pus să locuiască în Halah, în Gozan, de-a lungul râului Habor, și în cetățile mezilor,

12din cauză că n-au ascultat de glasul Domnului , Dumnezeul lor, ci au încălcat legământul Lui și pentru că n-au ascultat și nici n-au împlinit tot ce le-a poruncit Moise, robul Domnului.

13În al paisprezecelea an al domniei regelui Ezechia, Sanherib c  , împăratul Asiriei, a înaintat împotriva tuturor cetăților fortificate ale lui Iuda și le-a cucerit.

14După aceea, Ezechia, regele lui Iuda, a trimis următorul mesaj împăratului Asiriei, care se afla în Lachiș: „Am greșit! Depărtează-te de mine și îți voi da orice îmi vei cere!“ Împăratul Asiriei a cerut de la Ezechia, regele lui Iuda, trei sute de talanți d  de argint și treizeci de talanți e  de aur.

15Ezechia i-a dat tot argintul care se afla în Casa Domnului și în vistieriile palatului regelui.

16Cu acest prilej Ezechia a desprins aurul cu care tot el, Ezechia, regele lui Iuda, acoperise ușile și stâlpii Templului f  Domnului și l-a dat împăratului Asiriei.

Ierusalimul amenințat de către Sanherib

17Împăratul Asiriei i-a trimis din Lachiș pe Tartan, pe Rab-Saris și pe Rab-Șache g  , însoțiți de o oștire puternică, la regele Ezechia, la Ierusalim. Ei au pornit spre Ierusalim și când au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul către Ogorul Spălătorului.

18Apoi l-au chemat pe rege. Eliachim, fiul lui Hilchia, cel ce răspundea de palat, scribul Șebna și cronicarul Ioah, fiul lui Asaf, s-au dus la ei.

19Rab-Șache le-a zis: Spuneți-i lui Ezechia: „Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: «Pe ce se bazează această încredere a ta?

20Tu spui că ai strategie și putere pentru război, dar acestea sunt doar niște vorbe goale. În cine te încrezi tu acum de te-ai răsculat împotriva mea?

21Iată că acum te încrezi în Egipt, în acel toiag de trestie frântă, care străpunge și rănește mâna oricui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, monarhul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el.

22Dacă îmi veți spune: ‘Noi ne încredem în Domnul , Dumnezeul nostru!’, oare nu este El Acela ale Cărui înălțimi și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului: ‘Să vă închinați înaintea acestui altar din Ierusalim!’»?

23Vino acum și fă o înțelegere cu stăpânul meu, împăratul Asiriei: eu îți voi da două mii de cai, dacă tu vei putea găsi călăreți pentru ei.

24Și cum vei putea îndepărta măcar o singură căpetenie dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu, când tu te bazezi pe Egipt pentru care și călăreți?

25Mai mult, am înaintat eu oare fără Domnul împotriva acestui loc, ca să-l distrug? Domnul Însuși mi-a zis: «Înaintează împotriva acestei țări și distruge-o!»“

26Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioah i-au răspuns lui Rab-Șache: Vorbește, te rugăm, slujitorilor tăi în limba aramaică h  , pentru că o înțelegem, și nu ne vorbi în limba iudaică i  , în auzul poporului care este pe zid!

27Dar Rab-Șache le-a zis: Oare stăpânului vostru și vouă, m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte? Oare nu m-a trimis la oamenii aceștia, care stau pe zid și care, asemenea vouă, vor trebui să-și mănânce propriile murdării și să-și bea propriul ud?

28Atunci Rab-Șache s-a ridicat și a strigat tare în limba iudaică, astfel: Ascultați cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei!

29Așa vorbește împăratul: „Nu-l lăsați pe Ezechia să vă amăgească, pentru că el nu va putea să vă izbăvească din mâna mea!

30Nu-l lăsați pe Ezechia să vă convingă să vă încredeți în Domnul , zicându-vă: «Cu siguranță Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei!»

31Nu-l ascultați pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei: «Faceți pace cu mine și veniți afară la mine. Atunci fiecare dintre voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui,

32până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, o țară cu belșug de grâne și de vin, de pâine și de vii, de măsline și de miere. Astfel veți trăi și nu veți muri. Nu-l ascultați pe Ezechia fiindcă el vă îndrumă greșit când pretinde că Domnul vă va salva.

33Și-a izbăvit vreodată vreunul dintre zeii neamurilor țara din mâna împăratului Asiriei?

34Unde sunt zeii Hamatului și ai Arpadului? Unde sunt zeii Sefarvayimului, ai Henei și ai Ivei? Au putut ei salva Samaria din mâna mea?

35Care dintre toți zeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea? Prin urmare, cum ar putea Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea?»“

36Poporul a tăcut și nu i-a răspuns nici un cuvânt, pentru că regele le poruncise să nu-i răspundă.

37Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, cel ce răspundea de palat, scribul Șebna și cronicarul Ioah, fiul lui Asaf, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate și i-au spus cuvintele lui Rab-Șache.

Copyright information for NTLR