a+ 20:12 Mai multe mss ebraice, LXX, Tg, Siriacă, VUL (vezi și Is. 39:1 ); TM: Berodak-Baladan
b+ 20:12 Rege al Babilonului ( 721-710 î.Cr.; 703-702 î.Cr. ); în 705 î.Cr. profită de moartea lui Sargon II ( 721-705 î.Cr.), și caută să încheie alianțe militare prin care să-și recâștige tronul

2 Kings 20

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

1În acele zile Ezechia s-a îmbolnăvit și era aproape de moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: „Așa vorbește Domnul : «Pune-ți casa în rânduială căci vei muri! Nu te vei mai face bine!»“

2Atunci Ezechia s-a întors cu fața spre perete și s-a rugat Domnului astfel:

3„ Doamne , Te rog, adu-Ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și din toată inima și am făcut ce este bine înaintea Ta.“ Și Ezechia a plâns cu amar.

4Isaia încă nu părăsise curtea din mijloc și Cuvântul Domnului a venit la el, spunându-i:

5„Întoarce-te și spune-i lui Ezechia, conducătorul poporului Meu, că așa vorbește Domnul , Dumnezeul strămoșului său David: «Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi vindeca. În a treia zi te vei duce la Casa Domnului.

6Voi adăuga vieții tale încă cincisprezece ani și te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi apăra această cetate de dragul Meu și de dragul robului Meu David.»“

7Apoi Isaia a zis: „Aduceți o turtă de smochine!“ Ei au adus-o și după ce au pus-o pe bubă, Ezechia s-a vindecat.

8Ezechia îl întrebase pe Isaia: – Care va fi semnul prin care voi ști că Domnul mă va vindeca și că mă voi duce la Casa Domnului a treia zi?

9Isaia îi răspunsese: – Acesta este semnul din partea Domnului pentru tine, prin care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: „Să treacă umbra zece trepte înainte sau înapoi?“

10– E ceva neînsemnat ca umbra să treacă zece trepte înainte, a răspuns Ezechia. Mai bine să treacă zece trepte înapoi.

11Profetul Isaia L-a chemat pe Domnul și El a făcut ca umbra să treacă înapoi zece trepte pe cadranul lui Ahaz.

Solia babiloniană la Ierusalim

12În acea perioadă, Merodak-Baladan a, fiul lui Baladan, rege al Babilonului b, i-a trimis lui Ezechia scrisori și un dar, fiindcă auzise că Ezechia fusese bolnav.

13Ezechia i-a primit pe soli și le-a arătat tot ce era în vistieria sa: argintul, aurul, mirodeniile și uleiul de preț, armamentul lui și tot ce se afla în magaziile lui. Nu a rămas nimic în palatul sau în regatul său, pe care Ezechia să nu li-l fi arătat.

14Atunci profetul Isaia a venit la regele Ezechia și l-a întrebat: Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit? Ezechia i-a răspuns: Au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon.

15Ce au văzut în palatul tău? l-a mai întrebat profetul. Au văzut tot ceea ce este în palatul meu, a răspuns Ezechia, și nu a rămas nimic în magaziile mele pe care să nu li-l fi arătat.

16Atunci Isaia i-a zis lui Ezechia: Ascultă Cuvântul Domnului :

17„Iată, vin zile când tot ce este în palatul tău și tot ce au agonisit strămoșii tăi până în ziua aceasta, va fi dus la Babilon; nu va mai fi lăsat nimic, zice Domnul.

18Unii dintre propriii tăi fii, care ți s-au născut, îți vor fi luați și vor fi făcuți eunuci în palatul împăratului Babilonului.“

19Ezechia i-a zis lui Isaia: Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. „De ce nu“, se gândea el, „atâta vreme cât în timpul vieții mele va fi pace și siguranță?“

20Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui, cum a făcut iazul și canalul prin care a adus apă în cetate, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

21Ezechia s-a culcat alături de părinții săi, iar în locul lui a domnit fiul său Manase.

Copyright information for NTLR