a+ 21: 1 Nume care înseamnă: Plăcerea mea este în ea
b+ 21:3 Vezi nota de la 13:6; și în v. 7
c+ 21:6 Sau: Și-a sacrificat fiul în foc
d+ 21:6 Vezi nota de la 17:17
e+ 21:18 Probabil o formă prescurtată de la Uzia (vezi nota de la 15:1 ); și în v. 26

2 Kings 21

Domnia lui Manase peste Iuda

1Manase era în vârstă de doisprezece ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de cincizeci și cinci de ani. Mama sa se numea Hefți-Ba a.

2El a făcut ce este rău înaintea Domnului , luându-se după practicile scârboase ale neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea israeliților.

3A rezidit înălțimile pe care le distrusese tatăl său, Ezechia, a ridicat altare lui Baal , a făcut un stâlp al Așerei b, cum făcuse Ahab, regele lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit.

4A zidit altare în Casa Domnului , despre care Domnul spusese: „În Ierusalim Îmi voi pune Numele.“

5A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în cele două curți ale Casei Domnului.

6Și-a trecut fiul prin foc c, s-a îndeletnicit cu descântatul și cu ghicitul d, a apelat la cei ce cheamă duhurile morților și la descântători. El a făcut mult rău în ochii Domnului , mâniindu-L.

7A luat idolul Așerei , pe care îl făcuse și l-a pus în Casa Domnului , despre care Domnul îi spusese lui David și lui Solomon, fiul acestuia: „În Casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate cetățile semințiilor lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie.

8Nu voi mai face ca picioarele lui Israel să rătăcească afară din țara pe care le-am dat-o strămoșilor lor, dacă vor avea grijă să împlinească tot ce le-am poruncit, potrivit cu toată Legea pe care le-a dat-o robul Meu Moise.“

9Dar ei n-au ascultat și Manase i-a dus în rătăcire, astfel că ei au făcut mai mult rău decât toate neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea israeliților.

10Atunci Domnul a vorbit prin robii Săi, profeții, astfel:

11„Manase, regele lui Iuda, a săvârșit aceste urâciuni, a făcut mai mult rău decât tot ce făcuseră amoriții înainte de el și l-a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui.

12De aceea așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: «Voi aduce o nenorocire peste Ierusalim și peste Iuda, care va asurzi urechile oricui va auzi de ea.»

13Voi întinde peste Ierusalim funia folosită împotriva Samariei și firul de plumb folosit împotriva familiei lui Ahab. Voi curăți Ierusalimul cum curăță cineva o farfurie, ștergând-o și întorcând-o cu fața în jos.

14Voi părăsi rămășița moștenirii Mele și o voi da în mâinile dușmanilor ei; va ajunge de jaful și prada dușmanilor ei

15pentru că a făcut ce este rău înaintea Mea și M-a mâniat, din ziua în care strămoșii ei au ieșit din Egipt și până în ziua aceasta.“

16De asemenea, Manase a umplut Ierusalimul de la un capăt la celălalt cu sângele nevinovat pe care l-a vărsat, în afară de păcatul de a-l fi făcut pe Iuda să păcătuiască și să săvârșească ce este rău înaintea Domnului.

17Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el și păcatele pe care le-a săvârșit, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

18Manase s-a culcat alături de părinții săi și a fost înmormântat în grădina palatului său, în Grădina lui Uza e. În locul lui a domnit fiul său Amon.

Domnia lui Amon peste Iuda

19Amon era în vârstă de douăzeci și doi de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de doi ani. Mama sa se numea Meșulemet și era fiica lui Haruț din Iotba.

20El a făcut ce este rău înaintea Domnului , la fel cum făcuse tatăl său Manase.

21A umblat în toate căile în care umblase și tatăl său, slujind și închinându-se idolilor cărora le slujise și Manase.

22L-a părăsit pe Domnul , Dumnezeul strămoșilor săi, și nu a umblat pe Calea Domnului.

23Slujitorii lui Amon au uneltit împotriva lui și l-au ucis pe rege în palat,

24dar poporul țării i-a omorât pe toți aceia care uneltiseră împotriva regelui Amon. Apoi, în locul lui Amon, poporul țării l-a făcut rege pe fiul acestuia, Iosia.

25Celelalte fapte pe care le-a făcut Amon, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“?

26El a fost înmormântat în mormântul său, în Grădina lui Uza, iar în locul lui a domnit fiul său Iosia.

Copyright information for NTLR