a+ 25:3 Vezi Ier. 52:6
b+ 25:4 babilonienii; peste tot în capitol
c+ 25:4 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roșie; de obicei se referă la Valea Iordanului
d+ 25:8 A ugust 586 î.Cr.
e+ 25:17 Aproximativ 9 m
f+ 25:17 Aproximativ 1,5 m
g+ 25:27 Cunoscut și ca Amel-Marduk ( 562-560 î.Cr. )

2 Kings 25

Căderea Ierusalimului, distrugerea Casei DOMNULUI și exilul poporului

1În al nouălea an al domniei lui Zedechia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a înaintat împotriva Ierusalimului cu toată oștirea sa. Ei și-au așezat tabăra înaintea cetății și au zidit întărituri de jur împrejurul ei.

2Cetatea a fost în stare de asediu până în cel de-al unsprezecelea an al domniei regelui Zedechia.

3În ziua a noua a lunii a patra a, foametea din cetate a devenit atât de mare, încât poporul țării nu mai avea nimic de mâncare.

4Atunci s-a pătruns în cetate, astfel că toți ostașii au fugit noaptea pe poarta dintre cele două ziduri, de lângă grădina regelui, în timp ce caldeenii b înconjurau cetatea. Ei au luat-o pe drumul spre Araba c,

5însă oștirea caldeenilor l-a urmărit pe rege și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului. Toată oștirea lui se împrăștiase de lângă el.

6Ei l-au capturat pe rege și l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, unde a fost rostită o sentință împotriva lui.

7Ei i-au înjunghiat pe fiii lui Zedechia înaintea ochilor lui. Apoi lui Zedechia i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de bronz și l-au dus în Babilon.

8În ziua a șaptea a lunii a cincea, în al nouăsprezecelea an d al domniei împăratului Nebucadnețar, împăratul Babilonului, Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, un slujitor al împăratului Babilonului, a pătruns în Ierusalim.

9El a dat foc Casei Domnului , palatului regelui și tuturor caselor din Ierusalim. El a dat foc tuturor caselor mari.

10Toată oștirea caldeenilor care era împreună cu căpetenia gărzilor, a dărâmat zidurile din jurul Ierusalimului.

11Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, a dus în captivitate poporul care mai rămăsese în cetate, dezertorii care fugiseră la împăratul Babilonului și restul mulțimii.

12Totuși căpetenia gărzilor a lăsat în țară câțiva oameni săraci ca să lucreze viile și câmpurile.

13Caldeenii au sfărâmat stâlpii de bronz care erau în Casa Domnului , precum și piedestalele și „marea“ din bronz care erau în Casa Domnului și au dus bronzul la Babilon.

14Au luat vasele, lopețile, mucarnițele, farfuriile și toate uneltele de bronz cu care se făcea slujba.

15Căpetenia gărzilor a mai luat cădelnițele și cupele tot ce era de aur sau de argint.

16Cei doi stâlpi, „marea“ și piedestalele, toate aceste unelte de bronz pe care le făcuse Solomon pentru Casa Domnului , aveau o greutate care nu se putea cântări.

17Fiecare stâlp era înalt de optsprezece coți e și avea deasupra un capitel de bronz. Înălțimea capitelului era de trei coți f, capitelul având de jur împrejur o rețea și rodii, toate din bronz. Al doilea stâlp, cu rețeaua lui, era la fel.

18Căpetenia gărzilor i-a luat prizonieri pe Seraia, preotul conducător, pe Țefania, următorul preotîn rang și pe cei trei paznici ai porții.

19Din cetate a luat un ofițer care avea în subordine ostași și încă cinci oameni dintre sfetnicii regelui, care, de asemenea, fuseseră găsiți în cetate; l-a mai luat pe scribul conducătorului oștirii, care recruta bărbați din poporul țării și pe încă șaizeci de bărbați din poporul țării, care fuseseră găsiți tot în cetate.

20Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, i-a luat și i-a dus la împăratul Babilonului, la Ribla.

21Acolo, la Ribla, în țara Hamat, împăratul Babilonului a pus să fie omorâți. Astfel a fost dus Iuda în captivitate, departe de țara lui.

Guvernarea lui Ghedalia peste Iuda

22Nebucadnețar, împăratul Babilonului, l-a pus conducător peste poporul rămas în țara lui Iuda, – pe care el îl lăsase acolo –, pe Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan.

23Când toți conducătorii oștirii și oamenii lor au auzit că împăratul Babilonului l-a pus pe Ghedalia să conducă, au venit împreună cu oamenii lor la Ghedalia, în Mițpa. Aceștia erau: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan, fiul lui Kareah, Seraia, fiul netofatitului Tanhumet și Iaazania, fiul unui maacatit.

24Ghedalia le-a jurat lor și oamenilor lor astfel: „Nu vă temeți de slujitorii caldeenilor! Rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și vă va fi bine!“

25Dar în luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, care era din familia regală, a venit împreună cu zece oameni și l-a ucis pe Ghedalia. Ei i-au ucis, de asemenea, și pe iudeii și pe caldeenii care erau cu el la Mițpa.

26Atunci tot poporul, de la mic la mare, și conducătorii oștirii au fugit în Egipt, pentru că se temeau de caldeeni.

Eliberarea lui Iehoiachin din temniță

27În al treizeci și șaptelea an de captivitate a lui Iehoiachin, regele lui Iuda, în a douăzeci și șaptea zi a lunii a douăsprezecea, Evil-Merodak g, împăratul Babilonului, în cel dintâi an al domniei lui, l-a eliberat din temniță pe Iehoiachin, regele lui Iuda.

28I-a vorbit cu bunătate și i-a dat un loc de cinste mai presus decât cel al regilor care erau cu el în Babilon.

29Iehoiachin și-a schimbat hainele de întemnițat și pentru tot restul vieții sale a mâncat la masa împăratului.

30Împăratul s-a îngrijit necurmat de hrana zilnică a lui Iehoiachin, în toate zilele vieții lui.

Copyright information for NTLR