a+ 6:25 Aproxmativ 1 kg
b+ 6:25 Aproximativ 0,3 l
c+ 6:25 Sau: ceapă sălbatică
d+ 6:25 Aproximativ 60 gr
e+ 6:29 Vezi Lev. 26:29 și Deut. 28:53, 57; vezi și Plângeri 4:10
f+ 6:32 Lit.: bătrânii, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit. bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 )

2 Kings 6

Securea plutitoare

1Fiii profeților i-au zis lui Elisei: Iată că locul unde ne întâlnim cu tine este prea strâmt pentru noi.

2Lasă-ne să mergem la Iordan, să luăm fiecare dintre noi câte un buștean și să facem acolo un loc unde să putem sta. Duceți-vă! le-a răspuns el.

3Atunci unul din ei a zis: Fii bun, te rog, și vino cu slujitorii tăi. Voi veni! le-a răspuns el.

4Elisei s-a dus cu ei. Când au ajuns la Iordan au început să taie copacii.

5Dar s-a întâmplat că, în timp ce unul dintre ei tăia un copac, fierul de la secure a căzut în apă. Atunci a strigat: Ah, stăpâne, era împrumutat!

6Atunci omul lui Dumnezeu l-a întrebat: Unde a căzut? Și după ce acesta i-a arătat locul, Elisei a tăiat un băț, l-a aruncat acolo, iar fierul securii a început să plutească.

7Apoi a zis: Ridică-l! El a întins mâna și l-a luat.

Elisei și arameii

8Regele Aramului era în război cu Israel. După ce s-a sfătuit cu slujitorii săi, a zis: „Îmi voi așeza tabăra în locul cutare.“

9Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună regelui lui Israel: „Ai grijă și nu trece prin locul acela, pentru că arameii s-au dus acolo.“

10Regele lui Israel a trimis niște oameni să cerceteze acel loc, despre care îl avertizase omul lui Dumnezeu. Și a făcut aceasta nu o dată, ci de mai multe ori.

11Regele Aramului s-a înfuriat din cauza acestor lucruri, i-a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: Care dintre voi este de partea regelui lui Israel?

12Dar unul din slujitorii lui i-a răspuns: Nimeni, o, rege, stăpânul meu. Profetul Elisei însă, cel care este în Israel, face cunoscute regelui lui Israel cuvintele pe care le rostești chiar și în odaia ta de dormit.

13Și regele a zis: Duceți-vă și cercetați unde este, apoi voi trimite să-l prindă. Când s-au întors i-au zis: Este la Dotan.

14Regele a trimis acolo cai, care și o oștire puternică. Ei au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea.

15Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a trezit dis-de-dimineață, s-a ridicat, a ieșit afară și a văzut o oaste cu cai și care ce înconjura cetatea. Slujitorul s-a întors și i-a zis: Ah, stăpâne, ce vom face?

16Nu te teme, i-a răspuns acesta, căci cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei ce sunt cu ei.

17Apoi Elisei s-a rugat zicând: „O Doamne , deschide-i ochii ca să poată vedea!“ Și Domnul a deschis ochii slujitorului și el a putut să vadă muntele plin de cai și de care de foc în jurul lui Elisei.

18În timp ce arameii veneau, Elisei s-a rugat Domnului , zicând: „Te rog, lovește-i pe acești oameni cu orbire!“ Și Domnul i-a lovit cu orbire așa cum a cerut Elisei.

19Elisei le-a zis: „Nu acesta este drumul și nu aceasta este cetatea. Urmați-mă și vă voi duce la omul pe care îl căutați.“ Și el i-a dus în Samaria.

20După ce au intrat în Samaria, Elisei a zis: „ Doamne , deschide ochii acestor oameni ca ei să poată vedea!“ Și Domnul le-a deschis ochii, iar ei au văzut că erau în mijlocul Samariei.

21Când regele lui Israel i-a văzut, l-a întrebat pe Elisei: Să-i ucid, părinte? Să-i ucid?

22Nu-i ucide, a răspuns Elisei. I-ai ucide pe cei pe care-i iei captivi cu sabia și cu arcul tău? Servește-i cu pâine și cu apă ca să mănânce și să bea, iar după aceea să se întoarcă la stăpânul lor.

23Atunci regele a dat un ospăț mare. După ce au mâncat și au băut, le-a dat voie să plece, iar ei s-au întors la stăpânul lor. Și trupele Aramului n-au mai continuat să năvălească în țara lui Israel.

Foamete în Samaria asediată

24După mai mult timp, Ben-Hadad, regele Aramului, și-a adunat întreaga oștire, a înaintat și a asediat Samaria.

25Din cauză că asediul s-a prelungit, foametea în Samaria a devenit foarte mare, astfel încât un cap de măgar a ajuns să valoreze optzeci de șecheli a  de argint, iar un sfert de cab b  de găinaț de porumbel c  – cinci șecheli d  .

26Și în timp ce regele lui Israel trecea pe zid, o femeie a strigat: Salvează-mă, o, rege, stăpânul meu!

27Dar el i-a zis: Dacă nu te salvează Domnul , cu ce te-aș putea salva eu? Cu ceea ce este în arie sau în teasc?

28Apoi regele a continuat: Ce problemă ai? Ea a răspuns: Această femeie mi-a zis: „Dă-l pe fiul tău ca să-l mâncăm astăzi, iar pe fiul meu îl vom mânca mâine.“

29Noi l-am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. e  Iar în ziua următoare, când i-am zis: „Dă-l pe fiul tău ca să-l mâncăm“, ea și-a ascuns fiul.

30Când a auzit regele cuvintele femeii, și-a sfâșiat hainele în timp ce era încă pe zid. Atunci oamenii s-au uitat și au văzut că pe trup avea un sac.

31El a zis: „Dumnezeu să se poarte cu mine cu toată asprimea, dacă capul lui Elisei, fiul lui Șafat, îi va rămâne pe umeri astăzi!“

32Elisei ședea în casă, iar cei din sfatul bătrânilor f  ședeau lângă el. Regele a trimis pe cineva înainte. Dar înainte de a ajunge mesagerul, Elisei le-a zis celor din sfatul bătrânilor: „Vedeți că acest ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultați! Când va veni mesagerul, închideți ușa și țineți-l la ușă. Nu se aude oare zgomotul pașilor stăpânului său în urma lui?“

33În timp ce le vorbea el încă, iată că mesagerul a ajuns la el. Și el a zis: Acest dezastru vine de la Domnul. De ce să mai nădăjduiesc în Domnul?

Copyright information for NTLR