a+ 9:15 Ebr.: Iehoram, o variantă a lui Ioram; și în vs. 17, 21-24
b+ 9:26 Vezi 1 Regi 21:19
c+ 9:36 Vezi 1 Regi 21:23

2 Kings 9

Iehu uns rege peste Israel

1Profetul Elisei l-a chemat pe unul dintre fiii profeților și i-a zis: „Încinge-te, ia această sticluță cu untdelemn și du-te la Ramot-Ghilad.

2Când vei ajunge acolo, caută-l pe Iehu, fiul lui Iehoșafat, fiul lui Nimși. Intră, ia-l dintre prietenii lui și du-l într-o odaie separată.

3Ia apoi sticluța cu untdelemn și toarnă untdelemnul pe capul lui, zicându-i: «Așa vorbește Domnul : ‘Te ung rege peste Israel!’» După aceea deschide ușa și fugi fără să te oprești.“

4Tânărul profet a plecat spre Ramot-Ghilad.

5Când a ajuns, căpeteniile oștirii stăteau împreună. El a zis: Căpetenie, am un mesaj pentru tine! Pentru care dintre noi? a întrebat Iehu. Pentru tine, căpetenie, a răspuns el.

6Iehu s-a sculat și a intrat în casă. Tânărul i-a turnat untdelemnul pe cap și i-a zis: Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: „Te ung rege peste Israel, poporul Domnului.

7Să nimicești familia lui Ahab, stăpânul tău, ca astfel să răzbun sângele slujitorilor Mei, profeții, și sângele tuturor slujitorilor Domnului , vărsat de Izabela.

8Va pieri toată familia lui și voi nimici pe orice bărbat al lui Ahab, fie sclav, fie liber în Israel.

9Voi face familiei lui Ahab așa cum am făcut familiei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și așa cum am făcut familiei lui Bașa, fiul lui Ahia.

10Câinii o vor mânca pe Izabela pe ogorul din Izreel și nu o va înmormânta nimeni.“ Apoi a închis ușa și a fugit.

11Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, aceștia l-au întrebat: Toate bune? De ce a venit acest nebun la tine? Voi îl știți pe omul acesta și știți ce poate spune, le-a răspuns Iehu.

12Minciuni! i-au zis ei. Povestește-ne! Iehu le-a răspuns: El mi-a vorbit astfel: „Așa vorbește Domnul : «Te ung rege peste Israel!»“

13Ei s-au grăbit să-și ia mantiile și să le pună sub el, pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță și au zis: „Iehu este rege!“

Ioram și Ahazia uciși de Iehu

14Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iehoșafat, fiul lui Nimși, împotriva lui Ioram. (În acea vreme, oștirea lui Ioram se afla la Ramot-Ghilad pentru a-l apăra împotriva lui Hazael, regele Aramului.

15Fiind rănit, regele Ioram a  s-a întors la Izreel pentru a se vindeca de rănile pe care i le făcuseră arameii în timpul războiului cu Hazael, regele Aramului.) Așadar, Iehu a continuat: Dacă aceasta este și dorința voastră, atunci nu lăsați pe nimeni să scape din cetate, ca nu cumva să se ducă să vestească aceasta în Izreel.

16Apoi Iehu a încălecat și s-a dus la Izreel, căci Ioram se odihnea acolo, iar Ahazia, regele lui Iuda, se dusese să-l vadă.

17Străjerul care stătea pe turnul din Izreel a văzut trupele lui Iehu venind și a zis: Văd niște trupe venind! Trimite îndată un călăreț ca să-i întâmpine și să-i întrebe dacă vin cu gânduri de pace, a zis Ioram.

18Călărețul a plecat și, când l-a întâlnit pe Iehu, i-a zis: Așa vorbește regele: „Vii cu gânduri de pace?“ Ce-ți pasă ție dacă vin cu gânduri de pace? i-a răspuns Iehu. Urmează-mă! Străjerul l-a înștiințat pe rege, zicându-i: Mesagerul s-a dus până la ei, dar nu se mai întoarce!

19Atunci a fost trimis un al doilea călăreț, care s-a dus la ei și le-a zis: Așa vorbește regele: „Vii cu gânduri de pace?“ Ce-ți pasă ție dacă vin cu gânduri de pace? i-a răspuns Iehu. Urmează-mă!

20Străjerul l-a înștiințat pe rege, zicându-i: Mesagerul s-a dus până la ei, dar nu se mai întoarce! După felul cum este mânat carul din frunte, cel ce vine este Iehu, fiul lui Nimși, căci el mână ca un nebun.

21Înhamă! a poruncit Ioram. După ce au pregătit carul, Ioram, regele lui Israel, și Ahazia, regele lui Iuda, au plecat fiecare în carul lui să-l întâlnească pe Iehu; și l-au întâlnit în ogorul izreelitului Nabot.

22Când l-a văzut Ioram pe Iehu, i-a zis: Vii cu gânduri de pace, Iehu? Cum pot să vin cu gânduri de pace atâta timp cât desfrânările mamei tale, Izabela, și vrăjitoriile ei sunt atât de multe? i-a răspuns el.

23Ioram a întors carul și a fugit strigându-i lui Ahazia: Trădare, Ahazia!

24Dar Iehu a luat arcul, a tras cu toată puterea și l-a țintit pe Ioram între umeri. Săgeata i-a străpuns inima, iar el s-a prăbușit în car.

25Iehu i-a zis ofițerului său, Bidkar: „Ia-l și aruncă-l în ogorul izreelitului Nabot, căci, adu-ți aminte că, atunci când călăream împreună, în urma tatălui său, Ahab, Domnul a rostit împotriva lui această hotărâre:

26«Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui, zice Domnul , și te voi face cu siguranță să plătești chiar în acest ogor, zice Domnul!»“ b  Ia-l deci și aruncă-l pe ogor, potrivit Cuvântului Domnului.

27Când a văzut lucrul acesta, Ahazia, regele lui Iuda, a fugit spre Bet-Hagan. Iehu l-a urmărit și a zis: „Omorâți-l și pe el!“ Și l-au lovit în car, la înălțimea Gur, care este lângă Ibleam, dar el a fugit la Meghido și a murit acolo.

28Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim și l-au înmormântat în mormântul lui, alături de părinții săi, în Cetatea lui David.

29Ahazia ajunsese rege al lui Iuda în al unsprezecelea an al domniei lui Ioram, fiul lui Ahab.

Izabela ucisă de Iehu

30Apoi Iehu a venit la Izreel. Când a auzit Izabela, și-a vopsit ochii, și-a împodobit capul și s-a așezat la fereastră.

31În timp ce Iehu intra pe poartă, ea a zis: Vii cu gânduri de pace, Zimri, ucigașul stăpânului său?

32El s-a uitat spre fereastră și a strigat: Cine este de partea mea? Cine? Atunci doi sau trei eunuci s-au uitat în jos înspre el.

33Aruncați-o jos! le-a zis el. Ei au aruncat-o jos, iar sângele ei a țâșnit pe zid și pe cai, aceștia călcând-o în picioare.

34Apoi Iehu a intrat în palat. După ce a mâncat și a băut, el a poruncit: „Îngrijiți-vă de blestemata aceasta și îngropați-o, căci a fost fiică de rege.“

35Dar când au ajuns la ea, ca s-o îngroape, n-au mai găsit din ea decât craniul, picioarele și palmele mâinilor.

36Ei s-au întors și l-au înștiințat pe Iehu, care a zis: „Acesta este Cuvântul Domnul ui, pe care El îl spusese prin robul Său Ilie tișbitul: «Câinii vor mânca în ogorul din Izreel carnea Izabelei, c 

37iar trupul Izabelei va fi, în ogorul lui Izreel, ca bălegarul de pe întinderea ogoarelor, așa că nimeni nu va mai putea zice vreodată: ‘Aceasta este Izabela!’»“

Copyright information for NTLR