a+ 1:11 Împărăția reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor
b+ 1:13 Cu referire la trupul său
c+ 1:17 Vezi Mt. 17:5; Mc. 9:7; Lc. 9:35 și notele
d+ 1:20 Sau: interpretare

2 Peter 1

1Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Cristos, au primit o credință la fel de prețioasă ca a noastră:

2harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru!

Chemarea și alegerea creștinului

3Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie, prin cunoașterea Celui Ce ne-a chemat prin slava și virtutea Lui.

4Prin aceste lucruri, El ne-a dăruit promisiunile Lui prețioase și foarte mari, pentru ca, prin acestea, scăpând de depravarea care este în lume din cauza poftelor, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești.

5De aceea, dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră virtutea, la virtute – cunoașterea,

6la cunoaștere – înfrânarea, la înfrânare – răbdarea, la răbdare – evlavia,

7la evlavie – dragostea frățească, iar la dragostea frățească – dragostea de oameni.

8Căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici ineficienți, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Isus Cristos.

9Dar cel căruia îi lipsesc aceste lucruri este orb, sau cel puțin miop; a uitat că a primit curățirea de vechile lui păcate.

10De aceea, fraților, străduiți-vă chiar mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, pentru că, făcând aceste lucruri, nu vă veți împiedica niciodată!

11Căci astfel vă va fi acordată din belșug intrarea în Împărăția a  veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos.

Martori ai slavei lui Cristos

12De aceea voi fi gata să vă reamintesc întotdeauna aceste lucruri, măcar că le știți și sunteți bine fundamentați în adevărul pe care-l dețineți.

13Dar consider că este drept ca, atâta timp cât sunt în cortul b  acesta, să vă reîmprospătez memoria,

14întrucât știu că mutarea cortului meu este iminentă, după cum mi-a făcut clar Domnul nostru Isus Cristos.

15Mă voi strădui deci să vă fac să păstrați în amintire aceste lucruri și după plecarea mea.

16Căci v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului nostru Isus Cristos, nu urmând niște mituri alcătuite cu îndemânare, ci noi am fost martori oculari ai măreției Lui.

17El a primit onoare și slavă de la Dumnezeu Tatăl, atunci când, din slava sublimă, I s-a adresat un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“ c 

18Noi înșine am auzit acest glas adresându-se din cer, în timp ce eram cu El pe muntele cel sfânt.

19Și avem, de asemenea, mesajul profetic demn de încredere, la care bine faceți că luați aminte, pentru că este ca o lampă care luminează într-un loc întunecos, până când zorii și steaua de dimineață vor răsări în inimile voastre.

20Înainte de toate, trebuie să știți că nici o profeție din Scriptură nu s-a născut din propria imaginație d  a cuiva.

21Căci nici o profeție n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduși de Duhul Sfânt.

Copyright information for NTLR