a+ 10:16 Eufrat
b+ 10:18 LXX (vezi și 1 Cron. 19:18 ); TM: călăreți

2 Samuel 10

Amoniții și arameii sunt învinși

1După aceea, regele amoniților a murit, iar în locul lui a domnit fiul său, Hanun.

2David a zis: „Voi da dovadă de loialitate față de Hanun, fiul lui Nahaș, tot așa cum și tatăl său a dat dovadă de loialitate față de mine.“ David și-a trimis slujitorii ca să-l mângâie sufletește pe Hanun pentru moartea tatălui său. Când slujitorii lui David au ajuns în țara amoniților,

3căpeteniile amonite i-au zis stăpânului lor, Hanun: „Chiar crezi că David dorește să-l cinstească pe tatăl tău, trimițându-ți acești oameni ca să te mângâie sufletește? David i-a trimis la tine pe slujitorii lui mai degrabă ca să cerceteze cetatea, să o iscodească și să o cucerească.“

4Atunci Hanun i-a luat pe slujitorii lui David, le-a ras bărbile pe jumătate, le-a tăiat hainele pe jumătate, până la brâu, și le-a dat drumul.

5Când David a fost înștiințat de acest lucru, a trimis să le spună bărbaților care fuseseră atât de mult umiliți: „Rămâneți în Ierihon până ce vă va crește din nou barba și apoi să vă întoarceți!“

6Văzând că se făcuseră urâți lui David, amoniții au tocmit douăzeci de mii de pedestrași aramei din Bet-Rehob și din regatul arameu al Țobei, pe regele din Maaca cu o mie de luptători și încă douăsprezece mii de luptători dintre bărbații din Tob.

7Când a auzit David acest lucru l-a trimis împotriva lor pe Ioab împreună cu toată oștirea, numai războinici viteji.

8Amoniții au ieșit din cetate și și-au ocupat pozițiile de luptă în fața porții, în timp ce arameii din Țoba și Rehob, luptătorii din Tob și cei din Maaca s-au așezat în câmp deschis.

9Ioab a văzut că avea de luptat și în față și în spate. Prin urmare, a ales o parte dintre vitejii lui Israel și i-a mobilizat împotriva arameilor,

10iar restul oștirii a pus-o sub comanda fratelui său Abișai, mobilizând-o împotriva amoniților.

11Ioab i-a zis lui Abișai: „Dacă arameii mă copleșesc, să-mi vii în ajutor, iar dacă amoniții te copleșesc, voi veni eu în ajutorul tău.

12Fii tare și îmbărbătează-te pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și facă-se voia Domnului!“

13Când Ioab i-a atacat pe aramei cu oștirea lui, aceștia au fugit dinaintea lui.

14Amoniții, văzând că arameii dau bir cu fugiții, au fugit și ei dinaintea lui Abișai și s-au retras în cetate. Atunci Ioab a oprit lupta și s-a întors la Ierusalim.

15Văzând că au fost învinși de Israel, arameii și-au adunat toate forțele.

16Hadad-Ezer a trimis după arameii de dincolo de râu a  și aceștia au venit la Helam, avându-l în fruntea lor pe Șobac, conducătorul oștirii lui Hadad-Ezer.

17Când a aflat David acest lucru, i-a adunat pe toți israeliții, a trecut Iordanul și a sosit la Helam. Arameii s-au așezat în poziție de luptă împotriva lui David și s-au încleștat în luptă.

18Arameii au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis arameilor șapte sute de oameni care conduceau carele și patruzeci de mii de pedestrași b  . L-a rănit și pe Șobac, conducătorul oștirii lor, care a și murit acolo.

19Văzând că au fost învinși de Israel, regii vasali lui Hadad-Ezer au făcut pace cu Israel și i s-au supus. Și arameilor le-a fost frică să-i mai ajute pe amoniți.

Copyright information for NTLR