a+ 2:6 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
b+ 2:9 TM; Siriacă, VUL: Gheșur (gheșuriți); Tg: așeriți, care este varianta cea mai probabilă
c+ 2:16 Helkat-Hațurim înseamnă Locul Săbiilor sau Locul Ostilităților
d+ 2:29 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roșie; de obicei se referă la Valea Iordanului
e+ 2:29 Sau au mărșăluit întreaga dimineață; sau tot defileul, sensul termenului ebraic fiind nesigur

2 Samuel 2

David, uns drept rege al lui Iuda

1După toate acestea, David L-a întrebat pe Domnul : – Să mă duc în vreuna din cetățile lui Iuda? – Du-te! i-a răspuns Domnul. – Unde să mă duc? L-a mai întrebat David. – La Hebron, i-a răspuns Domnul.

2David s-a dus acolo împreună cu soțiile sale, izreelita Ahinoam și Abigail, văduva carmelitului Nabal.

3David i-a luat cu el și pe oamenii săi, pe fiecare cu familia lui, iar aceștia au locuit în împrejurimile Hebronului.

4Bărbații din Iuda au venit și l-au uns acolo pe David ca rege peste Casa lui Iuda. Când i s-a spus lui David că bărbații din Iabeșul Ghiladului sunt cei care l-au îngropat pe Saul,

5acesta a trimis mesageri la ei, spunându-le: „Binecuvântați să fiți de Domnul pentru că ați arătat această bunătate față de stăpânul vostru, Saul, îngropându-l.

6Fie ca Domnul să vă arate bunătate a  și credincioșie! Eu, de asemenea, vă voi arăta aceeași bunătate pentru fapta pe care ați făcut-o.

7Acum, întăriți-vă și fiți viteji căci stăpânul vostru, Saul, a murit, iar Casa lui Iuda m-a uns pe mine drept rege peste ei.“

Război între familia lui David și cea a lui Saul

8Între timp, Abner, fiul lui Ner, conducătorul oștirii lui Saul, l-a luat pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l-a trecut Iordanul, la Mahanayim,

9unde l-a făcut rege peste Ghilad, peste așuriți b  , peste Izreel, Efraim, Beniamin și peste întregul Israel.

10Iș-Boșet, fiul lui Saul, era în vârstă de patruzeci de ani când a început să domnească peste Israel și a domnit timp de doi ani. Casa lui Iuda l-a urmat însă pe David.

11Perioada cât a domnit David la Hebron, peste Casa lui Iuda, a fost de șapte ani și șase luni.

12Abner, fiul lui Ner, împreună cu slujitorii lui Iș-Boșet, a ieșit din Mahanayim și a plecat la Ghivon.

13Atunci Ioab, fiul Țeruiei, împreună cu slujitorii lui David au ieșit și ei și i-au întâlnit la iazul din Ghivon. Un grup stătea de-o parte a iazului și un grup stătea de cealaltă parte.

14Abner i-a zis lui Ioab: – Să se lupte tinerii între ei, înaintea noastră! – Bine! a răspuns Ioab.

15Tinerii s-au înfățișat în număr egal: doisprezece pentru Beniamin și pentru Iș-Boșet și doisprezece dintre slujitorii lui David.

16Fiecare, apucându-și adversarul de cap, i-a înfipt sabia în coastă și au murit toți deodată. De aceea locul acela, care se află în Ghivon, s-a numit de atunci Helkat-Hațurim c  .

17Lupta a fost foarte aprigă în acea zi, iar Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți de către slujitorii lui David.

18Se aflau acolo și cei trei fii ai Țeruiei: Ioab, Abișai și Asael. Asael alerga la fel de repede ca o gazelă sălbatică.

19A pornit în urmărirea lui Abner, fără a se abate la dreapta sau la stânga de la urmărirea acestuia.

20Abner s-a uitat în urmă și a întrebat: – Tu ești, Asael? – Eu sunt, i-a răspuns Asael.

21Atunci Abner i-a zis: – Abate-te la dreapta sau la stânga, prinde pe unul dintre tineri și ia-i armura! Asael însă nu s-a abătut de la a-l urmări.

22Abner i-a zis din nou lui Asael: – Nu mă mai urmări! De ce să te ucid? Cum îl voi mai putea privi în față pe fratele tău Ioab?

23Dar Asael a refuzat să se oprească din urmărire. Atunci Abner l-a lovit în stomac cu capătul suliței care i-a ieșit prin spate. Asael a murit pe loc și toți cei care ajungeau la locul în care acesta a murit se opreau.

24Ioab și Abișai au continuat să-l urmărească pe Abner. Pe înserate au ajuns la dealul Ama, care se află la răsărit de Ghiah, pe drumul care duce spre pustia Ghivon.

25În același timp, beniamiții s-au adunat în jurul lui Abner, au format o ceată și s-au așezat pe vârful unui alt deal.

26Abner l-a strigat pe Ioab și i-a zis: – Trebuie ca sabia să nimicească la nesfârșit? Nu-ți dai seama că se va sfârși cu amărăciune? Cât timp va mai trece până când vei porunci oamenilor tăi să nu-și mai urmărească frații?

27Ioab i-a răspuns: – Viu este Dumnezeu că, dacă nu ai fi vorbit, oamenii mei ar fi continuat urmărirea fraților lor până dimineață.

28Apoi Ioab a sunat din corn și toți oamenii săi s-au oprit; nu i-au mai urmărit pe israeliți și nici nu s-au mai luptat cu ei.

29Atunci Abner, împreună cu oamenii săi, au mărșăluit toată noaptea aceea prin Araba d  . Au trecut Iordanul, au străbătut tot Bitronul e  și au ajuns la Mahanayim.

30În același timp, Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner și și-a adunat toți oamenii. Dintre slujitorii lui David, în afară de Asael, au murit doar nouăsprezece bărbați.

31Slujitorii lui David însă au ucis dintre beniamiții care erau cu Abner trei sute șaizeci de bărbați.

32Apoi au luat trupul lui Asael și l-au îngropat în mormântul familiei sale din Betleem. Ioab și oamenii săi au mărșăluit toată noaptea, ajungând la Hebron în zori.

Copyright information for NTLR