a+ 21:2 De fapt, erau hiviți (vezi Ios. 9:7; 11:19 ); populațiile canaanite de dinaintea așezării israelite în Canaan erau numite adeseori prin termenul generic de amoriți
b+ 21:2 Vezi Ios. 9:15, 18-26
c+ 21:6 Sau: să-i tragem în țeapă, un mod de expunere a trupurilor celor executați; și în v. 9
d+ 21:6 Unele traduceri conțin pe muntele Domnului , pe baza unei presupuse confuzii între cuvinte: behir (ales) și be-har (pe munte); LXX conține: ca pe niște aleși pentru Domnul
e+ 21:16 Aproximativ 3,5 kg
f+ 21:19 Sau: fiul țesătorului Iair, din Betleem
g+ 21:19 TM, LXX; 1 Cron. 20:5 conține: Elhanan, fiul lui Iair, l-a ucis pe Lahmi, fratele ghi titului Goliat

2 Samuel 21

Răzbunarea ghivoniților

1Pe vremea lui David a fost o foamete timp de trei ani la rând. David L-a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis: „Din cauza lui Saul și a Casei lui sângeroase a venit această foamete, deoarece i-a ucis pe ghivoniți.“

2Regele i-a chemat pe ghivoniți ca să le vorbească. (Ghivoniții nu erau israeliți; ei erau o rămășiță a amoriților a  . Israeliții le-au jurat că-i vor cruța b  , însă Saul, în râvna lui pentru Israel și Iuda, a încercat să-i nimicească).

3David i-a întrebat pe ghivoniți: – Ce ar trebui să fac pentru voi? Cum aș putea să fac ispășire ca să binecuvântați moștenirea Domnului?

4– Nu vrem nici argint, nici aur de la Saul și de la familia sa, i-au răspuns ghivoniții. De asemenea, nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel. – Voi face ceea ce-mi cereți, le-a zis regele.

5Atunci ei i-au zis regelui: – Fiindcă omul acesta ne-a distrus și-și pusese în gând să ne nimicească ca să dispărem de pe întreg teritoriul lui Israel,

6să ni se dea șapte bărbați dintre fiii lui ca să-i spânzurăm c  înaintea Domnului , în Ghiva lui Saul, alesul Domnului d  . – Bine, le-a răspuns regele, vi-i voi da.

7Regele, din pricina jurământului făcut înaintea Domnului între el și Ionatan, fiul lui Saul, l-a cruțat însă pe Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul.

8I-a luat pe Armoni și pe Mefiboșet, cei doi fii pe care i-i născuse lui Saul Rițpa, fiica lui Aia, împreună cu cei cinci fii pe care i-i născuse Merab, fiica lui Saul, lui Adriel, fiul lui Barzilai meholatitul,

9și i-a dat în mâinile ghivoniților. Aceștia i-au spânzurat înaintea Domnului , pe un deal. Toți cei șapte au murit împreună, fiind uciși în primele zile ale seceratului, la începutul seceratului orzului.

10Rițpa, fiica lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea pe o stâncă. De la începutul seceratului și până când a început să cadă ploaia peste trupuri, ea le-a păzit în timpul zilei de păsările văzduhului și în timpul nopții de animalele sălbatice.

11Spunându-i-se lui David ce făcea Rițpa, fiica lui Aia, țiitoarea lui Saul,

12acesta s-a dus și a adus osemintele lui Saul și ale fiului său Ionatan de la locuitorii Iabeș-Ghiladului (aceștia le furaseră din piața din Bet-Șan, unde le puseseră filistenii în ziua când l-au ucis pe Saul la Ghilboa).

13A adus de acolo osemintele lui Saul și ale fiului său Ionatan și au fost adunate, de asemenea, și rămășițele celor care tocmai fuseseră spânzurați.

14Au înmormântat osemintele lui Saul și ale fiului său Ionatan în teritoriul lui Beniamin, la Țela, în mormântul tatălui său, Chiș. Și au făcut tot ce poruncise regele. În urma acestor fapte, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor făcute pentru țară.

Bătălii împotriva filistenilor

15Între filisteni și Israel a avut loc o nouă bătălie, iar David a pornit la luptă împotriva filistenilor, împreună cu oamenii săi. David însă a obosit.

16Ișbi-Benob, unul dintre urmașii lui Rafa, care avea o suliță cu un vârf de bronz în greutate de trei sute de șecheli e  și care era încins cu o sabie nouă, și-a pus în gând să-l omoare pe David.

17În ajutorul lui David a venit însă Abișai, fiul Țeruiei, care l-a lovit pe filistean și l-a ucis. Atunci oamenii lui David i-au jurat spunându-i: „Nu vei mai merge împreună cu noi la război pentru ca să nu stingi lumina lui Israel.“

18După aceea, o altă bătălie împotriva filistenilor a avut loc la Gob. Cu acest prilej, hușatitul Sibecai l-a ucis pe Saf, unul dintre urmașii lui Rafa.

19În timpul unei alte lupte cu filistenii la Gob, Elhanan, fiul betleemitului Iaare-Oreghim f  , l-a ucis pe Goliat ghititul g  , care avea o suliță al cărei mâner era ca sulul unui țesător.

20S-a mai dat o luptă la Gat. Acolo era un bărbat uriaș, care avea câte șase degete la ambele mâini și la ambele picioare – douăzeci și patru în total. Și acesta se trăgea din Rafa.

21El a batjocorit pe Israel, dar Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis.

22Aceștia patru i s-au născut lui Rafa în Gat; ei au fost uciși de David și de slujitorii săi.

Copyright information for NTLR