a+ 5:8 Sensul termenului ebraic tradus cu cana lul de apă este nesigur
b+ 5:8 David vorbește aici în mod ironic despre iebusiți, pe baza cuvintelor spuse de ei în v. 6
c+ 5:8 Lit.: care-l urăsc pe David; sau: pe care-i urăște David
d+ 5:8 Ebr.: bet (casă), care poate fi tradus și cu templu; LXX și unele versiuni moderne traduc cu Casa Domnului
e+ 5:9 Milo înseamnă plin și se referă, probabil, la un sistem de terase artificiale umplute cu stânci și susținute de ziduri
f+ 5:10 Ebr.: YHWH Țevaot; t ermenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
g+ 5:17 Cel mai probabil o zonă geografică inaccesibilă
h+ 5:20 Baal-Perațim înseamnă Stăpânul care rupe
i+ 5:25 LXX (vezi și 1 Cron.14:16 ); TM: Gheva

2 Samuel 5

David, uns drept rege al lui Israel

1Toate semințiile lui Israel au venit la David, în Hebron și i-au zis: „Suntem os din oasele tale și carne din carnea ta!

2Odinioară, pe când Saul ne era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul ți-a promis, de altfel: «Tu vei păstori poporul Meu Israel și vei fi conducător peste Israel!»“

3Toți cei din sfatul bătrânilor lui Israel veniseră la rege, în Hebron, astfel că regele David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel.

4David era în vârstă de treizeci de ani când a devenit rege și a domnit timp de patruzeci de ani:

5la Hebron a domnit, peste Iuda, timp de șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci și trei de ani peste întreg Israelul și peste Iuda.

David cucerește Ierusalimul

6Regele și oamenii săi au înaintat spre Ierusalim împotriva iebusiților care locuiau acolo. Aceștia i-au zis lui David: „Nu vei intra aici, căci până și orbii și ologii te vor respinge.“ Credeau că David nu va reuși să intre în cetate.

7David a capturat însă fortăreața Sionului, care a devenit Cetatea lui David.

8David zisese în acea zi: „Oricine vrea să îi învingă pe iebusiți să folosească canalul de apă a  pentru a ajunge la acei «ologi» și «orbi» b  , care sunt dușmanii lui David c  .“ De aceea se zice: „Orbii și ologii n-au voie să intre în palat d  .“

9David s-a stabilit în fortăreață și a numit-o „Cetatea lui David“. David a rezidit cetatea de jur împrejur, dinspre Milo e  înspre interior.

10David a devenit tot mai puternic pentru că Domnul, Dumnezeul Oștirilor f  , era cu el.

11Hiram, regele Tirului, i-a trimis soli lui David, iar aceștia i-au adus lemn de cedru, precum și tâmplari și zidari care i-au zidit un palat.

12David a înțeles că Domnul l-a pus drept rege peste Israel și i-a întărit domnia de dragul poporului Său, Israel.

13După ce a părăsit Hebronul, David și-a luat mai multe țiitoare și soții din Ierusalim și i s-au mai născut astfel mulți fii și multe fiice.

14Acestea sunt numele celor care i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon,

15Ibhar, Elișua, Nefeg, Iafia,

16Elișama, Eliada și Elifelet.

Războiul cu filistenii

17Când au auzit filistenii că David a fost uns drept rege peste Israel, toți filistenii au pornit în căutarea lui. David a aflat însă acest lucru și s-a adăpostit în fortăreață g  .

18Filistenii au venit și s-au răspândit în valea Refaim.

19David L-a întrebat pe Domnul : – Să pornesc împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea? Domnul i-a răspuns lui David: – Du-te, căci negreșit îi voi da pe filisteni în mâna ta.

20David s-a dus la Baal-Perațim h  și i-a învins acolo. El a zis: „ Domnul i-a zdrobit pe dușmanii mei dinaintea mea precum apele care dau năvală rupând totul în cale.“ De aceea locului aceluia i-au pus numele Baal-Perațim.

21Filistenii și-au lăsat idolii acolo, iar David și oamenii săi i-au luat.

22Filistenii au venit din nou și s-au răspândit în valea Refaim.

23David L-a întrebat pe Domnul , iar El i-a răspuns: „Să nu-i ataci din față, ci ia-i pe la spate și atacă-i în dreptul arbuștilor de balsam.

24Când vei auzi vuietul de marș în vârful arbuștilor de balsam, să pornești la atac, căci atunci Domnul va ieși înaintea ta ca să zdrobească oștirea filistenilor.“

25David a făcut așa cum i-a poruncit Domnul. El i-a lovit pe filisteni de la Ghivon i  până la Ghezer.

Copyright information for NTLR