a+ 6:2 Sau: Chiriat-Iearim
b+ 6:2 TM; LXX, VUL nu conțin Numele
c+ 6:3 Termenul ebraic poate avea și sensul de urmaș
d+ 6:3,4 TM; Q, câteva mss LXX: carul cel nou 4 cu Chivotul lui Dumnezeu în el
e+ 6:5 Q, LXX, 1 Cron. 13:8; TM: sărbătoreau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente din lemn de chiparos
f+ 6:7 Chivotul nu trebuia purtat într-un car (vezi Ex.25:12-15 ) și nu trebuia să fie atins (vezi Num. 4:15 )
g+ 6:7 S ensul termenului ebraic este nesigur; vezi textul paralel din 1 Cron. 13:10
h+ 6:8 Pereț-Uza înseamnă Ruperea lui Uza
i+ 6:17 Adesea tradus prin jertfe de comuniune sau jertfe de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri; și în v. 18

2 Samuel 6

David aduce chivotul la Ierusalim

1David i-a strâns din nou pe toți vitejii din Israel, în număr de treizeci de mii de bărbați.

2Apoi David și toți oamenii care erau împreună cu el, au plecat din Baala lui Iuda a  , aducând de acolo Chivotul lui Dumnezeu, Chivotul care poartă Numele b  , Numele Domnului Oștirilor, Cel Care șade între heruvimii de deasupra lui.

3Au așezat Chivotul lui Dumnezeu într-un car nou, după ce l-au luat din casa lui Abinadab, de pe deal. Uza și Ahio, fiii c  lui Abinadab, conduceau carul cel nou.

4Ei l-au adus, împreună cu Chivotul lui Dumnezeu, din casa lui Abinadab d  , de pe deal. Ahio mergea în fața Chivotului.

5David și toată Casa lui Israel sărbătoreau înaintea Domnului cu toată puterea, cântând e  din lire, din harfe, din tamburine, din sistre și din talgere.

6Când au ajuns la aria lui Nahon, Uza și-a întins mâna să apuce Chivotul f  lui Dumnezeu deoarece era să-l răstoarne boii.

7Atunci mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit acolo pentru neglijența g  lui. Uza a murit acolo, lângă Chivotul lui Dumnezeu.

8David s-a mâniat pentru că mânia Domnului izbucnise împotriva lui Uza și a numit acel loc Pereț-Uza h  , nume care i-a rămas până în ziua de azi.

9David s-a temut de Domnul în acea zi și a zis: „Cum să vină Chivotul Domnului la mine?“

10Și David n-a vrut să mai aducă Chivotul Domnului în Cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom, ghititul.

11Chivotul Domnului a rămas în casa lui Obed-Edom, ghititul, timp de trei luni, iar Domnul l-a binecuvântat pe Obed-Edom împreună cu întreaga lui familie.

12I s-a spus regelui David că Domnul a binecuvântat familia lui Obed-Edom și tot ceea ce are, din pricina Chivotului lui Dumnezeu. Atunci David s-a dus și a adus Chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în Cetatea lui David, în mijlocul bucuriei.

13După fiecare șase pași pe care-i făceau cei care duceau Chivotul Domnului , David jertfea un bou și un vițel gras.

14David dansa cu toată puterea înaintea Domnului , încins cu un efod de in.

15David împreună cu toată Casa lui Israel aduceau Chivotul Domnului în mijlocul strigătelor și al sunetului de corn.

Mihal îl mustră pe David

16În timp ce Chivotul Domnului intra în Cetatea lui David, Mihal, fiica lui Saul, se uita pe fereastră. Când l-a văzut pe regele David, sărind și dansând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei.

17Au adus Chivotul Domnului și l-au așezat la locul lui, în mijlocul cortului pe care i l-a întins David. Apoi David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de pace i  .

18După ce a terminat de adus arderile de tot și jertfele de pace, David a binecuvântat poporul în Numele Domnului Oștirilor

19și a împărțit la tot poporul, întregii adunări a lui Israel, fiecărui bărbat și fiecărei femei, câte o pâine, o bucată de carne și o turtă cu stafide. Apoi tot poporul a plecat, fiecare la casa lui.

20Când David s-a întors să-și binecuvânteze familia, Mihal, fiica lui Saul, i-a ieșit în întâmpinare și i-a zis: – Cu câtă cinste s-a purtat regele lui Israel astăzi, descoperindu-se în fața slujnicelor slujitorilor săi, așa cum s-ar fi descoperit un om de nimic!

21David i-a răspuns lui Mihal: – Înaintea Domnului , Care m-a ales mai presus decât pe tatăl tău și mai presus decât pe oricine din familia lui și m-a pus drept conducător peste poporul Domnului , peste Israel, înaintea Lui am dansat.

22Mă voi arăta și mai de nimic decât atât și mă voi înjosi și mai mult în ochii mei. Dar față de slujnicele despre care vorbeai mă voi arăta cu cinste.

23Mihal, fiica lui Saul, n-a mai avut copii până în ziua morții ei.

Copyright information for NTLR