a+ 8:4 LXX, Q (vezi și 1 Cron. 18:4 ); TM: o mie șapte sute de călăreți
b+ 8:8 Unele mss LXX și 1 Cron. 18:8; TM: Betah
c+ 8:9 LXX, VUL, Siriacă: Tou
d+ 8:10 O variantă a lui Hadoram
e+ 8:12 Câteva mss TM, LXX, Siriacă (vezi și 1 Cron. 18:11 ); cele mai multe mss TM: Aram
f+ 8:13 Câteva mss TM, LXX, Siriacă (vezi și 1 Cron. 18:12 ); cele mai multe mss TM: aramei
g+ 8:17 Sau: Țadok și Abiatar, fiii lui Ahimelek, fiul lui Ahitub (vezi 20:25 ). Cf. 1 Sam. 22:20, Abiatar era fiul lui Ahimelek
h+ 8:18 Garda personală a regelui (vezi 23:22-23 )
i+ 8:18 Cf. 1 Cron. 18:17; TM: preoți

2 Samuel 8

Biruințele și faima lui David

1După aceea, David i-a învins pe filisteni, i-a supus și a luat din stăpânirea filistenilor cetatea Meteg-Ama.

2Apoi i-a învins și pe moabiți. Pe aceștia i-a culcat la pământ și i-a măsurat cu o funie; cei cuprinși în două lungimi de funie erau omorâți, iar cei cuprinși în a treia lungime erau lăsați în viață. Moabiții i-au fost supuși lui David, plătindu-i tribut.

3David l-a învins și pe Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele Țobei, când acesta s-a dus să-și redobândească stăpânirea la râul Eufrat.

4David a capturat de la el o mie de care, șapte sute de călăreți a  și douăzeci de mii de pedestrași. David a tăiat tendoanele tuturor cailor de la care, cruțând din ei doar atâția cât pentru o sută de care.

5Arameii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadad-Ezer, regele Țobei, însă David a omorât douăzeci și două de mii dintre ei.

6David a pus garnizoane în regatul arameu al Damascului, iar arameii i-au fost supuși lui David, plătindu-i tribut. Domnul îi dădea biruință lui David oriunde mergea.

7David a luat scuturile de aur ale slujitorilor lui Hadad-Ezer și le-a adus la Ierusalim,

8iar din Tebah b  și din Berotai, cetățile lui Hadad-Ezer, regele David a luat foarte mult bronz.

9Când Toi c  , regele Hamatului, a aflat că David a învins întreaga oștire a lui Hadad-Ezer,

10l-a trimis pe fiul său Ioram d  la regele David ca să-l întrebe de sănătate și să-l laude pentru că s-a luptat cu Hadad-Ezer, cu care și el era în război, și pentru că l-a biruit. Ioram a adus cu el lucruri din argint, din aur și din bronz.

11Regele David le-a închinat și pe acestea Domnului , așa cum făcuse cu argintul și cu aurul luat de la toate celelalte popoare pe care le-a supus:

12de la Edom e  , de la Moab, de la amoniți, de la filisteni și de la Amalek, precum și din prada luată de la Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele Țobei.

13Astfel, David și-a făcut un nume. La întoarcere a ucis optsprezece mii de edomiți f  în Valea Sării.

14El a pus garnizoane în Edom; pe tot teritoriul edomiților el a pus garnizoane și toți edomiții au devenit supușii lui David. Domnul îi dădea biruință lui David oriunde mergea.

Funcționarii lui David

15David domnea peste întregul Israel, judecând și făcând dreptate întregului popor.

16Ioab, fiul Țeruiei, era conducătorul oștirii; Iehoșafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

17Țadok, fiul lui Ahitub, și Ahimelek, fiul lui Abiatar g  , erau preoți; Seraia era scrib;

18Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul cheretiților și al peletiților h  , iar fiii lui David erau cei dintâi pe lângă rege i  .

Copyright information for NTLR