a+ 23:8 TM; câteva mss LXX sugerează Ișboșet sau Eșbaal; 1 Cron. 11:11 conține Iașobeam
b+ 23:8 Probabil o variantă a termenului hacmonit (vezi 1 Cron. 11:11 )
c+ 23:8 Câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 11:11 ); TM și alte mss LXX: trei. Ețnitul Adino a fost acela care a ucis opt sute de dușmani
d+ 23:9 Vezi 1 Cron. 11:13; TM: adunați acolo
e+ 23:14 Vezi nota de la 5:17.
f+ 23:18 Cele mai multe mss TM (vezi și 1 Cron. 11:20 ); două mss TM, Siriacă: treizeci
g+ 23:20 Lit.: a ucis doi ai lui Ariel din Moab; posibil: a ucis doi din fiii lui Ariel din Moab
h+ 23:20 Vezi nota de la 3:26
i+ 23:27 TM; câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 11:29 ): Sibecai
j+ 23:29 Câteva mss MT, VUL (vezi și 1 Cron. 11:30 ); cele mai multe mss TM: Heleb
k+ 23:30 TM; câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 11:32 ): Hurai
l+ 23:33 Câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 11:34 ); TM nu conține fiul
m+ 23:33 TM; câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 11:35 ): Sacar
n+ 23:36 TM; câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 11:38 ): fiul lui Hagri

2 Samuel 23

Ultimele cuvinte ale lui David

1Acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David: Rostirea lui David, fiul lui Ișai, rostirea omului înălțat de Dumnezeu, unsul Dumnezeului lui Iacov și cântărețul plăcut al lui Israel:

2„Duhul Domnului vorbește prin mine și Cuvântul Lui este pe limba mea.

3Dumnezeul lui Israel a vorbit, Stânca lui Israel mi-a zis: «Cel care-i cârmuiește pe oameni cu dreptate, stăpânind cu frică de Dumnezeu,

4este ca lumina dimineții, atunci când răsare soarele într-o dimineață senină; el seamănă cu razele soarelui după ploaie, care fac să crească iarba din pământ».

5Nu este așa Casa mea față de Dumnezeu? Căci El a încheiat cu mine un legământ veșnic, bine întocmit în toate privințele și bine păzit. Nu va face El să răsară din acesta tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?

6Nelegiuiții însă sunt toți ca niște spini buni de aruncat, pe care nu poți să-i iei cu mâna.

7Oricine îi atinge folosește o unealtă de fier sau mânerul unei sulițe și-i arde pe loc.

Vitejii lui David

8Acestea sunt numele vitejilor lui David: Ioșeb-Bașebet a, un tahchemonit b, era căpetenia celor trei. El și-a ridicat sulița împotriva a opt sute de dușmani c pe care i-a ucis într-o singură împrejurare.

9Următorul era Elazar, fiul lui Dodo, urmașul lui Ahohi. Și el a fost unul dintre cei trei viteji care, împreună cu David, au ținut piept filistenilor adunați la Pas-Damim d pentru război. Atunci israeliții băteau în retragere,

10însă el a rămas pe loc și a ucis la filisteni până când i-a obosit mâna și i-a rămas înțepenită pe sabie. Domnul a dat o mare biruință în ziua aceea. Oștirea s-a întors la Elazar numai ca să ia prada.

11Un alt viteaz a fost Șama, fiul hararitului Aghe. Odată, filistenii se strânseseră la Lehi, unde se afla un ogor plin cu linte. Oștirea fugise dinaintea filistenilor,

12însă Șama a stat în mijlocul ogorului și l-a apărat ucigându-i pe filisteni. Domnul a dat o mare biruință.

13Altădată, pe timpul secerișului, cei trei, dintre cele treizeci de căpetenii, au venit la David, la peștera Adulam, în timp ce o trupă de filisteni își așezase tabăra în valea Refaim.

14David se afla atunci în fortăreață e, iar garnizoana filistenilor se afla la Betleem.

15Lui David i s-a făcut sete și a întrebat: „Cine îmi va aduce apă din fântâna de lângă poarta Betleemului?“

16Cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna de lângă poarta Betleemului și au adus-o cu bine la David. El însă nu a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului,

17spunând: „Departe de mine, Doamne , să fac așa ceva! Să beau eu sângele bărbaților care și-au pus viața în primejdie?“ Și n-a băut din acea apă. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji.

18Abișai, fratele lui Ioab, fiul Țeruiei, era căpetenia celor trei f. El și-a ridicat sulița împotriva a trei sute de dușmani și i-a omorât. Și astfel el și-a câștigat un renume alături de cei trei.

19Era mai respectat decât cei trei, ajungând chiar căpetenia lor, dar nu s-a ridicat la valoarea celor trei.

20Benaia, fiul lui Iehoiada, era un viteaz din Kabțeel care a făcut mari isprăvi. El a ucis doi dintre cei mai viteji moabiți g, iar într-o zi în care ninsese a coborât într-o fântână h, unde a omorât un leu.

21A mai omorât, de asemenea, și un egiptean uriaș. Egipteanul era înarmat cu o suliță, în timp ce Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu propria lui suliță.

22Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Iehoiada, devenind la fel de vestit ca cei trei viteji.

23Era mai respectat decât cei treizeci, însă nu s-a ridicat la înălțimea celor trei. David l-a numit conducătorul gărzii sale personale.

24Dintre cei treizeci făceau parte: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

25haroditul Șama; haroditul Elika;

26paltitul Heleț; Ira, fiul tekoanitului Icheș;

27Abiezer din Anatot; hușatitul Mebunai i;

28ahohitul Țalmon; netofatitul Maharai;

29Heled j, fiul netofatitului Baana; Itai, fiul lui Ribai, din Ghiva beniamiților;

30piratonitul Benaia; Hidai k din văile Gaaș;

31arbatitul Abi-Albon; barhumitul Azmavet;

32șaalbonitul Eliahba; fiii lui Iașen; Ionatan,

33fiul araritului Șama l; Ahiam, fiul araritului Șarar m;

34Elifelet, fiul maacatitului Ahasbai; Eliam, fiul ghilonitului Ahitofel;

35carmelitul Hețrai; arbitul Paarai;

36Igal, fiul lui Natan din Țoba; gaditul Bani n;

37amonitul Țelek; beerotitul Naharai, cel ce-i ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei;

38itritul Ira, itritul Gareb

39și hititul Urie. Erau cu toții în număr de treizeci și șapte.

Copyright information for NTLR