a+ 2:3 Sau: răzvrătirea
b+ 2:3 Cele mai multe mss conțin: omul păcatului, însă cele mai importante mss conțin varianta din text
c+ 2:4 Sau: un dumnezeu; sau: divin
d+ 2:9 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vră j maș sau Acuzator
e+ 2:13 Unele mss conțin: pentru că Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire

2 Thessalonians 2

Omul fărădelegii

1În ce privește venirea Domnului nostru Isus Cristos și întâlnirea noastră cu El, vă cerem, fraților,

2să nu vă lăsați clătinați sau tulburați așa de repede în mintea voastră de vreun duh sau de vreo afirmație sau de vreo scrisoare ca venind din partea noastră, care spune că ziua Domnului a și venit.

3Nimeni să nu vă înșele în nici un fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia a  și înainte să fie descoperit omul fărădelegii b  , fiul distrugerii,

4cel care se opune și se înalță pe sine deasupra oricărui așa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va așeza în Templul lui Dumnezeu, declarându-se pe sine însuși Dumnezeu c  .

5Nu vă amintiți că v-am spus aceste lucruri când eram cu voi?

6Voi știți ce-l împiedică să fie descoperit acum, înainte de vremea lui.

7Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar ca cel care-l împiedică acum să fie dat la o parte.

8Și atunci va fi descoperit cel fără de lege, pe care Domnul Isus îl va omorî cu suflarea gurii Sale și-l va distruge când Se va arăta la venirea Sa.

9Venirea celui fără de lege va fi în conformitate cu lucrarea lui Satan d  , cu tot felul de puteri, semne și miracole mincinoase

10și cu orice fel de înșelăciune a fărădelegii pentru cei ce pier, având în vedere că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.

11De aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna,

12așa încât toți cei care n-au crezut adevărul, ci și-au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnați.

Rămâneți fermi!

13Însă noi Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a ales ca prim rod pentru mântuire e  , prin lucrarea de sfințire a Duhului și prin credința în adevăr.

14La aceasta v-a chemat El prin Evanghelia pe care v-am vestit-o, astfel încât să aveți parte de slava Domnului nostru Isus Cristos.

15Așadar, fraților, rămâneți fermi și păstrați tradițiile în care ați fost învățați, fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră.

16Însuși Domnul nostru Isus Cristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne-a iubit și Care ne-a dat, prin harul Său, o încurajare veșnică și o nădejde bună,

17să vă încurajeze inimile și să vă întărească în orice faptă și cuvânt bun!

Copyright information for NTLR