a+ 3:6 Unele mss importante conțin: au primit-o
b+ 3:18 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

2 Thessalonians 3

Rugați-vă pentru noi!

1În cele din urmă, fraților, rugați-vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie onorat, așa cum este între voi,

2și să fim izbăviți de oamenii neascultători și răi, căci nu toți au credință.

3Însă Domnul este credincios, El vă va întări și vă va păzi de cel rău.

4Avem încredere în Domnul că faceți, și veți continua să faceți, lucrurile pe care vi le-am poruncit.

5Domnul să vă îndrepte inimile către dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Cristos!

Împotriva leneviei

6Vă poruncim, fraților, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtați de orice frate care trăiește în lenevie și nu după tradiția pe care ați a  primit-o de la noi!

7Voi înșivă știți că trebuie să urmați exemplul nostru; noi n-am fost leneși când am fost la voi,

8n-am mâncat pâinea nimănui fără s-o plătim, ci, cu trudă și muncă grea, am lucrat zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru nici unul dintre voi.

9Și aceasta nu pentru că n-am avea acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să-l urmați.

10Atunci când eram la voi v-am dat această poruncă: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.“

11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie; ei nu lucrează nimic și sunt sâcâitori.

12Unor astfel de oameni le poruncim și îi încurajăm în Domnul Isus Cristos să-și mănânce pâinea, lucrând în liniște.

13Însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele!

14Dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru din această scrisoare, fiți atenți să nu aveți nimic de-a face cu el, astfel încât să se simtă rușinat.

15Să nu-l priviți ca pe un dușman, ci sfătuiți-l ca pe un frate.

Cuvinte de încheiere

16Însuși Domnul păcii să vă dea pace întotdeauna și în orice fel. Domnul să fie cu voi toți!

17Eu, Pavel, scriu această salutare cu mâna mea – acesta este semnul în fiecare dintre scrisorile mele.

18Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi toți! (Amin.) b 

Copyright information for NTLR