a+ 1:8 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
b+ 1:13 Sau: standardul
c+ 1:15 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, pr o vincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică

2 Timothy 1

Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții în Cristos Isus,

către Timotei, copilul preaiubit: har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Domnul nostru!

Mulțumiri și încurajări

Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pe Care-L slujesc cu o conștiință curată, așa cum au făcut-o și strămoșii mei, când îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele, zi și noapte.

Îmi amintesc de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.

Îmi aduc aminte de credința ta, care este fără ipocrizie și care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunice, iar acum sunt convins că și în tine.

De aceea, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele.

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune.

Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie a , prin puterea lui Dumnezeu.

El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului Său, pe care ni l-a dat în Cristos Isus înainte de vremurile veșniciilor,

10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Isus Cristos, Care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea, prin Evanghelie.

11 Iar eu am fost pus predicatorul, apostolul și învățătorul ei.

12 De aceea sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, pentru că știu în Cine am crezut și sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce I-am încredințat.

13 Păstrează modelul b  cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Cristos Isus!

14 Păzește lucrul acela bun care ți-a fost încredințat prin Duhul Sfânt, Care locuiește în noi!

15 Tu știi că toți cei ce sunt în Asia c  m-au părăsit, între care sunt și Figel, și Hermogen.

16 Fie ca Domnul să-Și arate îndurarea peste casa lui Onisifor, pentru că, de multe ori, el m-a încurajat și nu i-a fost rușine de lanțul meu.

17 Dimpotrivă, când a fost în Roma, m-a căutat cu mult efort și m-a găsit.

18 Să dea Domnul să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea! Tu știi bine cât de mult mi -a slujit în Efes.

Copyright information for NTLR