a+ 1:8 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
b+ 1:13 Sau: standardul
c+ 1:15 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, pr o vincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică

2 Timothy 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții în Cristos Isus,

2către Timotei, copilul preaiubit: har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Domnul nostru!

Mulțumiri și încurajări

3Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pe Care-L slujesc cu o conștiință curată, așa cum au făcut-o și strămoșii mei, când îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele, zi și noapte.

4Îmi amintesc de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.

5Îmi aduc aminte de credința ta, care este fără ipocrizie și care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunice, iar acum sunt convins că și în tine.

6De aceea, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele.

7Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune.

8Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie a, prin puterea lui Dumnezeu.

9El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului Său, pe care ni l-a dat în Cristos Isus înainte de vremurile veșniciilor,

10dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Isus Cristos, Care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea, prin Evanghelie.

11Iar eu am fost pus predicatorul, apostolul și învățătorul ei.

12De aceea sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, pentru că știu în Cine am crezut și sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce I-am încredințat.

13Păstrează modelul b cuvintelor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Cristos Isus!

14Păzește lucrul acela bun care ți-a fost încredințat prin Duhul Sfânt, Care locuiește în noi!

15Tu știi că toți cei ce sunt în Asia c m-au părăsit, între care sunt și Figel, și Hermogen.

16Fie ca Domnul să-Și arate îndurarea peste casa lui Onisifor, pentru că, de multe ori, el m-a încurajat și nu i-a fost rușine de lanțul meu.

17Dimpotrivă, când a fost în Roma, m-a căutat cu mult efort și m-a găsit.

18Să dea Domnul să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea! Tu știi bine cât de mult mi -a slujit în Efes.

Copyright information for NTLR