a+ 3:8 Conform tradiției evreiești, Iane și Iambre au fost vrăjitorii lui Faraon care i s-au împotrivit lui Moise (vezi Ex. 7:11 )

2 Timothy 3

Răutatea oamenilor în zilele din urmă

Să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele.

Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie,

fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine,

trădători, nechibzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu,

având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!

Între aceștia sunt cei care se furișează în case, pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate și călăuzite de diferite pofte,

care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului.

Așa cum Iane și Iambre a  i s-au împotrivit lui Moise, tot astfel și acești oameni cu minți pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificați în ce privește credința.

Dar ei nu vor mai înainta mult, pentru că, la fel ca în cazul celor doi, nebunia lor va fi arătată tuturor.

Îndemnuri pentru Timotei

10 Însă tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, scopul meu în viață, credința mea, răbdarea mea, dragostea mea, fermitatea mea,

11 persecuțiile și suferințele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia, în Listra – toate persecuțiile pe care le-am îndurat; dar Domnul m-a scăpat din toate.

12 Toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Cristos Isus vor fi persecutați,

13 în timp ce oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, înșelându-i pe alții și înșelându-se pe ei înșiși.

14 Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, fiindcă știi de la cine le-ai învățat.

15 Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi, care-ți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Cristos Isus.

16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate,

17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

Copyright information for NTLR