a+ 2:8 Termenul grecesc pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. Apostolul Pavel ( Gal. 3:16 ) aplică același termen, sămânță, lui Isus Cristos, demonstrând, prin exegeza sa, că promisiunea făcută lui Avraam își găsește împlinirea ultimă în Isus Cristos
b+ 2:19 Pavel citează din LXX, Num. 16:5
c+ 2:26 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator

2 Timothy 2

1Așadar, tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Cristos Isus!

2Ceea ce ai auzit de la mine, înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să-i învețe pe alții!

3Ia parte la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Cristos Isus!

4Nici un soldat nu se implică în treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.

5Dacă cineva concurează ca atlet, nu este încununat, dacă nu concurează după reguli.

6Fermierul care a trudit din greu trebuie să aibă primul parte din roade.

7Înțelege ce-ți spun! Domnul îți va da pricepere în toate.

8Amintește-ți de Isus Cristos, din sămânța a lui David, Care a înviat din morți, potrivit cu Evanghelia mea,

9pentru care eu sufăr până acolo încât sunt legat ca un răufăcător. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.

10Astfel, eu rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să obțină mântuirea care este în Cristos Isus, împreună cu slava veșnică.

11Acest cuvânt este vrednic de încredere: „Căci dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El.

12Dacă răbdăm, vom și domni împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi.

13Dacă suntem necredincioși, El rămâne credincios, pentru că nu Se poate nega pe Sine.“

Un lucrător după voia lui Dumnezeu

14Amintește-le aceste lucruri! Roagă-i solemn, înaintea lui Dumnezeu, să nu se certe cu privire la cuvinte, pentru că aceasta nu este de nici un folos, ci mai degrabă îi ruinează pe cei ce ascultă.

15Străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care explică corect Cuvântul adevărului.

16Evită vorbăriile goale și lumești, căci cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre lipsa de evlavie,

17iar cuvântul lor se va împrăștia precum cangrena. Dintre aceștia sunt și Imeneu, și Filet,

18care s-au rătăcit în ce privește adevărul, spunând că învierea a avut deja loc și răsturnând astfel credința multora.

19Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne fermă, având sigiliul aceasta: „Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui“ b și „Oricine rostește Numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate.“

20Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară.

21Așadar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit și folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.

22Fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată!

23Evită disputele nebunești și prostești, știind că ele dau naștere la certuri!

24Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, capabil să dea învățătură, să fie îngăduitor și

25să-i corecteze cu blândețe pe cei ce se împotrivesc, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoașterea adevărului,

26să-și vină în fire și să scape din capcana diavolului c, în care au fost capturați ca să-i facă voia.

Copyright information for NTLR