a+ 3:8 Conform tradiției evreiești, Iane și Iambre au fost vrăjitorii lui Faraon care i s-au împotrivit lui Moise (vezi Ex. 7:11 )

2 Timothy 3

Răutatea oamenilor în zilele din urmă

1Să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele.

2Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie,

3fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine,

4trădători, nechibzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu,

5având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!

6Între aceștia sunt cei care se furișează în case, pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate și călăuzite de diferite pofte,

7care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului.

8Așa cum Iane și Iambre a i s-au împotrivit lui Moise, tot astfel și acești oameni cu minți pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificați în ce privește credința.

9Dar ei nu vor mai înainta mult, pentru că, la fel ca în cazul celor doi, nebunia lor va fi arătată tuturor.

Îndemnuri pentru Timotei

10Însă tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, scopul meu în viață, credința mea, răbdarea mea, dragostea mea, fermitatea mea,

11persecuțiile și suferințele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia, în Listra – toate persecuțiile pe care le-am îndurat; dar Domnul m-a scăpat din toate.

12Toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Cristos Isus vor fi persecutați,

13în timp ce oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, înșelându-i pe alții și înșelându-se pe ei înșiși.

14Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, fiindcă știi de la cine le-ai învățat.

15Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi, care-ți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Cristos Isus.

16Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate,

17pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

Copyright information for NTLR