a+ 4:1 Împărăția ( lui Dumnezeu ) reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; și în v. 18
b+ 4:6 Vezi Ex. 29:38-40
c+ 4:10 Provincie romană (numită și Iliria ), situată în partea de E și NE a M. Adriatice, în nordul provinciei Macedonia
d+ 4:17 Fiind cetățean roman, Pavel nu putea fi condamnat să fie aruncat la lei; așadar, trebuie să fie un limbaj figurat
e+ 4:19 În Faptele Apostolilor, Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca
f+ 4:22 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

2 Timothy 4

1Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus, Care urmează să judece viii și morții, și având în vedere arătarea Lui și Împărăția a Lui:

2predică Cuvântul; fii pregătit la timp potrivit sau nepotrivit; mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura!

3Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să audă doar lucruri ce le gâdilă urechile.

4Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri.

5Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba!

6Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură b, și timpul plecării mele este aproape.

7M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința.

8De acum mă așteaptă cununa dreptății, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui.

Instrucțiuni personale

9Străduiește-te să vii la mine cât de repede!

10Demas, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic; Crescens s-a dus în Galatia, Titus în Dalmația c.

11Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, pentru că îmi este de folos în slujire!

12Pe Tihicus l-am trimis la Efes.

13Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, precum și sulurile, mai ales pe cele din piele.

14Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui.

15Păzește-te de el, pentru că el s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre.

16La primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit. Să nu le fie ținut în seamă lucrul acesta!

17Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca, prin mine, mesajul să fie pe deplin vestit și toate neamurile să-l audă. Și am fost izbăvit din gura leului d.

18Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

19Salută-i pe Prisca e și Aquila și pe cei din casa lui Onisiforus!

20Erastus a rămas în Corint, iar pe Trofimus l-am lăsat bolnav în Milet.

21Străduiește-te să vii înainte de iarnă! Eubulus, Pudens, Linus, Claudia și toți frații te salută.

22Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! (Amin.) f

Copyright information for NTLR