a+ 1:1 Gr.: logos, adică lucrare, tratat; este vorba despre Evanghelia după Luca
b+ 1:3 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; peste tot în carte
c+ 1:5 Sau: în
d+ 1:12 Cf. Mișna (culegere de texte legislative, reflectând cinci secole de tradiție: 300 î.Cr.-200 d.Cr. ) călătoria în ziua de Sabat era limitată la o distanță de 2000 de coți, cu puțin peste 1 km
e+ 1:20 Vezi Ps. 69:25
f+ 1:20 Vezi Ps. 109:8

Acts 1

Promisiunea Duhului Sfânt și înălțarea lui Isus la cer

1Teofilus, În prima carte a  am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă și să-i învețe pe oameni

2până în ziua în care a fost luat în cer, după ce le dăduse mai întâi porunci, prin Duhul Sfânt, apostolilor pe care-i alesese.

3După suferința Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi convingătoare, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile și vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu b  .

4În timp ce se afla laolaltă cu ei, le-a poruncit astfel: „Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la Mine.

5Căci Ioan a botezat cu c  apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.“

6Prin urmare, atunci când s-au strâns laolaltă, ei L-au întrebat: – Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel?

7El le-a răspuns: – Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau momentele pe care Tatăl le-a așezat prin propria Sa autoritate.

8Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.

9După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălțat și, în timp ce ei se uitau, un nor L-a luat dinaintea ochilor lor.

10Și cum priveau ei spre cer, în timp ce El pleca, iată că li s-au înfățișat doi bărbați îmbrăcați în haine albe,

11care le-au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în același fel în care L-ați văzut mergând spre cer.“

Matia ales în locul lui Iuda

12Atunci ei s-au întors în Ierusalim de pe muntele numit „al Măslinilor“, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum parcurs în ziua de Sabat d  .

13Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo erau: Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov – fiul lui Alfeus –, Simon zelotul și Iuda – fiul lui Iacov.

14Toți aceștia stăruiau în rugăciune în același gând, împreună cu femeile, cu Maria – mama lui Isus – și cu frații Lui.

15În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților, o mulțime de aproape o sută douăzeci de oameni, și le-a zis:

16„Bărbați, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă mai dinainte de Duhul Sfânt, prin gura lui David, cu privire la Iuda, care a devenit călăuza celor ce L-au arestat pe Isus.

17El era numărat ca fiind unul dintre noi și fusese ales să ia parte la această slujire.

18(Din răsplata pentru nelegiuirea lui, omul acesta și-a cumpărat un ogor și, căzând cu capul în jos, a plesnit în două pe la mijloc și i s-au vărsat toate intestinele în acel loc.

19Lucrul acesta a devenit cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, astfel că ogorul acela a fost numit, în limba lor, „ Acheldama “, adică „Ogorul sângelui“.)

20Căci în cartea Psalmilor este scris: «Fie-i locuința pustiită și nimeni să nu mai locuiască în ea!» e și «Slujba lui s-o ia altul!» f 

21Trebuie deci ca, dintre bărbații care ne-au însoțit în toată perioada în care Domnul Isus a umblat printre noi,

22începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care Isus a fost luat sus de la noi, unul din aceștia să devină împreună cu noi un martor al învierii Lui.“

23Și au propus doi: pe Iosif, numit Barsabas, căruia i se mai zicea și Iustus, și pe Matias.

24Ei s-au rugat astfel: „Tu, Doamne, Care cunoști inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceștia doi l-ai ales

25ca să ia locul în slujirea și apostolia aceasta, de la care s-a abătut Iuda ca să se ducă la locul lui!“

26Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matias, care a fost socotit împreună cu cei unsprezece apostoli.

Copyright information for NTLR