a+ 12:1 Irod Agrippa I ( 41-44 d.Cr. ), nepotul lui Irod cel Mare ( 37-4 î.Cr. ) și fiul lui Irod Antipa ( 4 î.Cr.-39 d.Cr. ); Agrippa a domnit atât peste tetrarhiile (pentru tetrarh vezi nota de la 4:27 ) care aparținuseră tatălui său, cât și peste cele ale lui Filip și Lisinias, precum și peste Iud eea și Samaria (vezi Lc. 3:1 și Josefus, Antich. 19.18.2)
b+ 12:4 Câte o grupă pentru fiecare strajă a nopții
c+ 12:15 Aluzie la conceptul de înger însoțitor (vezi Mt. 18:10; Evr. 1:14 )
d+ 12:17 Fratele Domnului, conducător al bisericii din Ierusalim
e+ 12:20 Un funcționar de rang superior care supraveghea locuința regelui, precum și afacerile lui personale
f+ 12:23 Istoricul contemporan Flavius Josefus ne spune ca Irod s-a dus la Cezareea pentru a da spectacole în cinstea împăratului Claudius. Fiind îmbrăcat într-o mantie foarte strălucitoare, lingușitorii săi l-au aclamat ca pe un zeu, iar Irod nu i-a mustrat. În acele clipe l-au apucat niște dureri îngrozitoare, murind după 5 zile (vezi Josefus, Antich., 19.8.2)
g+ 12:23 Sau: îngerul / Îngerul Domnului
h+ 12:25 Unele mss conțin: de la

Acts 12

Uciderea lui Iacov și întemnițarea lui Petru

1Cam în aceeași vreme, regele Irod a  a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască.

2El l-a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.

3Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l-a mai arestat și pe Petru. Era în timpul Sărbătorii Azimelor.

4După ce l-a arestat, l-a aruncat în închisoare, lăsându-l pe mâna a patru grupe b  de câte patru soldați, ca să-l păzească. El intenționa ca, după Paște, să-l scoată afară, înaintea poporului.

5În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare lui Dumnezeu pentru el.

Eliberarea miraculoasă a lui Petru

6În noaptea de dinaintea zilei când Irod urma să-l scoată afară, înaintea poporului, Petru dormea între doi soldați, legat cu două lanțuri, iar niște gărzi păzeau închisoarea, stând în fața porții.

7Și iată că un înger al Domnului a apărut deodată și o lumină a strălucit în celula închisorii. El l-a trezit pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Ridică-te repede!“ Lanțurile i-au căzut de la mâini.

8Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-ți mijlocul și leagă-ți sandalele!“ El a făcut întocmai. Îngerul i-a mai zis: „Înfășoară-te în manta și urmează-mă!“

9Petru l-a urmat și a ieșit afară, dar nu știa dacă este adevărat ceea ce făcea îngerul: i se părea că vede o viziune.

10După ce au trecut de prima și de a doua gardă, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, iar ea li s-a deschis de la sine. Au ieșit și au luat-o pe o stradă; și, deodată, îngerul a plecat de la el.

11Când s-a dezmeticit, Petru și-a zis: „Acum știu într-adevăr că Domnul Și-a trimis îngerul și m-a salvat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu să seîntâmple!“

12Dându-și bine seama de aceasta, s-a dus acasă la Maria, mama lui Ioan, numit și Marcu, unde erau adunați mulți oameni și se rugau.

13A bătut la ușa pridvorului și o slujnică, pe nume Roda, a venit să deschidă.

14Ea a recunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă ușa a alergat înăuntru și a dat de știre că Petru se află înaintea ușii.

15Ei i-au zis: „Ți-ai ieșit din minți!“ Dar ea insista și susținea că este așa cum spune ea. Ei însă ziceau: „Este îngerul lui!“ c 

16Petru însă continua să bată, așa că au deschis și au rămas uluiți când l-au văzut.

17El le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum l-a scos Domnul din închisoare și apoi a zis: „Spuneți-le aceste lucruri lui Iacov d  și celorlalți frați!“ După aceea a ieșit și a plecat în alt loc.

18Când s-a făcut ziuă, s-a stârnit o mare tulburare între gardieni cu privire la ceea ce se întâmplase cu Petru.

19Irod l-a căutat și, pentru că nu l-a găsit, a interogat gărzile și a poruncit să fie executate. Apoi a plecat din Iudeea în Cezareea și a rămas o vreme acolo.

Moartea lui Irod

20Irod era foarte supărat pe cei din Tir și Sidon. Dar aceștia au venit într-un singur gând la el și, câștigându-l de partea lor pe Blastus, care era șambelanul e  regelui, au cerut pace, pentru că țara lor primea hrană din țara regelui.

21Într-o zi hotărâtă f  , Irod s-a îmbrăcat în haina regală, s-a așezat pe scaunul de judecată și a ținut un discurs poporului.

22Adunarea a strigat: „Acesta este glasul unui zeu, nu al unui om!“

23Imediat l-a lovit un înger al Domnului g  , pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, și și-a dat suflarea, fiind mâncat de viermi.

24Însă Cuvântul lui Dumnezeu continua să înainteze și să fie răspândit.

25Barnabas și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors la h  Ierusalim, luându-l cu ei pe Ioan, numit și Marcu.

Copyright information for NTLR