a+ 18:2 Luca folosește diminutivul, Priscila, pe când Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca (vezi Rom. 16:3-4; 1 Cor. 16:19; 2 Tim. 4:19 )
b+ 18:2 Vezi nota de la 11:28
c+ 18:2 Edictul respective fusese dat în anul 49 d.Cr. (vezi Suetoniu, Viața lui Claudiu, 25)
d+ 18:7 Unele mss conțin: Titus
e+ 18:12 Vezi nota de la 13:7; cunoaștem, dintr-o inscripție descoperită la Delfi, că Galio a fost proconsul al Ahaiei între 51-52 d.Cr.
f+ 18:13 Sau: împotriva legii, fiind vorba despre legea romană; iudaismul era o religio licita (o religie acceptată de stat), pe când creștinismul, rupându-se de iudaism, a devenit o religio illicita (o religie interzisă de stat)
g+ 18:18 Gramatical, acțiunea se poate referi la Aquila, însă interpretarea tradițională face referire la Pavel ca cel care ți-a tuns capul
h+ 18:18 Chencrea era portul de răsărit care deservea orașul Corint; Corintul era situat pe un istm, între Golful Corint, spre apus, și Golful Saronic, spre răsărit, având câte un port la fiecare dintre cele două golfuri
i+ 18:18 Poate fi vorba despre un jurământ de nazireat (vezi Nu. 6:1-21) sau despre un jurământ personal, prin care Pavel își arăta mulțumirea față de ajutorul lui Dumnezeu în perioade dificile; tăierea părului marca încheierea jurământului
j+ 18:21 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte
k+ 18:22 Verbul următor, s-a coborât, presupune faptul că Pavel a fost la Ierusalim, cetatea fiind situată la peste 800 m deasupra nivelului mării; sau poate fi vorba despre biserica din Cezareea
l+ 18:24 Sau: un bărbat învățat
m+ 18:27 Provincie romană cu capitala la Corint

Acts 18

În Corint

1După aceea a plecat din Atena și s-a dus în Corint.

2Acolo a întâlnit un iudeu pe nume Aquila, de neam din Pont, care venise de curând din Italia împreună cu soția lui, Priscila a  , deoarece Claudiu b  poruncise ca toți iudeii să plece din Roma c  . Pavel s-a dus la ei

3și, fiindcă erau de aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau împreună. Căci meseria lor era aceea de constructori de corturi.

4În fiecare Sabat, Pavel purta discuții în sinagogă și-i convingea atât pe iudei, cât și pe greci.

5Dar când Silas și Timotei au sosit din Macedonia, Pavel s-a dedicat în întregime predicării, depunând mărturie înaintea iudeilor că Isus este Cristosul.

6Când i s-au împotrivit și l-au batjocorit, el și-a scuturat praful de pe haine, zicând: „Sângele vostru să fie asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri!“

7Și, după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unuia pe nume Titius d  Iustus, un om temător de Dumnezeu, a cărui casă era lângă sinagogă.

8Crisp, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și, de asemenea, mulți dintre corintienii care îl auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați.

9Noaptea, Domnul i-a vorbit lui Pavel într-o viziune: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea,

10căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău; vorbește, fiindcă am mult popor în această cetate!“

11Prin urmare, Pavel a stat acolo un an și jumătate și i-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu.

Pavel înaintea proconsulului Galio

12În timp ce Galio era proconsul e  al Ahaiei, iudeii s-au ridicat într-un singur gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată

13și au zis: „Acesta incită oamenii să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii f  !“

14Pavel tocmai voia să deschidă gura să vorbească, dar Galio le-a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo ticăloșie gravă, v-aș accepta plângerea, iudeilor;

15dar, întrucât este o dispută cu privire la cuvinte, la nume și la Legea voastră, vă privește! Eu nu vreau să fiu judecător în aceste lucruri!“

16Și i-a alungat de la scaunul de judecată.

17Atunci ei l-au apucat pe Sostenes, conducătorul sinagogii, și l-au bătut chiar în fața scaunului de judecată, fără ca lui Galio să-i pese de aceasta.

Pavel se întoarce în Antiohia

18Pavel a rămas mai multe zile acolo. Apoi și-a luat rămas bun de la frați și a plecat pe mare spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a g  tuns capul în Chencrea h  , căci făcuse un jurământ i  .

19Au ajuns în Efes, și Pavel i-a lăsat acolo pe însoțitorii lui. El a intrat în sinagogă și a purtat discuții cu iudeii.

20Aceștia l-au rugat să rămână la ei mai mult timp, dar el nu a vrut,

21ci și-a luat rămas bun de la ei, zicând: „(Trebuie neapărat ca sărbătoarea care vine s-o țin în Ierusalim.) j  Dacă Dumnezeu vrea, mă voi întoarce din nou la voi!“ Și a plecat din Efes, pe mare.

22S-a dat jos în Cezareea, s-a dus și a salutat biserica din Ierusalim k  și apoi a coborât la Antiohia.

23După ce a petrecut un timp acolo, a plecat străbătând din loc în loc ținutul Galatiei și al Frigiei și întărindu-i pe toți ucenicii.

Apolo

24Un iudeu pe nume Apolos, de neam din Alexandria, care era un vorbitor elocvent l  și un bun cunoscător al Scripturii, a venit în Efes.

25El era instruit în ce privește Calea Domnului, vorbea cu un duh înfocat și dădea învățătură cu acuratețe despre lucrurile privitoare la Isus, deși cunoștea numai botezul lui Ioan.

26A început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, iar când Priscila și Aquila l-au auzit, l-au luat acasă și i-au explicat și mai amănunțit Calea lui Dumnezeu.

27Pentru că el voia să treacă în Ahaia m  , frații l-au încurajat și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, el le-a fost de mare ajutor celor ce, prin har, deveniseră credincioși.

28Căci el îi înfrunta pe iudei în public, dovedind pe baza Scripturilor că Isus este Cristosul.

Copyright information for NTLR