a+ 22:2 Sau: în ebraică
b+ 22:5 Probabil membri laici ai Sinedriului (vezi nota de la 4:15 ), capi ai celor mai importante familii evreiești
c+ 22:8 Vezi nota de la 9:5
d+ 22:20 Sau: martirul
e+ 22:25 Legea romană interzicea aplicarea vreunui tratament degradant cetățenilor romani (de ex., lovirea cu nuiele, biciuirea sau răstignirea )
f+ 22:28 Este posibil ca Pavel să se fi născut într-o familie de iudei care erau cetățeni romani (vezi nota de la 21:39 )

Acts 22

„Frați și părinți, ascultați-mi acum apărarea față de voi!“

Când au auzit ei că li se adresează în limba aramaică a , au făcut și mai multă liniște.

Pavel a zis: „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta și am fost educat la picioarele lui Gamaliel, potrivit cu strictețea Legii strămoșilor noștri, fiind tot atât de plin de râvnă față de Dumnezeu cum sunteți voi toți astăzi.

Am persecutat până la moarte această Cale, am legat și am pus în închisoare bărbați și femei,

așa cum, de altfel, pot depune mărturie cu privire la mine și marele preot precum și tot sfatul bătrânilor b , de la care am primit și scrisori către frații din Damasc, ca să merg și să-i aduc legați la Ierusalim chiar și pe cei de acolo, ca să fie pedepsiți.

În timp ce eram pe drum și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, a strălucit deodată împrejurul meu o lumină puternică din cer.

Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: «Saul, Saul, de ce Mă persecuți?»

Eu am întrebat: «Cine ești, Doamne c ?» El mi-a răspuns: «Eu sunt Isus din Nazaret, Cel pe Care tu Îl persecuți!»

Cei care erau împreună cu mine vedeau într-adevăr lumina, dar nu înțelegeau cuvintele Celui Ce-mi vorbea.

10 Am întrebat: «Ce să fac, Doamne?» Domnul mi-a răspuns: «Ridică-te, du-te în Damasc, și acolo ți se va spune tot ce s-a hotărât să faci.»

11 Cum, din cauza strălucirii acelei lumini, nu puteam vedea, cei care erau cu mine m-au luat de mână și m-au dus în Damasc.

12 Un anume Ananias, bărbat temător de Dumnezeu, după cum cere Legea, și vorbit de bine de către toți iudeii care locuiau acolo,

13 a venit la mine și, stându-mi alături, mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ți vederea!» Chiar în clipa aceea mi-am recăpătat vederea și m-am uitat la el.

14 El a zis: «Dumnezeul strămoșilor noștri te-a ales ca să-I cunoști voia, să-L vezi pe Cel Drept și să auzi cuvinte din gura Lui,

15 pentru că Îi vei fi martor înaintea tuturor oamenilor pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit.

16 Iar acum, ce aștepți?! Ridică-te, fii botezat și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Lui!»

17 După ce m-am întors la Ierusalim, în timp ce mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească

18 și L-am văzut pe Domnul spunându-mi: «Grăbește-te, ieși repede din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre Mine!»

19 Eu am zis: «Doamne, ei știu că eu îi băgam în închisoare și îi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine,

20 iar când era vărsat sângele lui Ștefan, martorul d  Tău, eram și eu de față, dându-mi aprobarea și păzind hainele celor ce-l omorau!»

21 Însă El mi-a zis: «Du-te, pentru că te voi trimite departe, la neamuri!»“

Pavel și tribunul roman

22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar apoi și-au ridicat glasul, zicând: „Ia de pe pământ un astfel de om, căci nu este vrednic să trăiască!“

23 În timp ce ei țipau, își azvârleau hainele și aruncau praf în văzduh,

24 tribunul a poruncit să fie dus în fort și să fie interogat prin lovituri de bici, ca să afle din ce cauză strigau așa împotriva lui.

25 În timp ce-l legau cu curele, Pavel i-a zis centurionului care stătea acolo: „Vă este permis să biciuiți un cetățean roman care n-a fost judecat?“ e 

26 Auzind aceasta, centurionul s-a dus la tribun și l-a anunțat, spunându-i: „Ce vrei să faci? Omul acesta este roman!“

27 Tribunul s-a dus la el și l-a întrebat: – Spune-mi, ești roman? – Da, i-a răspuns Pavel.

28 Tribunul a zis: – Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Pavel i-a zis: – Eu sunt chiar născut roman. f 

29 Imediat, cei ce urmau să-l interogheze s-au retras de la el, iar tribunul, când a aflat că este cetățean roman, s-a temut, pentru că-l legase.

Pavel înaintea Sinedriului

30 În ziua următoare, vrând să știe exact de ce era acuzat de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune conducătorii preoților și tot Sinedriul. Apoi l-a adus pe Pavel jos și l-a pus să stea înaintea lor.

Copyright information for NTLR