a+ 23:2 Mare preot ( 47-59 d.Cr.)
b+ 23:3 Sau: ipocritule; Anania s este ucis de către zeloți în urma declanșării războiului împotriva romanilor ( 66-70 d.Cr. ); vezi Josefus, Ist. Răzb., 4.5.2
c+ 23:5 Vezi Ex. 22:28
d+ 23:23 Termenul grecesc este unul militar, al cărui sens este nesigur
e+ 23:23 Cezareea era reședința procuratorului provinciei
f+ 23:23 Ora 21 :00
g+ 23:26 Antonius Felix, libertul Antoniei, mama împăratului Claudiu; a fost procurator al Iudeii între 52-59 d.Cr.; a fost considerat un om deosebit de crud, capricios și corupt (Tacit, Istorii, 5.9.1 îl descrie ca un om care „a exercitat puterea regală într-un fel tipic pentru un sclav“ )
h+ 23:30 Unele mss nu conțin aceste cuvinte
i+ 23:35 Gr.: pretoriul lui Irod; pretoriul era cartierul general al împăratului, la Roma sau în alte cetați și reședința guvernatorului, care era reprezentantul împăratului. În Cezareea, pretoriul se afla în palatul construit ca reședință de către Irod cel Mare ( 37-4 î.Cr. )

Acts 23

1Pavel s-a uitat țintă la cei din Sinedriu și le-a zis: – Bărbați, fraților, eu mi-am trăit viața cu o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta.

2Marele preot Ananias a  le-a poruncit atunci celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură.

3Atunci Pavel i-a zis: – Te va bate Dumnezeu, perete văruit b  ! Tu șezi ca să mă judeci după Lege și poruncești să mă lovească, încălcând astfel Legea?!

4Cei care stăteau lângă el i-au zis: – Îl insulți pe marele preot al lui Dumnezeu?

5Pavel le-a răspuns: – N-am știut, fraților, că este marele preot; căci este scris: „Să nu-l vorbești de rău pe conducătorul poporului tău!“ c 

6Pavel, știind că o parte dintre ei erau saduchei, iar cealaltă parte erau farisei, a strigat în Sinedriu: – Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu și din pricina nădejdii în învierea morților sunt judecat eu!

7Când a spus aceasta, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei, și adunarea s-a dezbinat.

8Căci saducheii zic că nu există nici înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le recunosc pe toate.

9S-a făcut mult vacarm, iar câțiva cărturari din partida fariseilor s-au ridicat și au început să se certe zicând: „Nu găsim nimic rău la omul acesta! Dacă i-a vorbit un duh sau un înger?!“

10Fiindcă neînțelegerea a devenit atât de mare, tribunului i-a fost teamă ca nu cumva Pavel să fie rupt în bucăți de ei, așa că le-a poruncit soldaților să se coboare să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în fort.

11În noaptea următoare, Domnul a stat lângă Pavel și i-a zis: „Curaj! Căci așa cum ai depus mărturie despre Mine în Ierusalim, tot așa trebuie să depui mărturie și în Roma!“

Complot pentru uciderea lui Pavel

12Când s-a făcut zi, iudeii au pus la cale un complot și s-au legat cu blestem, zicând că nici nu vor mânca și nici nu vor bea până când nu-l vor omorî pe Pavel.

13Cei ce au pus la cale acest complot erau mai mulți de patruzeci.

14Ei s-au dus la conducătorii preoților și la bătrâni și le-au zis: „Ne-am legat cu blestem să nu gustăm nimic până când nu-l omorâm pe Pavel.

15Acum deci, voi împreună cu Sinedriul, trimiteți-i vorbă tribunului să-l aducă la voi ca și cum urmează să cercetați mai amănunțit lucrurile privitoare la el. Și înainte să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.“

16Însă fiul surorii lui Pavel, auzind despre această cursă, s-a dus, a intrat în fort și i-a dat de știre lui Pavel.

17Pavel l-a chemat pe unul dintre centurioni și i-a zis: „Condu-l pe tânărul acesta la tribun, pentru că are să-i spună ceva!“

18Centurionul l-a luat, l-a dus la tribun și a zis: „Prizonierul Pavel m-a chemat și m-a rugat să-l conduc pe acest tânăr la tine, pentru că are să-ți spună ceva.“

19Tribunul l-a luat de mână și l-a dus deoparte, să discute numai între ei, iar apoi l-a întrebat: – Ce ai să-mi spui?

20El i-a zis: – Iudeii s-au înțeles să-ți ceară mâine să-l duci pe Pavel în Sinedriu, ca și cum urmează să-l interogheze mai amănunțit.

21Tu însă să nu te lași înduplecat. Căci mai mult de patruzeci dintre oamenii lor stau la pândă și s-au legat cu blestem nici să nu mănânce și nici să nu bea, până când nu-l vor omorî; iar acum sunt gata și așteaptă aprobare de la tine!

22Tribunul l-a lăsat pe tânăr să plece, poruncindu-i: – Să nu spui nimănui că mi-ai descoperit aceste lucruri!

Pavel este dus la Cezareea

23I-a chemat apoi la el pe doi dintre centurioni și le-a zis: „Pregătiți două sute de soldați, șaptezeci de călăreți și două sute de sulițași d  ca să meargă până în Cezareea e  la ceasul al treilea din noapte f 

24și asigurați cai și pentru Pavel, ca să-l puneți călare și să-l duceți în siguranță la guvernatorul Felix!“

25A scris o scrisoare care avea următorul cuprins:

26„Claudius Lisias, către prea alesul guvernator Felix g  . Salutare!

27Omul acesta a fost prins de către iudei și era să fie omorât de ei, dar, când am aflat că este cetățean roman, am venit cu soldații și l-am salvat.

28Vrând să aflu și motivul pentru care îl acuzau, l-am dus în Sinedriul lor

29și am găsit că era acuzat pentru niște controverse referitoare la Legea lor, dar nu era nici o acuzație pentru care să merite moartea sau lanțurile.

30Mi s-a dat însă de știre că există un complot împotriva acestui om, așa că l-am trimis imediat la tine, poruncindu-le și acuzatorilor lui să-ți spună ce au împotriva lui. (Fii sănătos!) h 

31Așadar, soldații l-au luat pe Pavel, așa cum li se poruncise, și l-au dus în timpul nopții în Antipatris.

32În ziua următoare, soldații i-au lăsat pe călăreți să meargă mai departe cu el, iar ei s-au întors la fort.

33Când au ajuns în Cezareea, călăreții i-au înmânat guvernatorului scrisoarea și i l-au predat pe Pavel.

34Guvernatorul a citit scrisoarea și l-a întrebat din ce provincie este. Aflând că este din Cilicia,

35a zis: „Te voi audia când vor veni și acuzatorii tăi!“ Și a poruncit să fie ținut sub pază în palatul lui Irod i  .

Copyright information for NTLR