a+ 5:3 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaș sau Acuzator
b+ 5:11 Prima apariție a termenului în Fapte; termenul, folosit în LXX cu privire la adunarea lui Israel, era folosit în timpul NT pentru a desemna o adunare formată din cetățenii liberi, cu drept de vot, ai unei așezări
c+ 5:21 Gr.: gerousia, o denumire diferită pentru același corp legislativ, Sinedriul (vezi 1 Macabei 12:6 și Josefus, Antich., 13.5.8)
d+ 5:28 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin negația, redând textul ca o afirmație
e+ 5:30 Gr.: xulon, termen folosit pentru a descrie crucea, probabil pe baza lui Deut. 21:23; termenul are o varietate de sensuri: copac ( Lc. 23:31; Apoc. 2:7 ), ciomag ( Lc. 22:52 ), butuc ( F.A. 16:24 ), lemn ( 1 Cor. 3:12 )
f+ 5:34 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoștea și respecta cu strictețe litera legii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală); peste tot în carte
g+ 5:34 Gamaliel I, zis „cel Bătrân“, președinte-patriarh ( nasi ) al Sinedriului, purtând titlul onorific de Raban („Învățătorul nostru“) – un titlu mai important decât cel de Rabi („Învățătorul meu“) – fondatorul unei „dinastii“ rabinice (urmașii lui, Simon ben Gamaliel I, Gamaliel al II-lea și Simon ben Gamaliel II vor deține funcția de nasi pe parcursul primelor două secole); decretele pe care le-a dat îl arată ca un om moderat, tolerant, care și-a arătat grija îndeosebi față de categoriile marginalizate ale societății (străini, femei, văduve); peste tot în carte
h+ 5:37 Recensământul din anul 6 d.Cr. (vezi nota de la Lc. 2:2 )

Acts 5

Ananias și Safira

1Dar un om pe nume Ananias, a vândut o proprietate împreună cu soția lui, Safira,

2și a păstrat pentru sine o parte din bani cu știrea soției lui; apoi a adus cealaltă parte din bani și a pus-o la picioarele apostolilor.

3Petru i-a zis: „Ananias, de ce ți-a umplut Satan a  inima ca să-L minți pe Duhul Sfânt, păstrând pentru tine o parte din prețul ogorului?

4Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău? Și, după ce a fost vândut, nu erau banii la dispoziția ta? De ce ai pus la cale acest lucru în inima ta? Nu pe oameni i-ai mințit, ci pe Dumnezeu!“

5Când a auzit Ananias aceste cuvinte, a căzut la pământ și și-a dat duhul. O mare frică i-a cuprins pe toți cei ce auziseră acestelucruri.

6Cei tineri s-au ridicat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat.

7Cam după trei ore, a intrat și soția lui, fără să știe ce se întâmplase.

8Petru a întrebat-o: – Spune-mi, cu atât ați vândut ogorul? Ea i-a răspuns: – Da, cu atât.

9Atunci Petru i-a zis: – De ce v-ați înțeles între voi să-L puneți la încercare pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce l-au îngropat pe soțul tău sunt la ușă și te vor duce și pe tine!

10Dintr-odată, ea a căzut la picioarele lui și și-a dat duhul. Când au intrat tinerii, au găsit-o moartă; au dus-o afară și au îngropat-o lângă soțul ei.

11O mare frică a cuprins toată biserica b  și pe toți cei ce auziseră aceste lucruri.

Prin apostoli se fac semne și minuni

12Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor. Toți se adunau în același gând în Porticul lui Solomon

13și nici unul din ceilalți nu îndrăznea să li se alăture, deși poporul îi lăuda foarte mult.

14Totuși, tot mai mulți oameni, o mulțime de bărbați și femei care credeau în Domnul, erau adăugați la numărul lor,

15astfel că oamenii îi scoteau pe străzi pe cei neputincioși și-i puneau pe tărgi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când trecea Petru, măcar umbra lui să cadă peste vreunul dintre ei.

16Mulțimea, de asemenea, se aduna din cetățile din jurul Ierusalimului, aducându-i pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate; și toți erau vindecați.

Apostolii persecutați

17Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de invidie,

18au pus mâinile pe apostoli și i-au băgat în închisoarea publică.

19Dar un înger al Domnului a deschis ușile închisorii în timpul nopții, i-a condus afară și le-a zis:

20„Duceți-vă, stați în Templu și spuneți poporului toate cuvintele vieții acesteia!“

21Auzind aceasta, ei au intrat în Templu dis-de-dimineață și au început să dea învățătură. Când a sosit marele preot și cei ce erau împreună cu el, au convocat Sinedriul, adică toată adunarea bătrânilor c  fiilor lui Israel, și au trimis după apostoli la închisoare, ca să fie aduși.

22Dar gărzile, când au sosit acolo, nu i-au găsit în închisoare, așa că s-au întors și au anunțat

23spunând: „Închisoarea am găsit-o încuiată cu toată grija, iar pe gardieni i-am găsit stând la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru!“

24Când au auzit cuvintele acestea, atât comandantul gărzii Templului, cât și conducătorii preoților au rămas înmărmuriți din pricina lor și au început să se întrebe ce se întâmplă.

25Cineva însă a venit și i-a anunțat: „Iată că bărbații pe care i-ați băgat în închisoare stau în Templu și dau învățătură poporului!“

26Atunci comandantul s-a dus împreună cu gărzile și i-a adus, însă nu cu forța, pentru că se temeau să nu fie loviți cu pietre de popor.

27I-au adus și i-au pus să stea înaintea Sinedriului. Marele preot i-a întrebat

28zicând: – (Nu) d  v-am poruncit răspicat să nu mai dați învățătură în Numele acesta? Dar iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și vreți să aruncați peste noi vina pentru sângele Acestui Om!

29Petru și ceilalți apostoli i-au răspuns: – Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!

30Dumnezeul strămoșilor noștri L-a înviat pe Isus, Cel pe Care voi L-ați prins și L-ați ucis pironindu-L pe lemn e  !

31Pe El, Dumnezeu L-a înălțat la dreapta Sa, ca Prinț și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăință și iertare de păcate!

32Iar noi suntem martori ai acestor lucruri și, de asemenea, și Duhul Sfânt pe Care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El!

33Când au auzit ei acestea, s-au înfuriat și au vrut să-i omoare.

34Dar un fariseu f  pe nume Gamaliel g  , un cărturar respectat de tot poporul, s-a ridicat în Sinedriu și a poruncit ca oamenii să fie scoși afară puțin.

35Apoi le-a zis: „Bărbați israeliți, luați seama ce aveți de gând să le faceți acestor oameni!

36Căci, nu demult, s-a ridicat Teudas, care spunea despre sine că este cineva și căruia i s-au alăturat aproape patru sute de bărbați. El a fost omorât, iar toți cei ce-l urmaseră au fost împrăștiați și nu s-a ales nimic de ei.

37După el, pe vremea recensământului h  , s-a ridicat Iuda, galileeanul, și a tras pe popor după el. Dar și el a pierit, iar cei ce-l urmaseră au fost împrăștiați.

38Iar acum, eu vă spun: depărtați-vă de oamenii aceștia și lăsați-i înpace! Dacă planul sau lucrarea aceasta este de la oameni, i se va pune capăt,

39dar dacă este de la Dumnezeu nu-i veți putea opri pe acești oameni! Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu!“

40Ei au fost convinși de el. Apoi i-au chemat pe apostoli, i-au biciuit, le-au poruncit să nu mai vorbească în Numele lui Isus și le-au dat drumul.

41Prin urmare, apostolii au plecat dinaintea Sinedriului, bucurându-se că au fost considerați vrednici să fie înjosiți pentru Numele lui Isus.

42Și, în fiecare zi, în Templu și prin case, nu încetau să dea învățătură și să ducă vestea bună că Isus este Cristosul.

Copyright information for NTLR