a+ 6:1 Evreii eleniști erau fie evrei născuți în afara Palestinei, fie autohtoni a căror limbă și cultură erau puternic influențate de elenism, iar evreii autohtoni vorbeau limba aramaică sau ebraică și erau apărători ai culturii evreiești
b+ 6:9 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunității, loc public de rugăciune, de închinare și de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puțin zece bărbați. Ca instituție, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr. ); peste tot în carte
c+ 6:9 Oameni care au fost eliberați din sclavie
d+ 6:9 Vezi nota de la 2:1 0
e+ 6:9 Capitala provinciei Egipt, al doilea oraș ca mărime din imperiu; două din cele cinci cartiere ale orașului erau locuite de evrei
f+ 6:9 Provincie romană în SE Asiei Mici, învecinându-se cu Siria și având capitala la Tarsus, orașul de unde era Saul (vezi 7:58 )
g+ 6:9 Vezi nota de la 2:9

Acts 6

Alegerea celor șapte diaconi

1În zilele acelea, când numărul ucenicilor creștea, evreii eleniști au început să murmure împotriva evreilor autohtoni a  , pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la distribuirea zilnică a celor necesare.

2Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și le-au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese!

3Prin urmare, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem responsabili cu îndatorirea aceasta,

4iar noi vom continua să dăm atenție rugăciunii și slujirii Cuvântului.“

5Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi, așa că l-au ales pe Ștefan, un bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohorus, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolaus, un prozelit din Antiohia;

6i-au adus înaintea apostolilor, care s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei.

7Cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspândească, numărul ucenicilor creștea tot mai mult în Ierusalim și foarte mulți preoți veneau la credință.

Arestarea lui Ștefan

8Ștefan, un om plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor.

9Unii din sinagoga b  numită „A oamenilor liberi c  “ – a celor din Cirena d  , a celor din Alexandria e  și a celor din Cilicia f  și din Asia g  – au început o dispută cu Ștefan,

10dar nu puteau să se opună înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el.

11Atunci au plătit niște bărbați care să spună: „Noi l-am auzit rostind cuvinte blasfemiatoare împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu!“

12Au incitat pe popor, pe bătrâni și pe cărturari, s-au repezit asupra lui, l-au înșfăcat și l-au dus înaintea Sinedriului.

13Au scos niște martori mincinoși, care au zis: „Omul acesta nu încetează să rostească cuvinte blasfemiatoare împotriva acestui Lăcaș sfânt și împotriva Legii!

14Căci l-am auzit spunând că Acest Isus din Nazaret va distruge locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a încredințat Moise!“

15Toți cei ce ședeau în Sinedriu s-au uitat țintă la el și au văzut că fața lui arăta ca fața unui înger.

Copyright information for NTLR