a+ 9:2 Nume pe care primii creștini l-au dat creștinismului (vezi 16: 1 7; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22; 2 Pt. 2:2 )
b+ 9:5 Termenul grecesc poate fi înțeles și ca o adresare din politețe, însă în acest context și cf. tradiției rabinice, o voce care se auzea din ceruri nu putea fi decât vocea lui Dumnezeu
c+ 9:6 Unele mss, nu foarte importante, conțin: Tremurând și plin de frică, a întrebat: „ Doamne, ce vrei să fac? “ „Ridică-te …
d+ 9:29 Vezi nota de la 6:1
e+ 9:36 Atât Tabita (aramaică), cât și Dorca (greacă) înseamnă gazelă; și în v. 39
f+ 9:38 Gr.: când au auzit că Petru este acolo

Acts 9

Convertirea lui Saul

1Între timp însă, Saul încă sufla amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot

2și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, astfel încât, dacă i-ar găsi pe unii care sunt adepți ai Căii a, atât bărbați, cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim.

3În timp ce era pe drum și se apropia de Damasc, a strălucit deodată împrejurul lui o lumină din cer.

4El a căzut la pământ și a auzit un glas care-i zicea: – Saul, Saul, de ce Mă persecuți?

5El a întrebat: – Cine ești, Doamne b? Isus i-a răspuns: – Eu sunt Isus, Cel pe Care tu Îl persecuți!

6Ridică-te c, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci!.

7Bărbații care-l însoțeau în călătorie s-au oprit amuțiți; auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.

8Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. Prin urmare, l-au luat de mână și l-au dus în Damasc.

9Timp de trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic.

10În Damasc era un ucenic pe nume Ananias. Domnul i-a vorbit într-o viziune: – Ananias! – Iată-mă, Doamne! a răspuns el.

11Domnul i-a zis: – Scoală-te, du-te pe strada numită „Dreaptă“ și caută în casa lui Iuda un om din Tars, pe nume Saul. Iată, chiar acum el se roagă

12și a văzut într-o viziune un om pe nume Ananias, intrând și punându-și mâinile peste el ca să-și recapete vederea!

13Ananias I-a răspuns: – Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care omul acesta le-a făcut sfinților Tăi în Ierusalim.

14Chiar și aici are autoritate din partea conducătorilor preoților să-i lege pe toți cei ce cheamă Numele Tău!

15Dar Domnul i-a zis: – Du-te, pentru că el este un vas al Meu pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu atât înaintea neamurilor și regilor lor, cât și înaintea fiilor lui Israel!

16Căci Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul Numelui Meu!

17Ananias a plecat, a intrat în casa undeera Saul și, punându-și mâinile peste el, a zis: „Frate Saul, m-a trimis Domnul – Isus, Cel Care ți S-a arătat pe drumul pe care veneai – ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt!“

18Imediat, de pe ochii lui au căzut un fel de solzi, și el și-a recăpătat vederea. Apoi s-a ridicat, a fost botezat

19și, după ce a mâncat ceva, i-au revenit puterile.

Saul, în Damasc și Ierusalim

Saul a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc

20și imediat a început să predice în sinagogi despre Isus, și anume că El este Fiul lui Dumnezeu.

21Toți cei ce-l auzeau rămâneau uimiți și ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta?! Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați la conducătorii preoților?!“

22Dar Saul se întărea tot mai mult și le provoca nedumerire iudeilor care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Cristosul.

23După mai multe zile, iudeii au uneltit să-l omoare,

24însă Saul a aflat despre uneltirea lor. Zi și noapte ei supravegheau porțile, ca să-l omoare.

25Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș.

26Când a ajuns în Ierusalim, a încercat să li se alăture ucenicilor, dar toți se temeau de el, pentru că nu credeau că este un ucenic.

27Atunci Barnabas l-a luat și l-a dus la apostoli; le-a istorisit cum, pe drum, Saul Îl văzuse pe Domnul, și El îi vorbise, și cum, în Damasc, vorbise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.

28De atunci venea și se ducea împreună cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în Numele Domnului.

29De asemenea, vorbea și purta dispute cu iudeii eleniști d, dar ei încercau să-l omoare.

30Când au aflat frații lucrul acesta, l-au dus la Cezareea și l-au trimis în Tars.

31Pe atunci, biserica de prin toată Iudeea, Galileea și Samaria, se bucura de pace și era consolidată; umbla în frică de Domnul și, prin încurajarea Duhului Sfânt, se înmulțea.

Petru, în Lida și în Iafo

32În timp ce călătorea prin toate regiunile, Petru s-a coborât și la sfinții care locuiau în Lida.

33Acolo a găsit un om pe nume Enea, care de opt ani zăcea în pat, pentru că era paralizat.

34Petru i-a zis: „Enea, Isus Cristos te vindecă! Ridică-te și fă-ți patul!“ Și el s-a ridicat imediat.

35Toți locuitorii din Lida și din Șaron l-au văzut și s-au întors la Domnul.

36În Iafo era o ucenică, pe nume Tabita, care tradus înseamnă „Gazelă“ (sau Dorca) e. Viața ei era plină de fapte bune și de milosteniile pe care le făcea.

37În zilele acelea, ea s-a îmbolnăvit și a murit. Au spălat-o și au pus-o în camera de sus.

38Lida este aproape de Iafo; prin urmare, când au auzit că Petru este în Lida f, ucenicii au trimis doi bărbați să-l roage: „Nu ezita să vii până la noi!“

39Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a ajuns, l-au condus în camera de sus. Toate văduvele au venit lângă el, plângând și arătându-i tunicile și hainele pe care le făcea Dorca pe când era cu ele.

40Petru i-a scos afară pe toți, a îngenuncheat și s-a rugat; apoi s-a întors spre trup și a zis: „Tabita, scoală-te!“ Ea a deschis ochii și, când l-a văzut pe Petru, s-a ridicat.

41El i-a dat mâna și a ridicat-o; apoi i-a chemat pe sfinți și pe văduve și le-a înfățișat-o vie.

42Acest fapt a devenit cunoscut prin tot Iafo și mulți au crezut în Domnul.

43Petru a rămas mai multe zile în Iafo, la un anume Simon, un tăbăcar.

Copyright information for NTLR