a+ 1:1 Ebr.: Ioaș, o variantă a lui Iehoaș
b+ 1:1 Vezi Zah. 14:5
c+ 1:2 Sau: se usucă
d+ 1:5 Sau: pe cel ce stăpânește ( regele )
e+ 1:5 Aven înseamnă răutate
f+ 1:8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau: pe regele din )
g+ 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
h+ 1:15 Sau: Milcom ( Moleh , zeul suprem al amoniților); ebr.: Malcam

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș a  , regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului b  .

2El a zis: „ Domnul răcnește din Sion și glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc c  , iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a treierat Ghiladul cu treierătoarea de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael, care va mistui fortărețele lui Ben-Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului; îl voi nimici pe cel ce locuiește d  în câmpia Aven e  și pe cel ce ține sceptrul în Bet-Eden. Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul.»

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a dus în exil comunități întregi, ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei, care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din f  Așdod și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon, Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului, iar rămășița filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn.»

Judecată împotriva Tirului

9Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a dus în exil comunități întregi, dându-le Edomului și nu și-a adus aminte de legământul frățesc g  .

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului, care îi va mistui fortărețele.»

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său, înăbușindu-și îndurarea, pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie și nu și-a înăbușit furia.

12Voi trimite foc în Teman, care va mistui fortărețele Boțrei.»

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale amoniților, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad, ca să-și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei, care îi va mistui fortărețele în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei, în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele h  lor va merge în exil împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Copyright information for NTLR