a+ 2:1 În sensul că nu a permis ca acesta să fie înmormântat în mod onorabil
b+ 2:2 Sau: cetăților
c+ 2:6 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Ei calcă în picioare, cum ar călca pulberea pământului, capetele celor săraci; sau: Ei tânjesc după pulberea pământului de pe capetele celor săraci, în ideea că sunt atât de lacomi încât nici măcar atât nu i-ar lăsa celui sărac; sau: Ei tânjesc să vadă pulberea pământului pe capetele celor săraci
d+ 2:7 Sensul versului în ebraică este nesigur
e+ 2:7 Vezi Lev. 18:7-8
f+ 2:8 Vezi Ex. 22:26-27; Deut. 24:12-13, 17
g+ 2:8 Sau: despăgubiri; sau: restituiri, pretinse în mod nedrept
h+ 2:11 Vezi Num. 6:1-21; Jud. 13:5
i+ 2:13 Sensul în ebraică al versetului este nesigur

Amos 2

Judecată împotriva Moabului

1Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a ars până și oasele regelui Edomului, făcându-le scrum. a 

2Voi trimite foc în Moab, care va mistui fortărețele Cheriotului b  . Moab va muri în mijlocul încleștării, în mijlocul strigătelor de război și al sunetului de corn.

3Îl voi nimici pe judecător din mijlocul lui și îi voi omorî toate căpeteniile împreună cu el», zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

4Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că au respins Legea Domnului și nu au păzit hotărârile Lui și pentru că s-au lăsat duși în rătăcire de idolii lor mincinoși, după care au umblat și strămoșii lor.

5Voi trimite foc în Iuda și va mistui fortărețele Ierusalimului.»

Judecată împotriva Israelului

6Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că l-au vândut pe cel drept pe arginți, iar pe cel sărac – pentru o pereche de sandale.

7Ei calcă în picioare, în pulberea pământului, capetele celor săraci c  și dau la o parte dreptul celor oprimați d  . Și fiul, și tatăl merg la aceeași fată, ca să profaneze Numele Meu cel sfânt. e 

8Pe hainele luate drept garanție, se tolănesc lângă orice altar, f  iar vinul luat din amenzi g  îl beau în templul zeilor lor.

9Eu i-am nimicit pe amoriți dinaintea lor, deși erau înalți ca cedrii și puternici ca stejarii. Deasupra, le-am nimicit roadele, iar dedesubt – rădăcinile.

10Eu v-am scos din țara Egiptului și v-am purtat prin pustie timp de patruzeci de ani, ca să vă dau în stăpânire țara amoriților.

11Am ridicat profeți dintre fiii voștri și nazirei h  dintre tinerii voștri. Nu este așa, israeliților? zice Domnul.

12Dar voi le-ați dat nazireilor să bea vin și le-ați poruncit profeților să nu mai profețească!

13Iată, vă voi zdrobi așa cum zdrobește carul când este încărcat cu snopi. i 

14Cel iute nu va putea să fugă, cel tare nu se va putea baza pe tăria lui, iar cel puternic nu-și va putea scăpa viața.

15Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, pedestrașul cel iute nu va putea scăpa, iar călărețul nu-și va putea salva viața.

16Chiar și cel mai curajos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.»“

Copyright information for NTLR