a+ 3:2 Sau: v-am ales
b+ 3:12 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: patului / și pe canapelele lor de Damasc (sau: canapelele lor scumpe )
c+ 3:13 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte

Amos 3

Vina și pedeapsa Israelului

1„Israeliților, ascultați acum acest cuvânt pe care l-a rostit Domnul împotriva voastră, împotriva întregului clan pe care Eu l-am scos din țara Egiptului:

2«Numai pe voi vă cunosc a  dintre toate clanurile pământului; de aceea vă voi și pedepsi pentru toate fărădelegile voastre.

3Merg oare doi oameni împreună, dacă nu s-au înțeles la aceasta?

4Oare răcnește leul în pădure când nu are pradă? Oare se aude glasul leului tânăr din vizuina lui, dacă nu a prins ceva?

5Oare cade pasărea în cursa de pe pământ, dacă nu i s-a întins un laț? Se ridică oare lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el?

6Dacă sună cornul în cetate, oare nu tremură poporul? Dacă vine o nenorocire în cetate, oare nu Domnul a dat-o?

7Căci Stăpânul Domn nu face nimic fără să-Și descopere hotărârea robilor Săi, profeții.

8Leul a răcnit – cine nu se va teme? Stăpânul Domn a vorbit – cine ar putea să nu profețească?

9Proclamați în fortărețele Așdodului și în fortărețele țării Egiptului astfel: ‘Adunați-vă pe munții Samariei și uitați-vă la numeroasele tulburări din mijlocul ei și la asuprirea care este în ea!’

10Nu știu să facă dreptate, zice Domnul , ei, care strâng în fortărețele lor lucruri luate prin asuprire și jaf.»

11De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Un dușman va înconjura țara, îți va doborî puterea, iar fortărețele tale vor fi jefuite!»

12Așa vorbește Domnul : «Așa cum păstorul scapă din gura leului doar două picioare sau o bucată de ureche, tot așa vor fi izbăviți și israeliții, cei ce stau în Samaria, pe marginea patului, și în Damasc, pe canapea. b 

13Ascultați și mărturisiți împotriva Casei lui Iacov, zice Stăpânul Domn , Dumnezeul Oștirilor c  .

14În ziua când îl voi pedepsi pe Israel pentru nelegiuirile lui, voi aduce pedeapsa și asupra altarelor din Betel; coarnele altarului vor fi retezate și vor cădea la pământ.

15Voi surpa reședința de iarnă și reședința de vară. Palatele împodobite cu fildeș vor fi distruse, iar casele cele mari vor fi spulberate, zice Domnul.»

Copyright information for NTLR