a+ 7:4 Textul se referă probabil la o secetă foarte mare
b+ 7:9 Cu referire la Israel, Isaac fiind tatăl lui Iacov ( Israel )
c+ 7:11 Prin numele de Ieroboam poate fi desemnat și urmașul său (vezi v. 9 și 2 Regi 15:8, 10 )

Amos 7

Lăcustele, focul și firul cu plumb

Stăpânul Domn mi-a arătat următoarele: am văzut că El pregătea niște lăcuste, tocmai în perioada când începea să crească otava; era otava care răsărise după ce fusese cosită partea regelui.

După ce lăcustele au terminat de mâncat toată verdeața din țară, am zis: – Stăpâne Doamne , iartă, Te rog! Cum ar putea Iacov să rămână în picioare? Căci este atât de neînsemnat!

Atunci Domnului I-a părut rău de lucrul acesta. Și Stăpânul Domn a zis: – Nu se va întâmpla aceasta!

Stăpânul Domn mi-a arătat următoarele: am văzut că Stăpânul Domn chema pedeapsa prin foc; acesta devora adâncul cel mare și mistuia ținutul. a 

Am zis: – Stăpâne Doamne , oprește-Te, Te rog! Cum ar putea Iacov să rămână în picioare? Căci este atât de neînsemnat!

Atunci Domnului I-a părut rău și de lucrul acesta. Și Stăpânul Domn a zis: – Nu se va întâmpla nici aceasta!

După aceea mi-a arătat următoarele: am văzut că Stăpânul stătea lângă un zid și avea în mână un fir cu plumb, cu care fusese verificat zidul.

Domnul m-a întrebat: – Ce vezi tu, Amos? – Un fir cu plumb, am răspuns eu. Atunci Stăpânul mi-a zis: – Iată, voi pune firul cu plumb în mijlocul poporului meu, Israel! Nu-l voi mai cruța!

Înălțimile lui Isaac b  vor fi pustiite, iar sanctuarele lui Israel vor fi nimicite; Mă voi ridica cu sabia împotriva Casei lui Ieroboam.

Amos și Amația

10 Amația, preotul de la Betel, a trimis mesageri la Ieroboam, regele lui Israel, ca să i se spună: „Amos uneltește împotriva ta în mijlocul Casei lui Israel; țara nu mai poate suporta toate cuvintele lui!

11 Căci iată ce spune Amos: «Ieroboam c  va pieri de sabie, iar Israel va fi dus, în mod sigur, în captivitate, departe de țara sa!»“

12 Apoi Amația i-a zis lui Amos: – Pleacă, văzătorule! Întoarce-te în țara lui Iuda! Mănâncă-ți acolo pâinea și acolo să profețești!

13 Să nu mai profețești la Betel, căci el este sanctuarul regelui și templul regatului!

14 Amos i-a răspuns lui Amația, zicând: – Eu n-am fost nici profet, nici fiu de profet, ci oier și îngrijitor de sicomori.

15 Dar Domnul m-a luat de la oi și mi-a zis: „Du-te și profețește poporului meu, Israel!“

16 Acum, ascultă Cuvântul Domnului! Tu zici: „Să nu profețești împotriva lui Israel și să nu predici împotriva Casei lui Isaac!“

17 De aceea, așa vorbește Domnul : „Soția ta va deveni o prostituată în cetate, iar fiii tăi și fiicele tale vor cădea răpuși de sabie! Ogorul tău va fi împărțit cu funia de măsurat, și tu însuți vei muri pe un meleag necurat. Iar Israel va fi dus, în mod sigur, în captivitate, departe de țara sa“

Copyright information for NTLR