a+ 9:2 Ebr.: Șeol
b+ 9:3 Monstru mitic, locuitor al mării (vezi Iov. 26:13; Is. 27:1 )
c+ 9:6 Cu referire la locuință; sensul termenului în ebraică este nesigur
d+ 9:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur
e+ 9:7 Locuitori din regiunea Nilului Superior; etiopieni
f+ 9:7 Insula Creta
g+ 9:12 TM; LXX: ca astfel rămășița oamenilor să-l caute pe Domnul, / precum și toate neamurile peste care este chemat Numele Meu

Amos 9

Israel va fi distrus

1L-am văzut pe Stăpânul stând lângă altar. El a zis: „Lovește capitelurile stâlpilor, ca să se clatine pragurile! Năruiește-le peste capetele tuturor! Pe cei ce vor scăpa îi voi ucide cu sabia. Nici unul dintre ei nu va putea să fugă și nici unul nu va reuși să scape.

2Chiar dacă ar săpa până în Locuința Morților a  , și de acolo mâna Mea îi va apuca! Chiar dacă s-ar sui în ceruri, și de acolo îi voi coborî!

3Chiar dacă s-ar ascunde pe vârful Carmelului și acolo îi voi căuta și-i voi lua! Chiar dacă s-ar ascunde dinaintea ochilor Mei pe fundul mării, și acolo voi porunci șarpelui b  să-i muște!

4Chiar dacă ar merge în captivitate în fața dușmanilor lor, și acolo voi porunci sabiei să-i ucidă! Îmi voi aținti privirea asupra lor, ca să le fac rău, și nu bine!“

5Stăpânul, Domnul Oștirilor, este Cel Ce atinge pământul, și el se topește, iar toți locuitorii lui jelesc. Tot ce este în el se învolburează precum Nilul și se retrage ca Râul Egiptului.

6El este Cel Ce Și-a zidit scările c  în ceruri și Și-a întemeiat bolta d  deasupra pământului! El este Cel Ce cheamă apele mării și le revarsă pe suprafața pământului! Domnul este Numele Lui!

7„Israeliților, nu sunteți voi pentru Mine ca și cușiții e  ? zice Domnul. Nu l-am scos Eu pe Israel din țara Egiptului cum i-am scos pe filisteni din Caftor f  și pe aramei din Chir?

8Iată, ochii Stăpânului Domn sunt peste regatul păcătos! Îl voi nimici de pe fața pământului! Totuși nu voi nimici de tot Casa lui Iacov, zice Domnul.

9Căci iată că Eu voi porunci și voi scutura Casa lui Israel între toate neamurile, așa cum se scutură ciurul, fără să cadă nici un bob pe pământ!

10De sabie vor pieri toți păcătoșii din poporul Meu, toți cei ce zic: «Nu se va apropia de noi nenorocirea și nu ne va ajunge!»

Restaurarea lui Israel

11În ziua aceea, voi ridica cortul căzut al lui David. Îi voi repara crăpăturile, îi voi ridica ruinele și-l voi reclădi așa cum era în vremurile de odinioară,

12ca astfel să ia în stăpânire rămășița Edomului g  , precum și toate neamurile peste care este chemat Numele Meu“, zice Domnul , Cel Care face aceste lucruri.

13„Iată, vin zile, zice Domnul , când cel ce ară îl va ajunge pe cel ce culege, iar negustorul de struguri – pe cel ce împrăștie sămânța. Munții vor picura must, iar acesta se va scurge din toate dealurile.

14Îi voi aduce înapoi pe captivii poporului Meu, Israel; ei vor rezidi cetățile pustiite și vor locui în ele. Vor planta vii și vor bea din vinul lor; vor sădi grădini și vor mânca din roadele lor.

15Eu îi voi sădi în patria lor și nu vor mai fi dezrădăcinați din țara pe care le-am dat-o“,zice Domnul, Dumnezeul tău.

Copyright information for NTLR