a+ 1:1 Ebr.: Ioaș, o variantă a lui Iehoaș
b+ 1:1 Vezi Zah. 14:5
c+ 1:2 Sau: se usucă
d+ 1:5 Sau: pe cel ce stăpânește ( regele )
e+ 1:5 Aven înseamnă răutate
f+ 1:8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau: pe regele din )
g+ 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
h+ 1:15 Sau: Milcom ( Moleh , zeul suprem al amoniților); ebr.: Malcam

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș a, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului b.

2El a zis: „ Domnul răcnește din Sion și glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc c, iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a treierat Ghiladul cu treierătoarea de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael, care va mistui fortărețele lui Ben-Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului; îl voi nimici pe cel ce locuiește d în câmpia Aven eși pe cel ce ține sceptrul în Bet-Eden. Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul.»

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a dus în exil comunități întregi, ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei, care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din f Așdod și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon, Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului, iar rămășița filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn.»

Judecată împotriva Tirului

9Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a dus în exil comunități întregi, dându-le Edomului și nu și-a adus aminte de legământul frățesc g.

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului, care îi va mistui fortărețele.»

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său, înăbușindu-și îndurarea, pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie și nu și-a înăbușit furia.

12Voi trimite foc în Teman, care va mistui fortărețele Boțrei.»

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul : «Pentru trei nelegiuiri ale amoniților, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad, ca să-și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei, care îi va mistui fortărețele în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei, în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele h lor va merge în exil împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Copyright information for NTLR