a+ 5:5 Ebr.: aven; Bet-Aven ( Casa nelegiuirii sau Casa dezastrului ) era un nume depreciativ dat Betelului ( Casa lui Dumnezeu )
b+ 5:6 Sau: Israel (Regatul de Nord), în care dominant era tribul lui Efraim, unul dintre descendenții lui Iosif; peste tot în capitol
c+ 5:10 Locul public unde se rezolvau cazurile civile și penale, echivalentul tribunalelor de astăzi; peste tot în capitol
d+ 5:22 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri
e+ 5:26 Sikut se referă la zeul mesopotamiam Sakkut , vocalizat după modelul termenului siqquts (urâciune), iar Chiyun ( Kaiwamanu ) era numele mesopotamiam al planetei Saturn, zeificată
f+ 5:26 TM; sau; Ați purtat altarul regelui vostru / și piedestalul idolilor voștri, steaua zeului vostru / pe care l-ați făcut pentru voi; LXX: Ați purtat altarul lui Moleh / și steaua zeului vostru Refan , idolii lor pe care vi i-ați făcut pentru voi

Amos 5

Chemare la pocăință

1Ascultați cuvântul acesta pe care-l rostesc cu privire la voi, un cântec de jale pentru Casa lui Israel!

2A căzut fecioara lui Israel și niciodată nu se va mai ridica! A fost părăsită în propria-i țară și nu este nimeni care s-o ridice!

3Căci așa vorbește Stăpânul Domn : «Cetatea care scotea o mie de luptători pentru Casa lui Israel va rămâne doar cu o sută, iar cea care scotea o sută va rămâne doar cu zece.»

4Așa vorbește Domnul către Casa lui Israel: «Căutați-Mă, ca să trăiți!

5Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Ghilgal și nu treceți la Beer-Șeba, căci Ghilgalul va merge cu siguranță în captivitate, iar Betelul va ajunge în nenorocire a.

6Căutați-L pe Domnul , ca să trăiți, ca nu cumva El să treacă prin Casa lui Iosif b ca un foc și să o mistuie, fără să fie nimeni în Betel care să stingă focul

7Ei sunt cei ce prefac judecata în pelin și aruncă dreptatea la pământ!

8El însă este Cel Ce a făcut Pleiadele și Orionul, Cel Ce preface întunericul în dimineață și preschimbă ziua în noapte, Cel Ce cheamă apele mării și le varsă pe suprafața pământului – Domnul este Numele Lui!

9El aduce într-o clipă prăpădul peste cel tare și face să vină devastarea peste fortăreață.

10Ei îl urăsc pe cel ce decide la poarta cetății cși le este scârbă de cel ce vorbește cu corectitudine.

11De aceea, pentru că l-ați călcat în picioare pe cel sărac și ați luat de la el taxe în grâne, chiar dacă ați construit case de piatră, nu veți locui în ele; chiar dacă ați sădit vii plăcute, nu veți bea din vinul lor!

12Căci Eu știu cât de multe sunt nelegiuirile voastre și cât de mari sunt păcatele voastre! Voi îl asupriți pe cel drept, luați mită și îi nedreptățiți pe cei nevoiași la poarta cetății.

13De aceea, în vremuri ca acestea, cel prudent rămâne tăcut, căci sunt vremuri rele.

14Căutați binele, și nu răul, ca să trăiți! Astfel Domnul, Dumnezeul Oștirilor, va fi cu voi, așa cum spuneți că este!

15Urâți răul, iubiți binele și statorniciți dreptatea la poarta cetății! Poate că Domnul, Dumnezeul Oștirilor, va arăta bunăvoință față de rămășița lui Iosif.

16De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeul Oștirilor, Stăpânul: «În toate piețele va fi jale și pe toate ulițele oamenii vor zice: ‘Vai! Vai!’ Ei îl vor chema pe plugar la plâns, iar pe cei ce știu să bocească, îi vor chema la jale.

17În toate viile va fi vaiet, pentru că Eu voi trece prin mijlocul vostru», zice Domnul.

Ziua DOMNULUI

18«Vai de cei ce tânjesc după ziua Domnului! De ce tânjiți după ziua Domnului? Ea va fi întuneric, și nu lumină!

19Va fi ca un om care fuge din fața unui leu, dar apoi se întâlnește cu un urs; la urmă ajunge acasă, își sprijină mâna de zid, dar îl mușcă un șarpe.

20Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, și nu lumină, un întuneric adânc fără pic de licărire?

21Urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să sufăr adunările voastre de sărbătoare.

22Chiar dacă Îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, nu le voi accepta, iar la jertfele de pace d din vițeii voștri îngrășați nu mă voi uita!

23Depărtați de la Mine sunetul cântecelor voastre! Nu voi asculta melodia harfelor voastre!

24Ci lăsați judecata să se rostogolească ca apele, și dreptatea – ca un torent care nu seacă niciodată!

25Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare timp de patruzeci de ani în pustie, Casă a lui Israel?

26Ați purtat pe Sikut , regele vostru, și pe Chiyun e, steaua zeului vostru, chipurile idolești pe care vi le-ați făcut! f

27De aceea vă voi duce în captivitate dincolo de Damasc!», zice Domnul , al Cărui Nume este Dumnezeul Oștirilor.

Copyright information for NTLR