a+ 6:3 În sensul că nu vor să se gândească la o asemenea zi
b+ 6:5 Sensul termenului în ebraică este nesigur
c+ 6:5 S au: Cânt ă cu îndemânare la harfă
d+ 6:10 Lit.: oasele
e+ 6:10 Probabil un foc comemorativ, practica incinerării nefiind răspândită la israeliți (vezi Ier. 34:5 )
f+ 6:11 Casa cea mare și casa cea mică fac referire probabil la casa de vară și la casa de iarnă (cf. 3:15 )
g+ 6:12 Sau: sau poate cineva să are marea cu boii
h+ 6:13 Lo Debar înseamnă Nimic
i+ 6:13 Karnaim înseamnă Două cornuri
j+ 6:14 Sau: intrarea în Hamat
k+ 6:14 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roșie; de obicei se referă la Valea Iordanului

Amos 6

Vai de cei ce trăiesc fără grijă

1«Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, de cei ce se cred la adăpost pe Muntele Samaria, oameni distinși ai celui mai de seamă dintre neamuri, la care apelează Casa lui Israel!

2Treceți la Kalne și priviți! Mergeți de acolo la marele Hamat și coborâți apoi la Gatul filistenilor! Sunt ele mai bune decât cele două regate ale voastre? Sau sunt hotarele lor mai mari decât hotarele voastre?

3Ați dat deoparte ziua cea rea ași ați adus aproape tronul violenței!

4Ei se întind pe paturi încrustate cu fildeș, se tolănesc în așternuturile lor, mănâncă miei din turmă și viței din grajduri.

5Petrec b în sunetul harfei c, și, asemenea lui David, improvizează la instrumentele muzicale!

6Beau vin din cupe mari și se ung cu cele mai bune uleiuri, dar nu sunt mâhniți din pricina dezastrului lui Iosif!

7De aceea, ei vor merge acum în captivitate în fruntea captivilor, și vor înceta astfel strigătele de veselie și lenevirea!»

DOMNUL detestă mândria lui Israel

8Stăpânul Domn a jurat pe Sine Însuși. Astfel zice Domnul , Dumnezeul Oștirilor: «Mi-e scârbă de mândria lui Iacov și îi urăsc fortărețele; voi da pe mâna dușmanului cetatea și tot ce este în ea!

9Dacă vor mai fi lăsați zece bărbați într-o casă și aceia vor muri!

10Iar când ruda vreunuia va veni să-i scoată trupul d din casă, ca să-l ardă, e și-l va întreba pe cel care încă mai este ascuns în nișa casei: ‘Mai este cineva cu tine?’, i se va răspunde: ‘Nu!’. Atunci ruda va zice: ‘Tăcere! Nu trebuie să pomenim Numele Domnului!’»

11Căci iată că Domnul poruncește: «Casa cea mare va fi prefăcută în fărâme, iar casa cea mică f– în bucățele!»

12«Pot caii să alerge pe stâncă sau poate cineva să are acolo cu boii g? Totuși voi ați prefăcut judecata în otravă, iar rodul dreptății – în pelin.

13Voi vă bucurați de ceea ce s-a întâmplat la Lo Debar hși ziceți: ‘Oare nu prin puterea noastră am cucerit noi Karnaimul i?’

14Dar iată că voi ridica împotriva ta, Casă a lui Israel, zice Domnul , Dumnezeul Oștirilor, un neam care te va asupri de la Lebo Hamat j până la Valea Arabei k.»“

Copyright information for NTLR