a+ 2:1 Lit.: care nu mi-au văzut fața în trup
b+ 2:8 Gr.: stoicheia, termen care se referea în acea vreme la literele alfabetului, exprimând ideea de „lucruri așezate în ordine“; în acest context expresia se poate referi la învățăturile elementare ale acestei lumi sau la spiritele naturii acestei lumi (ambele sensuri cu referire, probabil, la învățătura gnostică din acea vreme – gnosticismul era un curent filozofico-religios care învăța, în principal, că omul poate fi mântuit numai prin „cunoaștere “, la care puteau ajunge numai cei inițiați – referitoare la spiritele care operează în această lume și o controlează ); și în v. 20
c+ 2:11 Lit.: carnea; și în vs. 13
d+ 2:13 Unele mss conțin: ne-a
e+ 2:14 Gr.: cheirographon, termen ce se referea la un document care autentifica existența unei datorii
f+ 2:15 Sau: în ( prin ) El (adică prin Cristos); în textul grecesc nu avem decât pronumele personal persoana a 3-a masculin, singular, care se poate referi fie la cruce (vezi v. 14 ), substantiv care în greacă este masculin, singular, fie la Cristos (vezi v. 13 )
g+ 2:16 Vezi Num. 28:11-15
h+ 2:17 Sau: realitatea
i+ 2:18 Sau: închinarea îngerilor
j+ 2:18 Lit.: cărnii; și în v. 23

Colossians 2

Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei care nu m-au văzut față în față a ,

ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste și să aibă bogățiile depline ale înțelegerii complete, pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, și anume pe Cristos,

în Care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii.

Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false,

întrucât, chiar dacă sunt departe cu trupul, în duh sunt cu voi. Mă bucur să văd rânduiala care este între voi și fermitatea credinței voastre în Cristos.

Trăire în Cristos și libertate față de filozofiile omenești

Așadar, după cum L-ați primit pe Cristos Isus, Domnul, tot așa să și continuați să trăiți în El,

înrădăcinați și zidiți în El, devenind tot mai puternici în credință, cum ați fost învățați, aducând din belșug mulțumire.

Vedeți să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie deșartă și înșelătoare, care ține de tradiția oamenilor și de principiile b  acestei lumi, și nu de Cristos.

Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii

10 și în El, Care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi compleți.

11 În El ați fost și circumciși, cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Cristos, prin dezbrăcarea de firea c  păcătoasă,

12 fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, Care L-a înviat din morți.

13 Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a d  adus la viață împreună cu Cristos, când ne-a iertat toate greșelile.

14 El a șters însemnarea e  cu tot cu regulile ei, care era împotriva noastră și ni se opunea, a luat-o și a pironit-o pe cruce.

15 A dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce f .

16 Așadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați și ce beți sau cu privire la o sărbătoare, sau la o lună nouă g , sau cu privire la o zi de Sabat,

17 care sunt o umbră a lucrurilor viitoare; trupul h  însă este al lui Cristos.

18 Nimeni care-și găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la îngeri i  să nu vă răpească premiul. Un astfel de om cercetează amănunțit lucrurile pe care pretinde că le-a văzut și se îngâmfă fără motiv prin gândurile firii j  lui.

19 El nu se ține strâns de Cap, din Care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu.

20 Dacă ați murit împreună cu Cristos față de principiile lumii, de ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi, ascultând de porunci ca:

21 „Nu atinge!“, „Nu gusta!“, Nu pune mâna!“?

22 Acestea se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor; sunt doar porunci și învățături ale oamenilor.

23 Ele par să fie bazate pe înțelepciune, prin religia autoimpusă și falsa smerenie, prin asprimea față de trup, însă nu au nici o valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase.

Copyright information for NTLR