a+ 3:4 Unele mss conțin: noastră
b+ 3:6 Unele mss importante nu conțin aceste cuvinte
c+ 3:11 Termenul de barbar avea în lumea antică sensul general de „străin de rasa greacă“, între grec și barbar existând o opoziție etnică și culturală, „barbar“ având adesea un sens peiorativ
d+ 3:11 Sciții erau văzuți de către romani drept cei mai de pe urmă dintre barbari

Colossians 3

O nouă viață în Cristos

1Dacă ați fost înviați împreună cu Cristos, căutați lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu!

2Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ,

3pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.

4Când Cristos – viața voastră a  – Se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie.

5De aceea, dați morții tot ceea ce aparține firii voastre pământești: desfrâul, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, care este idolatrie.

6Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu (peste fiii neascultării) b  .

7Acestea sunt căile pe care ați umblat și voi atunci când trăiați între ei,

8însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de cuvintele murdare care vă ies din gură.

9Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui

10și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere, după imaginea Creatorului său.

11Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar c  , nici scit d  , nici sclav, nici liber, ci Cristos este totul și în toți.

12Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare!

13Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia! Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi!

14Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care le leagă pe toate într-o armonie perfectă!

15Iar pacea lui Cristos să stăpânească în inimile voastre; la ea ați și fost chemați, într-un singur trup. Și fiți mulțumitori!

16Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug! Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea! Cântați-I lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri, cântece duhovnicești!

17Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în Numele Domnului Isus, mulțumind, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Îndemnuri privind relațiile din casa creștinului

18Soțiilor, supuneți-vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul!

19Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele!

20Copii, ascultați de părinții voștri în toate, pentru că lucrul acesta Îi place Domnului!

21Părinți, nu-i întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă curajul!

22Sclavilor, ascultați în toate de stăpânii voștri pământești, nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci cu o inimă sinceră, în frică de Domnul.

23Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

24știind că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul. Voi slujiți Domnului Cristos.

25Căci cel ce face rău va fi răsplătit după răul pe care l-a făcut; și nu va fi nici un fel de părtinire.

Copyright information for NTLR