a+ 4:6 Un mod figurat de a spune că vorbirea trebuie să fie plăcută si consistentă
b+ 4:11 Vezi nota de la 1:12
c+ 4:16 Se pare că scrisorile lui Pavel erau citite cu voce tare în adunare, iar unele dintre ele trebuiau transmise mai departe, pentru a ajunge și în alte biserici; scrisoarea din Laodicea este o altă scrisoare pe care Pavel a scris-o, fiind posibil ca aceasta să nu fie alta decât scrisoarea către Efeseni, având în vedere că aceste scrisori urmau de obicei o rută circulară, în cazul acesta de la Efes, prin Laodicea, la Colose
d+ 4:18 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

Colossians 4

1Stăpânilor, dați-le sclavilor voștri ceea ce li se cuvine, știind că și voi aveți un Stăpân în cer!

Alte instrucțiuni

2Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire!

3Rugați-vă în același timp și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din pricina căreia sunt închis,

4ca s-o pot face cunoscută așa cum trebuie.

5Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie.

6Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare a  , ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.

Saluturi finale

7Tihic vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate preaiubit și un slujitor credincios, slujitor împreună cu mine în Domnul.

8Vi l-am trimis ca să știți totul despre noi și ca să vă încurajeze inimile,

9împreună cu Onesimus, un frate credincios și preaiubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscute toate lucrurile de pe aici.

10Aristarh, închis împreună cu mine, vă trimite salutări; de asemenea și Marcu, vărul lui Barnabas – cu privire la el ați primit porunci; dacă vine la voi, să-l primiți bine –,

11și Isus, zis și Iustus. Aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt conlucrători cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu b  . Ei au devenit o încurajare pentru mine.

12Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârșiți și pe deplin încredințați, să puteți rămâne fermi în toată voia lui Dumnezeu.

13Eu depun mărturie cu privire la el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Hierapolis.

14Luca, doctorul preaiubit, și Demas vă salută.

15Salutați-i pe frații din Laodicea și pe Nimfa, și biserica din casa ei.

16După ce va fi citită această scrisoare la voi, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodicea. c 

17Spuneți-i lui Arhipus: „Ai grijă de slujba pe care ai primit-o în Domnul: să o duci la îndeplinire!“

18Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Amintiți-vă de lanțurile mele! Harul să fie cu voi! (Amin.) d 

Copyright information for NTLR