a+ 10:9 Vezi nota de la 8:18
b+ 10:13 Ș i în v. 20
c+ 10:13 TM; Teodotion: ajute; l-am lăsat acolo, cu căpetenia împărăției Persiei
d+ 10:16 Cele mai multe mss TM; un mss TM, Q, o versiune a LXX: ceva ce semăna cu o mână de om
e+ 10:16 Ebr.: Adoni, al cărui corespondent modern ar fi domnule ( domnul meu ), diferit de Adonai, care de obicei este un apelativ cu referire la Dumnezeu; și în v. 17
f+ 10:21 Vezi 12:1

Daniel 10

Revelația cu privire la vecinii lui Israel

1În al treilea an de domnie al lui Cirus, împăratul Persiei, i-a fost descoperit un cuvânt lui Daniel, cel care fusese numit Beltșațar. Cuvântul este adevărat și vestește un mare război. El a priceput cuvântul, înțelegerea acestuia venindu-i printr-o viziune.

2În acele zile eu, Daniel, eram în jale de trei săptămâni.

3Nu am mâncat bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc, până nu s-au împlinit cele trei săptămâni.

4În ziua a douăzeci și patra a lunii întâi, mă aflam pe malul râului cel mare, care se cheamă Tigru.

5Mi-am ridicat privirea, m-am uitat și iată că acolo era un bărbat îmbrăcat în in și încins la coapse cu un brâu de aur de Ufaz.

6Trupul lui era asemenea crisolitului, fața lui – ca strălucirea fulgerului, ochii lui – ca torțele de foc, mâinile și picioarele lui – ca luciul bronzului lustruit, iar glasul său – ca vuietul mulțimii.

7Numai eu, Daniel, am văzut viziunea; bărbații care erau cu mine nu au văzut-o, însă au fost cuprinși de o frică atât de mare, încât au luat-o la fugă pentru a se ascunde.

8Astfel am fost lăsat singur, privind această mare viziune. Puterea m-a părăsit, culoarea feței mi s-a schimbat ca la un mort și am rămas fără vlagă.

9Am auzit apoi sunetul cuvintelor sale, iar când am auzit sunetul cuvintelor sale, am căzut leșinat a  cu fața la pământ.

10Atunci o mână m-a atins și m-a așezat pe genunchii și pe mâinile mele tremurânde.

11El mi-a zis: – Daniele, om plăcut lui Dumnezeu, ia aminte la cuvintele pe care ți le voi spune! Stai în picioare, căci acum am fost trimis la tine! Când mi-a vorbit astfel, m-am ridicat tremurând.

12Apoi a continuat: – Nu te teme, Daniele, căci cuvintele tale au fost ascultate chiar din prima zi în care te-ai hotărât în inima ta să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău! Cuvintele tale au fost auzite și tocmai din pricina lor am venit eu acum.

13Dar căpetenia împărăției Persiei b  mi s-a împotrivit timp de douăzeci și una de zile, dar iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, a venit să mă ajute, căci fusesem lăsat acolo, cu împărații Persiei c  .

14Acum am venit să te învăț cu privire la ceea ce se va întâmpla cu poporul tău în zilele de pe urmă, căci viziunea se referă tot la acele zile.

15În timp ce îmi spunea cuvintele acestea, mi-am plecat fruntea la pământ și am rămas mut.

16Dar iată că cineva care era la înfățișare ca un om d  mi-a atins buzele. Atunci mi-am deschis gura și am început să vorbesc. I-am zis celui ce stătea înaintea mea: – Stăpâne e  , la vederea acestei viziuni, m-am umplut de groază și am rămas fără vlagă.

17Cum ar putea slujitorul stăpânului meu să vorbească cu stăpânul meu? Căci puterea m-a părăsit și abia mai am suflare.

18Atunci cel care avea înfățișarea ca a unui om m-a atins din nou și m-a întărit.

19El mi-a zis: – Nu te teme, om plăcut lui Dumnezeu! Pace ție! Fii tare! Fii puternic! În timp ce vorbea cu mine, am simțit cum mă întăresc și i-am zis: – Vorbește, stăpâne, căci m-ai întărit!

20El m-a întrebat: – Știi tu pentru ce am venit la tine? Acum mă voi întoarce să lupt împotriva căpeteniei Persiei, iar, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei.

21Dar înainte îți voi spune ce este scris în Cartea Adevărului f  . Nimeni nu mă ajută împotriva lor decât Mihail, căpetenia voastră.

Copyright information for NTLR