a+ 11:1 Vezi nota de la 5:31
b+ 11:1 Pronumele se poate referi fie la Darius Medul, fie la Mihail ( 10:21 )
c+ 11:2 Este vorba despre Xerxes I ( 486-465 î.Cr. ), care a pornit o campanie împotriva Greciei, în 480 î.Cr.
d+ 11:2 Alexandru Macedon ( 336-323 î.Cr. )
e+ 11:4 Vezi nota de la 8:22
f+ 11:5 Este vorba despre Ptolemeu I Soter ( 323-285 î.Cr. ) și despre Seleucus I Nicator ( 311-280 î.Cr. ), care a început să domnească mai întâi peste Babilonia, extinzându-și apoi teritoriul; iau naștere două dinastii rivale, cea a Ptolemeilor, în Egipt, și cea a Seleucizilor în Siria, fiecare dintre acestea râvnind la teritoriul Canaanului
g+ 11:6 Sau: ea nu-și va păstra puterea iar descendența lui nu va dura.
h+ 11:6 Sau: cel pe care l-a născut (vezi VUL, Siriacă)
i+ 11:6 Berenice, fiica lui Ptolemeu II Philadelphos ( 285-246 î.Cr. ) al Egiptului, s-a căsătorit cu Antioh II Theos ( 261-246 î.Cr. ) al Siriei, care a divorțat de soția sa, Laodice. După moartea lui Ptolemeu, Antioh s-a recăsătorit cu Laodice, care a pus la cale asasinarea lui, a lui Berenice și a copilului ei
j+ 11:6 Sau: cel ce a sprijinit-o în acele vremuri.
k+ 11:7 Ptolemeu III Euergetes ( 246-221 î. Cr. ), fratele Berenicei
l+ 11:10 Seleucos III ( 226-223 î.Cr. ) și Antioh III cel Mare ( 223-187 î.Cr. ); Seleucos moare în scurt timp într-o bătălie
m+ 11:10 Cu regele din sud
n+ 11:10 Fortăreața lui Ptolemeu de la Rafia, în sudul Canaanului
o+ 11:11 Ptolemeu IV Philopator ( 221-203 î.Cr. )
p+ 11:11 Antioh III cel Mare ( 223-187 î.Cr. )
q+ 11:14 Ptolemeu V Epiphanes ( 203-181 î.Cr. )
r+ 11:15 Sidonul
s+ 11:17 Cu regele din sud
t+ 11:17 Regele din sud
u+ 11:17 Sau: dar ea nu-l va susține
v+ 11:17 Antioh III a dat-o pe fiica sa, Cleopatra I, de soție lui Ptolemeu V, care nu avea mai mult de 10 ani, însă aceasta a ținut partea soțului ei
w+ 11:18 Cu referire la Asia Mică și Grecia
x+ 11:18 Consulul roman Lucius Cornelius Scipio Asiaticus l-a învins pe Antioh III la Magnesia, în Asia Mică ( 190 î.Cr. )
y+ 11:20 Este vorba despre Seleucos IV Philopator ( 187-175 î.Cr. ), care l-a trimis pe Heliodor, vistiernicul său, după tezaurul Templului de la Ierusalim
z+ 11:2 1 Sau: va veni într-o perioadă de prosperitate; și în v. 24
aa+ 11:21 Antioh IV Epiphanes ( 175-164 î.Cr. ), fratele lui Seleucos IV Philopator, care a ajuns pe tron fără a avea acest drept
ab+ 11:22 Poate fi vorba despre Marele Preot Onias III, ucis în 170 î.Cr., sau despre Ptolemeu VI Philometor ( 181-146 î.Cr. )
ac+ 11:30 De obicei, Ciprul; aici insulele sau regiunile de coastă egeene și mediteraneene
ad+ 11:30 O delegație romană, condusă de Gaius Popillius Laenas, i-a cerut lui Antioh să renunțe la planurile lui împotriva Egiptului, care ceruse ajutor Romei ( 168 î.Cr. )
ae+ 11:30 Iudeii apostați
af+ 11:31 Vezi 8:11; 9:27
ag+ 11:31 Vezi 9:27 și nota; vezi și Mt. 24:15
ah+ 11:37 Sau: zeul; sau: Dumnezeul
ai+ 11:37 Posibil Tamuz (vezi Ezech. 8:14 ) sau, cel mai probabil, Mesia (vezi Hag. 2:7; 1 Sam. 9:20 )
aj+ 11:39 Sau: va împărți pământul în schimbul unui preț
ak+ 11:41 Sau: zeci de mii
al+ 11:43 Locuitori din regiunea Nilului Superior; etiopieni
am+ 11:45 Sau: între mare și muntele sfânt și minunat

Daniel 11

1În anul întâi al domniei lui Darius Medul a  , eram alături de el b  ca să-l întăresc și să-i fiu de ajutor.

Regii de la sud și cei de la nord

2Acum, îți voi spune adevărul acesta: încă trei împărați se vor mai ridica în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și, când va câștiga putere prin bogăție, îi va răscula pe toți împotriva împărăției Greciei. c 

3Apoi se va ridica un împărat puternic care va domni cu mare autoritate și va face tot ce-i va plăcea. d 

4Și după ce se va fi înălțat, împărăția lui va fi sfărâmată și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerului. Dar aceasta nu va merge la urmașii lui și nici nu va mai avea aceeași autoritate ca atunci când domnea el, căci împărăția lui va fi dezrădăcinată și va fi dată și altora pe lângă aceștia. e 

5Regele din sud va ajunge tare, dar una dintre căpeteniile lui va deveni mai tare decât el și-și va stăpâni cu mare autoritate propriul regat. f 

6După câțiva ani se vor alia. Fiica regelui din sud va veni la regele din nord pentru a ratifica alianța, dar alianța nu-și va păstra puterea, iar el și puterea lui nu vor dura g  . Și fata va fi dată la moarte împreună cu însoțitorii ei, cu cel din care s-a născut h  și cu cel ce a sprijinit-o. i  În acele vremuri j  ,

7din rădăcinile ei se va ridica un lăstar în locul ei. k  El va veni împotriva oștirii regelui din nord și va intra în fortăreața lui; se va lupta cu ei și va fi biruitor.

8Va duce în Egipt, ca pradă de război, zeii lor, chipurile lor turnate și vasele lor scumpe de argint și de aur. Pentru câțiva ani el se va ține departe de regele din nord.

9Atunci regele din nord va veni împotriva regatului regelui din sud, dar se va întoarce în țara lui.

10Totuși, fiii săi l  se vor pregăti de război și vor strânge o mulțime de oști care vor înainta, se vor revărsa ca un potop, vor traversa și se vor război cu el m  , împingând lupta până spre fortăreața lui n  .

11Mâniat de aceasta, regele din sud o  va ieși și se va război cu el, adică cu regele din nord p  , care va ridica o mare oștire, însă această oștire va fi dată în mâinile celuilalt.

12Când oștirea va fi înfrântă, inima regelui din sud se va îngâmfa; va doborî zeci de mii, dar tot nu va fi biruitor.

13Regele din nord va strânge o altă oștire, mai mare decât cea dintâi și, după câțiva ani, va înainta cu această mare oștire și cu multe provizii.

14În vremurile acelea, mulți se vor ridica împotriva regelui din sud q  . Niște oameni violenți din poporul tău se vor răscula ca să împlinească viziunea, însă vor cădea.

15Când regele din nord va veni, va ridica rampe de asalt și va cuceri o cetate fortificată r  . Forțele regelui din sud nu-i vor putea sta împotrivă și nici chiar trupele cele mai alese nu i se vor putea împotrivi.

16Cel ce va veni împotriva lui va face cum îi va plăcea și nu-i va sta nimeni împotrivă. El se va opri în țara cea minunată, având puterea de a distruge.

17Va avea de gând să vină cu toată puterea regatului său și va face o alianță cu el s  . Îi t  va da pe una din fiicele sale de soție, ca să-i distrugă regatul, dar lucrul acesta nu va reuși u  și nu-l va ajuta. v 

18Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave w  și va cuceri multe dintre ele, dar un comandant va pune capăt batjocurii lui x  , astfel încât aceasta se va răsfrânge asupra lui însuși.

19El se va întoarce înspre fortărețele din țara lui, dar se va împiedica, va cădea și nu va mai fi găsit.

20Cel ce-i va lua locul va trimite un colector de taxe, pentru a păstra splendoarea regatului. În câteva zile însă va fi zdrobit, și aceasta fără mânie și fără luptă. y 

21În locul lui se va ridica un om disprețuit, căruia nu i s-a dat măreție regală. El va veni pe neașteptate z  și va pune mâna pe regat prin uneltiri. aa 

22Oștile cele copleșitoare la număr vor fi măturate dinaintea lui și vor fi zdrobite; la fel se va întâmpla și cu prințul legământului ab  .

23După ce se vor uni cu el prin alianță, el se va folosi de înșelăciune, se va ridica și va fi tare chiar și cu puțin popor.

24Va veni pe neașteptate în locurile roditoare ale provinciei și va face ceva ce nu făcuseră nici părinții săi, nici părinții părinților săi: va împărți prada, jaful și bogățiile și va urzi planuri împotriva fortificațiilor, dar numai pentru o vreme.

25El își va stârni puterea și curajul, înaintând împotriva regelui din sud cu o mare oștire. Regele din sud se va angaja în luptă cu o oștire mult mai mare și mai puternică, dar nu va birui din pricina planurilor rele uneltite împotriva lui.

26Cei ce mănâncă din bucatele lui vor căuta să-l zdrobească; oștirea lui va fi spulberată și mulți vor cădea răpuși.

27Cei doi regi, cu inimile înclinate spre rău, vor sta la aceeași masă și se vor minți unul pe altul, dar nu vor reuși, căci sfârșitul va fi la vremea hotărâtă.

28Regeledinnord se va întoarce în țara lui cu mari bogății, dar inima lui va fi împotriva legământului sfânt. Va lucra întocmai, iar apoi se va întoarce în țara lui.

29La timpul hotărât va reveni și va înainta împotriva sudului, dar nu va mai fi ca înainte.

30Vor veni împotriva lui niște corăbii din Chitim ac  , care-l vor descuraja. ad  Se va retrage și își va vărsa apoi mânia asupra legământului sfânt. Întorcându-se, îi va favoriza pe cei ce au părăsit legământul sfânt. ae 

31Oștile trimise de el vor ocupa și vor profana Lăcașul și fortăreața, vor îndepărta jertfa continuă af  și vor așeza urâciunea pustiirii. ag 

32Îi va corupe prin lingușiri pe cei ce calcă legământul, dar cei din popor, care Îl cunosc pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor rezista.

33Înțelepții poporului îi vor învăța pe mulți, chiar dacă, pentru o vreme, unii din ei vor cădea prin sabie sau prin foc, în captivitate sau prădați.

34Când vor cădea, vor primi puțin ajutor și mulți li se vor alătura fără a fi sinceri.

35Unii dintre înțelepți vor cădea pentru a fi încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul va fi doar la vremea hotărâtă.

Regele care se va înălța pe sine

36Regele va face ce-i va plăcea. Se va mări și se va înălța deasupra oricărui zeu și va rosti lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor. El va reuși până când se va sfârși perioada mâniei, căci ce este hotărât se va împlini.

37Nu va ține seamă nici de zeii ah  strămoșilor lui, nici de cel dorit de femei ai  . El nu va ține seamă de nici un zeu, ci se va mări pe sine însuși deasupra tuturor.

38În locul lor va cinsti un zeu al fortărețelor; pe acest zeu, necunoscut strămoșilor lui, îl va cinsti cu aur și cu argint, cu pietre prețioase și cu lucruri de preț.

39Cu ajutorul acestui zeu străin va lupta împotriva cetăților fortificate. Celor ce-l vor recunoaște le va oferi multe onoruri și pe mulți dintre aceștia îi va pune să domnească și le va împărți pământul drept răsplată aj  .

40La vremea sfârșitului, regele din sud va porni război cu el. Dar regele din nord se va năpusti ca o furtună asupra acestuia cu care de luptă, cu călăreți și cu corăbii multe; va invada multe țări și le va traversa ca un potop.

41Va invada chiar și țara cea minunată. Multe țări ak  vor cădea, iar cei ce vor scăpa din mâna lui vor fi Edomul, Moabul și conducătorii amoniților.

42Își va întinde mâna peste multe țări și nici chiar țara Egiptului nu va scăpa.

43Va lua în stăpânire comori ascunse de aur și de argint și tot felul de lucruri de preț din Egipt, iar libienii și cușiții al  îi vor sta la picioare.

44Când însă niște vești din răsărit și din nord îl vor tulbura, el va porni cu o mare furie ca să nimicească și să distrugă pe mulți.

45Își va întinde corturile regale între mări, la muntele sfânt și minunat am  , însă apoi îl va ajunge sfârșitul și nimeni nu-l va ajuta.

Copyright information for NTLR