a+ 2:2 Vezi Gen. 41:8, 24; Exod 8:18, 19; 9:11; funcție religioasă care se ocupa, printre altele, de interpretarea viselor
b+ 2:2 Descântătorii și vrăjitorii erau funcții religioase preocupate cu „ manipularea“ demonilor prin incantații și farmece, cu scopul protejării oamenilor
c+ 2:2 Sau: înțelepții; lit.: caldeii, persoane despre care se credea că stăpânesc științele ezoterice și mantica (cunoașterea voii zeilor și prezicerea viitorului, pornind în special de la observarea astrelor); și în vs. 4, 5, 10
d+ 2:4 Textul începând cu 2:4 până la cap. 7 este în aramaică, limbă vorbită în întregul Imperiu Babilonian
e+ 2:9 Sau: același verdict pentru toți!
f+ 2:18 Termen cheie în Daniel (vezi 2:19, 27-30, 47; 4:9 ); echivalentul grecesc este folosit în Noul Testament cu referire la planurile lui Dumnezeu descoperite numai aleșilor săi (vezi Marcu 4:11; Rom. 11:25; 1 Cor. 15:51 și altele)
g+ 2:39 Imperiul Medo-Persan
h+ 2:39 Imperiul Grec, instaurat de Alexandru Macedon ( 336-323 î.Cr. )
i+ 2:40 TM; Teodotion, Siriacă, VUL nu conțin această frază
j+ 2:40 Este vorba despre Imperiul Roman

Daniel 2

Visul lui Nebucadnețar

1În al doilea an al domniei sale, Nebucadnețar a avut niște vise care i-au tulburat atât de tare duhul, încât nu a mai avut somn.

2Împăratul a poruncit să fie chemați magicienii a  , descântătorii, vrăjitorii b  și astrologii c  , ca să-i spună împăratului visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului.

3Împăratul le-a zis: – Am avut un vis și duhul mi-e tulburat, căci aș vrea să aflu ce înseamnă visul!

4Astrologii i-au răspuns împăratului în limba aramaică d  , astfel: – Să trăiești veșnic, împărate! Spune-le slujitorilor tăi visul, iar noi îți vom da interpretarea!

5Împăratul le-a zis astrologilor: – Iată hotărârea fermă pe care am luat-o: dacă nu-mi veți face cunoscut visul și interpretarea lui, veți fi făcuți bucăți, iar casele voastre vor fi prefăcute în mormane de gunoi.

6Dacă însă îmi veți spune visul și interpretarea lui, veți primi din partea mea daruri, răsplătiri și mari onoruri. Așadar, spuneți-mi visul și interpretarea lui!

7Ei au răspuns a doua oară: – Să spună împăratul slujitorilor săi visul și noi îi vom desluși interpretarea.

8Atunci împăratul le-a zis: – Acum știu cu adevărat că vreți să câștigați timp, pentru că vedeți hotărârea fermă pe care am luat-o.

9Dacă nu-mi veți face cunoscut visul, nu rămâne decât un singur verdict pentru voi e  ! Văd că v-ați înțeles să-mi ziceți minciuni și lucruri false, sperând că situația se va schimba. Așadar, spuneți-mi visul ca să știu astfel că sunteți în stare să-mi dați și interpretarea lui!

10Astrologii i-au răspuns împăratului astfel: – Nu există nici un om pe pământ care să poată spune ceea ce dorește împăratul. De aceea nici un împărat, oricât de mare și de autoritar ar fi fost el, nu a cerut așa ceva vreunui magician, vreunui descântător sau vreunui astrolog.

11Lucrul pe care-l cere împăratul este prea greu și nimeni nu i-l poate face cunoscut împăratului, în afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori!

12Când a auzit aceasta, împăratul s-a mâniat și, înfuriindu-se foarte tare, a poruncit să fie omorâți toți înțelepții Babilonului.

13Decretul ieșise, înțelepții erau pe cale de a fi omorâți, iar gărzile îi căutau și pe Daniel și pe prietenii lui ca să-i omoare.

14Atunci Daniel, cu prudență și discreție, s-a apropiat de Ariok, căpetenia gărzilor împăratului, care ieșise să-i omoare pe înțelepții Babilonului.

15El l­a întrebat pe Ariok, comandantul împăratului: „De ce este atât de aspru decretul dat de împărat?“ Ariok i-a spus lui Daniel cum stau lucrurile.

16Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea timp, pentru a-i putea spune interpretarea visului.

17Apoi Daniel s-a dus acasă pentru a-i înștiința pe prietenii săi, Hanania, Mișael și Azaria, cu privire la lucrul acesta

18și pentru a cere îndurare din partea Dumnezeului cerurilor cu privire la acest mister f  , astfel încât Daniel și prietenii lui, împreună cu restul înțelepților Babilonului, să nu piară.

19Noaptea, misterul i-a fost descoperit lui Daniel într-o viziune. Atunci Daniel L-a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor.

20Daniel a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, căci a Lui este înțelepciunea și puterea.

21El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și ridică împărați, El dă înțelepciune înțelepților și cunoștință – celor pricepuți.

22El descoperă lucrurile adânci și ascunse; El știe ce se află în întuneric și cu El locuiește lumina.

23Ție, Dumnezeul părinților mei, Îți aduc mulțumire și laudă, căci mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut lucrul pe care noi Ți l-am cerut, descoperindu-ne ceea ce împăratul ne cere!“

Interpretarea visului împăratului

24După aceste lucruri, Daniel s-a dus la Ariok, cel numit de împărat să-i omoare pe înțelepții Babilonului; s-a dus la el și i-a zis astfel: „Nu-i omorî pe înțelepții Babilonului! Du-mă înaintea împăratului și-i voi spune interpretarea!“

25Ariok s-a grăbit să-l aducă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit astfel: – Am găsit un om printre exilații din Iuda care poate face cunoscută împăratului interpretarea!

26Împăratul i-a zis lui Daniel, numit și Beltșațar: – Poți tu să-mi faci cunoscut ce am văzut în vis și să-mi dai și interpretarea lui?

27Daniel a răspuns împăratului: – Ceea ce împăratul cere este un mister pe care nici un înțelept, nici un descântător, nici un magician și nici un ghicitor nu-l poate dezvălui împăratului.

28Dar este un Dumnezeu în ceruri Care dezvăluie misterele și El i-a făcut cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. Iată visul și viziunile pe care le-ai avut în mintea ta în timp ce erai în patul tău.

29Ție, împărate, pe când erai în patul tău, ți-au venit gânduri cu privire la ce se va întâmpla în viitor și Cel Ce descoperă misterele ți-a făcut cunoscut ce va fi.

30Cât despre mine, misterul acesta mi-a fost descoperit, nu pentru că aș avea mai multă înțelepciune decât toți cei vii, ci pentru ca împăratului să i se dezvăluie interpretarea visului și să înțeleagă gândurile inimii sale.

31Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut o statuie mare. Statuia aceasta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea ei era înspăimântătoare.

32Capul acestei statui era din aur curat, pieptul și brațele îi erau din argint, iar pântecele și coapsele îi erau din bronz.

33Gambele ei erau din fier, iar picioarele – o parte din fier, o parte din lut.

34În timp ce te uitai, a fost desprinsă o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, care a lovit statuia peste picioarele ei de fier și de lut și le-a sfărâmat.

35Atunci fierul, lutul, bronzul, argintul și aurul au fost sfărâmate împreună și au ajuns precum pleava din arie vara, la vânturat. Le-a luat vântul și nici o urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care a lovit statuia s-a făcut un munte mare, care a umplut tot pământul.

36Acesta este visul; acum voi spune și interpretarea lui înaintea împăratului.

37Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat o împărăție, putere, tărie și glorie.

38El ți-a dat în mâini pe oameni, oriunde locuiesc ei, ți-a dat fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate. Tu ești deci capul de aur!

39După tine se va ridica pe pământ o împărăție mai neînsemnată decât a ta g  și apoi o a treia împărăție, a bronzului, care va avea stăpânire peste tot pământul h  .

40Va fi și o a patra împărăție, tare ca fierul (fierul sfărâmă și spulberă totul) i  . Și, după cum fierul sfărâmă și spulberă totul, tot astfel și această împărăție le va sfărâma și le va zdrobi pe celelalte. j 

41De asemenea, așa cum ai văzut că picioarele și degetele erau o parte din lut de olar și o altă parte din fier, tot așa va fi împărțită și împărăția. Va rămâne însă în ea ceva din tăria fierului, întocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul.

42Și așa cum degetele picioarelor erau o parte din fier și o altă parte din lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte fragilă.

43După cum ai văzut fierul amestecat cu lutul, tot așa și ei își vor amesteca neamul cu ceilalți oameni, însă nu vor rămâne uniți, așa cum nici fierul nu se poate uni cu lutul.

44În zilele acestor împărați însă, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție veșnică, care nu va fi distrusă niciodată și care nu va fi lăsată în mâinile altui popor. Ea va sfărâma și va pune capăt tuturor celorlalte împărății, însă ea va dăinui veșnic.

45Aceasta înseamnă piatra care ai văzut că a fost desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, bronzul, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel Mare a făcut deci cunoscut împăratului ce va fi în viitor. Visul este adevărat, iar interpretarea lui este vrednică de încredere.

46Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și i-a adus omagii lui Daniel. El a poruncit să i se ofere un dar de mâncare și miresme.

47Împăratul i-a zis lui Daniel: – Cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Stăpânul împăraților și Cel Ce descoperă misterele, căci ai putut să descoperi misterul acesta!

48Apoi împăratul l-a înălțat pe Daniel, i-a dat daruri multe și bogate, l-a pus conducător peste toată provincia Babilonului și l-a făcut înalt demnitar, dându-i autoritate peste toți înțelepții Babilonului.

49Daniel l-a rugat pe împărat să-i numească pe Șadrak, pe Meșak și pe Abed-Nego în slujba de administratori ai provinciei Babilonului. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.

Copyright information for NTLR