a+ 3:1 Aproximativ 30 m înălțime și 3 m lățime; probabil un fel de coloană la capătul căreia se afla chipul zeului protector al împăratului, Nebo ( Nabu )
b+ 3:2 Sau: provinciilor; și în v. 3
c+ 3:5 Cuvintele traduse cu țiteră, liră și psalterion sunt singurele cuvinte de origine grecească din cartea Daniel; muzicienii greci și instrumentele lor sunt atestate de inscripțiile asiriene încă înainte de Nebucadnețar
d+ 3:8 Vezi nota de la 2:2
e+ 3:19 Sau: cât se putea de tare, cifra șapte simbolizând adesea completitudinea

Daniel 3

Statuia de aur și cuptorul aprins

1Împăratul Nebucadnețar a făcut o statuie de aur, înaltă de șaizeci de coți și lată de șase coți a  , pe care a ridicat-o în valea Dura, în provincia Babilonului.

2Împăratul Nebucadnețar a poruncit să se adune satrapii, demnitarii, guvernatorii, sfetnicii, vistiernicii, judecătorii, magistrații și toți ceilalți conducători ai provinciei b  , ca să vină la dedicarea statuii ridicate de împăratul Nebucadnețar.

3Satrapii, demnitarii, guvernatorii, sfetnicii, vistiernicii, judecătorii, magistrații și toți ceilalți conducători ai provinciei au început să se adune, venind pentru dedicarea statuii ridicate de împăratul Nebucadnețar; ei s-au strâns înaintea statuii ridicate de împăratul Nebucadnețar.

4Un crainic a proclamat cu glas tare, zicând astfel: „Popoare, neamuri și oameni de orice limbă!

5În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, al flautului, al țiterei, al lirei, al psalterionului, c  al fluierului și a tot felul de alte instrumente muzicale, să vă prosternați și să vă închinați înaintea statuii de aur pe care a ridicat-o împăratul Nebucadnețar.

6Cine nu se va prosterna și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.“

7Astfel, când au auzit sunetul trâmbiței, al flautului, al țiterei, al lirei, al psalterionului și a tot felul de alte instrumente muzicale, toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile s-au prosternat și s-au închinat statuii de aur, ridicate de împăratul Nebucadnețar.

8Cu prilejul acesta, chiar în aceeași perioadă, câțiva dintre astrologi d  au ieșit în față și i-au pârât pe iudei.

9Ei i-au zis împăratului Nebucadnețar: „Să trăiești veșnic, împărate!

10Tu, împărate, ai dat poruncă ca orice om care aude sunetul trâmbiței, al flautului, al țiterei, al lirei, al psalterionului, al fluierului și a tot felul de alte instrumente muzicale să se prosterneze și să se închine statuii de aur,

11iar cine nu se prosternează și nu se închină, să fie aruncat în cuptorul aprins.

12Dar sunt niște iudei, pe care i-ai numit în slujba de administratori ai provinciei Babilonului, și anume Șadrak, Meșak și Abed-Nego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate! Ei nu slujesc zeilor tăi și nu se închină statuii de aur pe care ai ridicat-o.“

13Atunci Nebucadnețar, aprins de mânie, a poruncit să fie aduși Șadrak, Meșak și Abed-Nego. Bărbații aceștia au fost aduși înaintea împăratului,

14iar Nebucadnețar le-a zis: – Șadrak, Meșak și Abed-Nego, voi nu slujiți zeilor mei și nu vă închinați statuii de aur pe care am ridicat-o?!

15Acum fiți gata ca, în clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, al flautului, al țiterei, al lirei, al psalterionului, al fluierului și a tot felul de alte instrumente muzicale, să vă prosternați și să vă închinați statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați de îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este zeul acela care vă va izbăvi din mâna mea?

16Șadrak, Meșak și Abed-Nego i-au răspuns împăratului: – Nebucadnețare, noi n-avem nevoie să ne apărăm înaintea ta în această privință!

17Iată, Dumnezeul nostru, Căruia Îi slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va izbăvi și din mâna ta, împărate!

18Și, chiar dacă nu va fi așa, să știi, împărate, că nu vom sluji zeilor tăi și nici nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o.

19Atunci Nebucadnețar s-a umplut de mânie și i s-a schimbat înfățișarea feței din pricina lui Șadrak, a lui Meșak și a lui Abed-Nego. A poruncit să se încălzească cuptorul de șapte ori mai mult e  decât trebuia încălzit.

20Apoi a poruncit unora dintre cei mai puternici bărbați din oștirea lui să-i lege pe Șadrak, pe Meșak și pe Abed-Nego și să-i arunce în cuptorul aprins.

21Astfel, oamenii aceștia au fost legați, așa cum erau îmbrăcați, în mantalele, tunicile, turbanele și celelalte haine ale lor, și au fost aruncați în mijlocul cuptorului aprins.

22Fiindcă porunca împăratului a fost grabnică, iar cuptorul fusese încălzit peste măsură, acei oameni care s-au urcat cu Șadrak, Meșak și Abed-Nego au fost uciși de flacăra focului,

23iar cei trei bărbați – Șadrak, Meșak și Abed-Nego – legați fiind, au căzut în mijlocul cuptorului aprins.

24Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a ridicat în grabă. El le-a zis sfetnicilor săi: – Nu am aruncat noi în mijlocul focului trei bărbați legați? Ei i-au răspuns împăratului: – Adevărat, împărate!

25El a mai zis: – Ei bine, eu văd patru bărbați umblând liberi și nevătămați în mijlocul focului, iar înfățișarea celui de-al patrulea seamănă cu a unui fiu de zei.

26Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de ușa cuptorului aprins și a strigat: „Șadrak, Meșak și Abed-Nego, slujitori ai Dumnezeului Preaînalt, ieșiți afară și veniți încoace!“ Șadrak, Meșak și Abed-Nego au ieșit din mijlocul focului.

27Satrapii, demnitarii, guvernatorii și sfetnicii împăratului s-au strâns cu toții și au văzut că focul nu avusese nici o putere asupra trupurilor acestor bărbați, că părul capului lor nu se pârlise, că mantiile lor rămăseseră neschimbate și că nici măcar miros de fum nu se prinsese de ei.

28Nebucadnețar a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrak, al lui Meșak și al lui Abed-Nego, Care l-a trimis pe îngerul Său și i-a izbăvit pe slujitorii Săi. Ei s-au încrezut în El, au nesocotit porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor, decât să slujească și să se închine oricărui alt dumnezeu decât Dumnezeului lor.

29De aceea dau poruncă ca orice om din orice popor, din orice neam sau de orice limbă ar fi, care va vorbi de rău despre Dumnezeul lui Șadrak, al lui Meșak și al lui Abed-Nego, să fie făcut bucăți, iar casa lui să fie prefăcută într-un morman de gunoi, pentru că nu există un alt dumnezeu care să poată izbăvi în felul acesta.“

30După aceea, împăratul i-a înălțat la mare cinste pe Șadrak, Meșak și Abed-Nego în provincia Babilonului.

Copyright information for NTLR