a+ 5:2 Termenul aramaic poate însemna și strămoș sau predecesor; Belșațar ( 556-539 î.Cr. ) era fiul lui Nabonidus, fiind în același timp co-regent cu tatăl său pe tronul Babilonului; și în vs. 11, 13
b+ 5:7 Ebr.: hehal, termen ebraic diferit de cel care a fost tradus cu Casă ( bait ); peste tot în carte
c+ 5:7 Vezi nota de la 2:2; și în v. 11
d+ 5:7 Vezi nota de la 5:2; și în vs. 16, 29
e+ 5:10 Sau: Împărăteasa mamă
f+ 5:22 Sau: descendent, succesor
g+ 5:25 Uparsin înseamnă și Parsin
h+ 5:26 Mene poate însemna numărat sau o unitate de măsură, mina (vezi nota de la Ezech. 45:12 )
i+ 5:27 Techel poate însemna cântărit sau o unitate de măsură, șechel (aproximativ 12 gr )
j+ 5:27 Sau: necorespunzător, deficient
k+ 5:28 Peres (singularul lui parsin ) poate însemna împărțit sau Persia, sau poate însemna o jumătate de mină sau o jumătate de șechel; probabil joc de cuvinte intenționat
l+ 5:31 Identificarea exactă a lui Darius Medul cu vreun personaj istoric cunoscut nu este posibilă; probabil un alt nume al generalului Gobrias (Gubaru), guvernator al Babilonului, sub Cirus; sau numele de domnie peste Babilon al lui Cirus (vezi nota de la 6:28; vezi și 1 Cron. 5:25 )

Daniel 5

Scrierea de pe zid și interpretarea ei

1Împăratul Belșațar a dat un ospăț mare celor o mie de nobili ai săi și a băut vin împreună cu ei.

2În cheful vinului, Belșațar a poruncit să fie aduse vasele de aur și de argint pe care tatăl a său, Nebucadnețar, le luase din Templul b de la Ierusalim, pentru ca împăratul să bea din ele împreună cu nobilii săi, cu soțiile sale și cu țiitoarele sale.

3Așadar, au adus vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și împăratul împreună cu nobilii săi, cu soțiile sale și cu țiitoarele sale au băutdin ele.

4Au băut vin și i-au lăudat pe zeii de aur, de argint, de bronz, de fier, de lemn și de piatră.

5Chiar în clipa aceea au apărut degetele unei mâini de om care scria în fața sfeșnicului, pe tencuiala peretelui din palatul împărătesc. Împăratul a văzut palma mâinii care scria.

6Atunci împăratul a pălit la față și gândurile l-au îngrozit atât de tare, încât i-au slăbit încheieturile coapselor, iar genunchii i s-au izbit unul de altul.

7Împăratul a strigat cu glas tare să fie aduși descântătorii, astrologii c și ghicitorii. Împăratul le-a zis înțelepților Babilonului astfel: „Oricine va citi scrierea aceasta și-mi va spune interpretarea ei, va fi îmbrăcat în purpură, va avea un lanț de aur la gât și va fi al treilea la conducerea împărăției. d

8Au intrat toți înțelepții Babilonului, dar nu au putut nici să citească scrierea și nici să facă cunoscută împăratului interpretarea ei.

9Atunci împăratul Belșațar s-a îngrozit și mai tare, a pălit la față, iar nobilii au rămas înmărmuriți.

10Împărăteasa e, la auzul cuvintelor împăratului și ale nobililor lui, a intrat în sala de ospăț și a zis: „Să trăiești veșnic, împărate! Să nu te înspăimânte gândurile tale și să nu pălești la față!

11Există în împărăția ta un om care are în el duhul sfinților zei și despre care, pe vremea tatălui tău, s-a descoperit că are lumină, agerime și o înțelepciune ca înțelepciunea zeilor. Împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, l-a pus căpetenie peste magicieni, peste descântători, peste astrologi și peste ghicitori,

12deoarece s-au găsit în el, adică în Daniel – numit de împărat și Beltșațar – un duh deosebit, știință și agerime în interpretarea viselor, în deslușirea enigmelor și în dezlegarea lucrurilor încâlcite. Acum dar, să fie chemat Daniel și el îți va spune interpretarea!“

13Daniel a fost adus înaintea împăratului, iar acesta l-a întrebat pe Daniel: – Tu ești acel Daniel, unul dintre exilații lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul?

14Am auzit că ai în tine duhul zeilor și că s-a găsit în tine lumină, agerime și înțelepciune deosebită.

15Până acum au fost aduși înaintea mea înțelepți și descântători, ca să citească scrierea aceasta și să-mi facă cunoscută interpretarea ei, dar nu au putut să-mi spună interpretarea cuvintelor.

16Despre tine însă am auzit că poți să dai interpretări și să dezlegi lucrurile încâlcite. Acum, dacă vei putea să citești scrierea și să-mi faci cunoscută interpretarea ei, vei fi îmbrăcat în purpură, vei avea un lanț de aur la gât și vei fi al treilea la conducerea împărăției.

17Daniel i-a răspuns împăratului: – Păstrează-ți darurile pentru tine și dă altuia răsplătirile tale! Totuși voi citi împăratului scrierea și-i voi face cunoscută interpretarea.

18Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt îi dăduse tatălui tău, Nebucadnețar, o împărăție, măreție, onoare și faimă,

19iar din pricina măreției pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă tremurau și se temeau de el, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa în viață pe cine voia, înălța pe cine voia și smerea pe cine voia.

20Dar, când i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost dat jos de pe tronul împărăției sale și i-a fost luată gloria.

21A fost izgonit dintre oameni, inima lui a devenit ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. L-au hrănit cu iarbă ca pe boi, iar trupul i-a fost udat de roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că El o dă cui vrea.

22Dar tu, Belșațar, fiul f lui, nu ți-ai smerit inima, cu toate că ai știut toate acestea,

23ci te-ai înălțat împotriva Stăpânului cerurilor. Vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta, iar tu, împreună cu nobilii tăi, cu soțiile tale și cu țiitoarele tale, ați băut vin din ele; ai lăudat zeii de argint, de aur, de bronz, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep, în loc să-L slăvești pe Dumnezeul în mâna Căruia este suflarea ta și toate căile tale.

24De aceea a trimis El palma acestei mâini pentru a fi scrisă inscripția aceasta.

25Inscripția care a fost scrisă este următoarea: „ Mene, Mene, Techel, Uparsin “. g

26Iată care este interpretarea acestor cuvinte: „ Meneh înseamnă că Dumnezeu a numărat zilele domniei tale și i-a pus capăt;

27Techeli înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor j;

28Peresk înseamnă că împărăția ta a fost împărțită în două și dată mezilor și perșilor.

29De îndată Belșațar a dat poruncă și l-au îmbrăcat pe Daniel în purpură, i-au pus un lanț de aur la gât și l-au proclamat ca fiind al treilea la conducerea împărăției.

30Însă chiar în noaptea aceea Belșațar, împăratul caldeenilor, a fost ucis,

31iar Darius Medul l, care era în vârstă de șaizeci și doi de ani, a primit împărăția.

Copyright information for NTLR